سحر و بستن بخت دخترانذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: سحر و جادو، دعانویس، آموختن سحر، ابطال سحر، بستن بخت، باز شدن بخت.

پرسش: آیا سحر و جادو و بستن بخت دختران و بستن راهکار ... واقعیت دارد؟ اگر واقعیت دارد، از طرف خداست یا افرادی که در این دنیا زندگی می‌کنند؟ آیا دعای دعانویس‌ها درست است؟ راه باز شدن بخت ... چیست؟

پاسخ: براساس روایتی از امام صادق (علیه‌السلام)، اصل وجود سحر و تأثیرگذاری آن فی الجمله، واقعیت دارد؛ و اگر کسی به واسطه سحر بین زن و شوهری دشمنی ایجاد کند یا خواستگاری را نسبت به دختری بدبین کند و یا شخصی را نسبت به کار و شغل خاصش بدبین کند، این ممکن است؛ اما اینکه بتواند کاملاً جلوی بخت دختری را بگیرد، یا نسبت به شغل و کارهای انسان، طوری عمل کند که همه راه‌ها را بر انسان ببندد، این امکان نداشته و واقعیت هم ندارد.
از آنجایی که سحر واقعیت دارد، نیاز به افرادی است که بتوانند سحرها را ابطال کنند؛ ازاین‌رو یاد گرفتن آن به منظور ابطال سحر ساحران اشکالی ندارد؛ بلکه گاهی به عنوان واجب کفایی می‌بایست عده‌ای سحر را بیاموزند تا اگر مدعی دروغ‌گویی خواست از این طریق مردم را اغفال یا گمراه کند، سحر و جادوی او را ابطال نمایند و دروغ مدعی را فاش سازند.
اگر واقعاً ثابت شود که شخصی مورد سحر قرار گرفته، باید دنبال کسی برود که می‌تواند سحر را باطل کند؛ اما مسئله مهم این است که اعمال و رفتار خود انسان در سرنوشت انسان سهم بسزایی دارد.
بهترین راه‌ برای باز شدن بخت و ... توجه به مسائل زیر است: ۱. پرهیز از گناهان؛ ۲. عمل به واجبات؛ ۳. خدمت به دیگران و پدر و مادر؛ ۴. دعا و توسل به اهل بیت؛ ۵. دعا کردن با اخلاص؛ ۶. امید داشتن به اجابت دعا؛ ۷. فکر کردن به جوانب و عواقب کار؛ ۸. مشورت کردن با بزرگان.

فهرست مندرجات

۱ - اقسام سحر
       ۱.۱ - تردستی و شعبده‌بازی
              ۱.۱.۱ - کلام خداوند
       ۱.۲ - سحر اثرگذار
              ۱.۲.۱ - فرموده خداوند
       ۱.۳ - تغییر شکل بر اثر سحر
              ۱.۳.۱ - روایتی از امام صادق
۲ - ایجاد مشکل در زندگی یا شغل با سحر
۳ - یاد گرفتن سحر به هدف ابطال سحر
       ۳.۱ - حدیثی از امام جعفر صادق
۴ - نقش اعمال انسان در سرنوشت او
       ۴.۱ - کلام خداوند یکتا
       ۴.۲ - کلام امام علی
۵ - راهکارها برای باز شدن بخت
       ۵.۱ - پرهیز از گناهان
       ۵.۲ - عمل به واجبات
       ۵.۳ - خدمت به دیگران و پدر و مادر
       ۵.۴ - دعا و توسل به اهل بیت
       ۵.۵ - دعا کردن با اخلاص
              ۵.۵.۱ - حدیثی از امام صادق
              ۵.۵.۲ - حدیثی از پیامبر
              ۵.۵.۳ - حدیثی دیگر
       ۵.۶ - امید داشتن به اجابت دعا
              ۵.۶.۱ - بیان یک حدیث
       ۵.۷ - فکر کردن به جوانب و عواقب کار
              ۵.۷.۱ - حدیثی از امام علی
              ۵.۷.۲ - حدیثی از پیامبر اکرم
       ۵.۸ - مشورت کردن با بزرگان
              ۵.۸.۱ - کلام حضرت علی
              ۵.۸.۲ - کلام امام صادق
۶ - پانویس
۷ - منبع

اقسام سحر

[ویرایش]

در قرآن بیش از پنجاه مورد کلمه سحر به کار رفته که از مجموع آن می‌توان استفاده کرد که سحر به دو قسم تقسیم می‌شود:

← تردستی و شعبده‌بازی


سحری که مقصود از آن فریفتن، تردستی، شعبده‌بازی و چشم‌بندی است و حقیقتی ندارد.

