ده عنوانی که به تازگی ثبت شده اند :

واجب توصلی[ویرایش]

[ادامه]
کلیدواژه: واجب توصلی.

پرسش: منظور از واجب توصلی چیست؟

پاسخ:

 


کفالت[ویرایش]

[ادامه]
کلیدواژه: کفالت.

پرسش: کفالت چیست؟

پاسخ:

 


قیم[ویرایش]

[ادامه]
کلیدواژه: قیم، سرپرست.

پرسش: قیم به چه معناست و به چه کسی قیم می‌گویند؟

پاسخ:

 


ابن السبیل[ویرایش]

[ادامه]
کلیدواژه: ابن السبیل.

پرسش: ابن السبیل به چه کسی گفته می‌شود؟

پاسخ:

 


ارتباط دختر و پسر[ویرایش]

[ادامه]
کلیدواژه: ارتباط دختر و پسر، نامحرم.

پرسش: حدود ارتباط دختر و پسر نامحرم با یک‌دیگر چه‌قدر است؟

پاسخ:

 