←← کلام خداوند


چنان‌که می‌خوانیم: «پس ناگهان ریسمان‌ها و چوب‌دستی‌هایشان (جادوگران زمان موسی (علیه‌السلام)) بر اثر سحرشان در خیال او {چنین} می‌نمود که آنها به شتاب می‌خزند».

← سحر اثرگذار


قسم دوم سحری است که واقعاً اثرگذار است؛ مثل اینکه باعث جدایی زن و شوهر یا مریض شدن انسان و ... می‌شود.

←← فرموده خداوند


در قرآن می‌خوانیم: «آنها مطالبی را می‌آموختند که بتوانند به وسیله آن میان مرد و همسرش جدایی بیفکنند ... آنها قسمت‌هایی را فرا می‌گرفتند که برای آنان زیان داشت و نفعی به آنها نمی‌رساند».

← تغییر شکل بر اثر سحر


قسم سومی هم ادعا شده که ممکن است بر اثر سحر، شکل اشخاص تغییر کند؛ مثلاً انسان بر اثر سحر تبدیل به حیوان شود که این واقعیت ندارد. (به این منبع رجوع شود: )

←← روایتی از امام صادق


امام صادق (علیه‌السلام) فرمود: «سحر، انواعی دارد:
۱. یک نوع آن مانند طبابت است؛ چنان‌که پزشکان برای هر دردی دوا و دارو دارند، ساحران هم برای هر سلامتی، آفتی و برای هر عافیتی، بلایی دارند؛
۲. تردستی و چشم‌بندی؛
۳. تسخیر کردن جن و شیاطین». (به نقل از:
[۵] لجنة من المحققین، مرکز تفسیر القرآن فی الحوزة العلمیة، نخبة التفاسیر، ص۳۲۵-۳۱۹.
)
پس جواب سؤال اول این است که اصل وجود سحر و تأثیرگذاری آن فی الجمله، واقعیت دارد.

ایجاد مشکل در زندگی یا شغل با سحر

[ویرایش]

اما قسمت دیگر سوال، اگر مراد این باشد که کسی به واسطه سحر بین زن و شوهری دشمنی ایجاد کند یا خواستگاری را نسبت به دختری بدبین کند و یا شخصی را نسبت به کار و شغل خاصش بدبین کند، این ممکن است و اما اینکه بتواند کاملاً جلوی بخت دختری را بگیرد، این واقعیت ندارد. فقط صرف تخیل است؛ و همچنین است نسبت به شغل و کارهای انسان به طوری که همه راه‌ها را بر انسان ببندد، امکان ندارد و این مسئله نیاز به بیانی طولانی دارد که در این مختصر نمی‌گنجد. («وَمَا هُمْ بِضَارِّینَ بِهِ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللَّهِ».

یاد گرفتن سحر به هدف ابطال سحر

[ویرایش]

اما دعای دعانویس‌ها و این کارها اگر به صورت ابطال سحر باشد، می‌تواند درست باشد و واقعیت داشته باشد (البته به صرف ادعا نمی‌توان به هر کس اعتماد کرد)؛ چراکه از آنجایی که سحر واقعیت دارد، نیاز به افرادی است که بتوانند سحرها را ابطال کنند و لذا یاد گرفتن آن به منظور ابطال سحر ساحران اشکالی ندارد؛ بلکه گاهی به عنوان واجب کفایی می‌بایست عده‌ای سحر را بیاموزند تا اگر مدعی دروغ‌گویی خواست از این طریق مردم را اغفال یا گمراه کند، سحر و جادوی او را ابطال نمایند و دروغ مدعی را فاش سازند.
شاهد این سخن که اگر سحر برای ابطال سحر و حل و گشودن آن باشد، بی‌مانع است و واقعیت دارد، حدیثی است که از امام صادق (علیه‌السلام) نقل شده،

← حدیثی از امام جعفر صادق


در این حدیث می‌خوانیم:
یکی از ساحران و جادوگران که در برابر انجام عمل سحر مزد می‌گرفت، خدمت امام صادق (علیه‌السّلام) رسید و عرض کرد: حرفه من سحر بوده است و در برابر آن مزد می‌گرفتم، خرج زندگی من نیز از همین راه تأمین می‌شد و با همان درآمد، حج خانه خدا را انجام داده‌ام؛ ولی اکنون آن را ترک و توبه کرده‌ام، آیا برای من راه نجاتی هست؟
امام صادق (علیه‌السلام) در پاسخ فرمود: «عقده سحر را بگشا، ولی گره جادوگری مزن». (به نقل از: )
از این حدیث استفاده می‌شود که برای گشودن گره سحر، آموختن و عمل آن بی‌اشکال است‌ و همچنین اگر به صورت استفاده از اثرات بعضی سوره‌ها یا آیات قرآن باشد.
[۹] محمدی ری‌شهری، محمد، کیمیای محبت، ص۱۹۶.
و یا آثار بعضی دعاها و ختم‌هایی که مدرک صحیح دارند، باز هم قابل قبول است؛
[۱۰] محمدی ری‌شهری، محمد، کیمیای محبت، ج۱، ص۲۵۸.
چون دعا اثر دارد؛ چنان‌که پیامبر اسلام (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) فرمود: «دعا می‌تواند قضای الهی را تغییر دهد.»
[۱۱] صابری، علی‌رضا، الحکم الزهراء، ج۱، ص۲۵۴.
اما نوع دعانویسان فعلی، (مخصوصاً آنهایی که سواد کافی نسبت به قرآن و روایات و دعاها ندارند) و این کار را شغل و وسیله درآمد قرار داده‌اند و با انواع حیله‌ها می‌خواهند از مردم پولی به دست آورند، قابل اعتماد نیستند و به حرف آنها نباید توجه شود.

نقش اعمال انسان در سرنوشت او

[ویرایش]

اگر واقعاً ثابت شود که شخصی مورد سحر قرار گرفته، باید دنبال کسی برود که می‌تواند سحر را باطل کند، اما مسئله مهم این است که اعمال و رفتار خود انسان در سرنوشت انسان سهم بسزایی دارد.

← کلام خداوند یکتا


قرآن می‌فرماید: «و هر مصیبتی به شما برسد، به سبب دست‌آورد خودتان است و {خدا} از بسیاری می‌گذرد».

← کلام امام علی


حضرت علی (علیه‌السلام) در تفسیر این آیه فرموده‌اند: «از گناهان اجتناب کنید که تمام بلاها و کمبود روزی به واسطه گناه است؛ حتی خراش برداشتن بدن و زمین خوردن و مصیبت دیدن».
شاید گاهی گناهان انسان مانند بی‌حرمتی به پدر و مادر و امثال آن باعث شود مسائل ازدواج به مشکلات برخورد کند یا نسبت به کار و زندگی و یا به رزق و روزی لطمه وارد شود.

راهکارها برای باز شدن بخت

[ویرایش]

بهترین راه برای باز شدن بخت و ... توجه به مسائل زیر است:

← پرهیز از گناهان


از گناهان شدیداً دوری کنید، در این صورت قطعاً خداوند زمینه ازدواج مناسب و یافتن کارهای مفید و ... را برای انسان فراهم می‌کند.
[۱۶] مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج۷۳، ص۴۷.


← عمل به واجبات


به واجبات مخصوصاً نماز و روزه اهمیت داده شود.

← خدمت به دیگران و پدر و مادر


خدمت به دیگران ـ مخصوصاً پدر و مادر ـ و بستگان نزدیک در بهتر شدن وضع زندگی انسان بسیارمؤثر است.

← دعا و توسل به اهل بیت


از همه مهم‌تر، سرمایه بسیار بزرگی در اختیار داریم و آن وجود اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم‌السلام) است که دعا و توسل به آنها داشته باشیم؛ مخصوصاً توسل به امام زمان (عجّل‌الله‌فرجه‌الشریف) روحی و ارواح العالمین له الفداء، بسیار مؤثراست.

← دعا کردن با اخلاص


دعای خالصانه کردن و حاجات را از خداوند خواستن.

←← حدیثی از امام صادق


امام صادق (علیه‌السلام) فرمود: «دعا (برای حل مشکلات) از نیزه نفوذکننده‌تر است».

←← حدیثی از پیامبر


پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) فرمود: «دعا، اسلحه مؤمن است».

←← حدیثی دیگر


در حدیث دیگر آمده: «اگر بنده به درگاه خداوند دست به دعا بردارد، خداوند حیا می‌کند از اینکه او را دست خالی رد کند».

← امید داشتن به اجابت دعا


البته باید توجه داشت که در دعاها باید امید به اجابت داشته باشیم.

←← بیان یک حدیث


چنان‌که در حدیثی آمده است: «هرگاه دعا کردید، امید داشته باشید که حاجت شما برآورده شود».

← فکر کردن به جوانب و عواقب کار


اندیشه کردن در جوانب کار و از عقل خود بهره بردن و آینده و جوانب هر کاری را در نظر گرفتن.

←← حدیثی از امام علی


علی (علیه‌السلام) فرمود: «کسی که قبل از انجام کاری‌ اندیشه و تدبیر کند، در آینده پشیمان نمی‌شود».
[۲۳] صابری، علی‌رضا، الحکم الزاهرة، ج۲، ص۲۱.


←← حدیثی از پیامبر اکرم


پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) فرمود: «هرگاه خواستی کاری را انجام دهی، در عاقبت آن ‌اندیشه کن».
[۲۴] صابری، علی‌رضا، الحکم الزاهرة، ج۲، ص۲۱.


← مشورت کردن با بزرگان


مشورت کردن و بهره‌برداری از عقل بزرگان.

←← کلام حضرت علی


علی (علیه‌السلام) فرمود: «پیش از هر کاری مشورت کن».
[۲۵] صابری، علی‌رضا، الحکم الزاهرة، ج۲، ص۴۰۷.


←← کلام امام صادق


امام صادق (علیه‌السلام) فرمود: «کسی که مشورت کند، به هلاکت نمی‌افتد».
[۲۶] صابری، علی‌رضا، الحکم الزاهرة، ج۲، ص۴۰۵.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طه/سوره۲۰، آیه۶۶.    
۲. بقره/سوره۲، آیه۱۰۲.    
۳. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱، ص۳۷۸.    
۴. طبرسی، ابومنصور، احتجاج، ص۳۳۹ - ۳۴۰.    
۵. لجنة من المحققین، مرکز تفسیر القرآن فی الحوزة العلمیة، نخبة التفاسیر، ص۳۲۵-۳۱۹.
۶. بقره/سوره۲، آیه۱۰۲.    
۷. شیخ حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۲، ص۱۰۵ - ۱۰۶.    
۸. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱، ص۳۸۰.    
۹. محمدی ری‌شهری، محمد، کیمیای محبت، ص۱۹۶.
۱۰. محمدی ری‌شهری، محمد، کیمیای محبت، ج۱، ص۲۵۸.
۱۱. صابری، علی‌رضا، الحکم الزهراء، ج۱، ص۲۵۴.
۱۲. شوری/سوره۴۲، آیه۳۰.    
۱۳. شیخ صدوق، محمد بن علی، خصال، ج۱، ص۶۱۶.    
۱۴. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج۷۳، ص۳۵۰، ح۴۷.    
۱۵. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج۷۳، ص۳۶۲، ح۹۲.    
۱۶. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج۷۳، ص۴۷.
۱۷. کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، ج۴، ص۳۰۲.    
۱۸. کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، ج۴، ص۳۰۳.    
۱۹. کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، ج۴، ص۳۰۱.    
۲۰. کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، ج۴، ص۳۰۷.    
۲۱. مطهری، مرتضی، بیست گفتار، ص۳۴۸.    
۲۲. مطهری، مرتضی، بیست گفتار، ص۳۴۸.    
۲۳. صابری، علی‌رضا، الحکم الزاهرة، ج۲، ص۲۱.
۲۴. صابری، علی‌رضا، الحکم الزاهرة، ج۲، ص۲۱.
۲۵. صابری، علی‌رضا، الحکم الزاهرة، ج۲، ص۴۰۷.
۲۶. صابری، علی‌رضا، الحکم الزاهرة، ج۲، ص۴۰۵.


منبع

[ویرایش]


سایت ‌اندیشه قم، برگرفته از مقاله «سحر و بستن بخت دختران»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۰۶/۲۷.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار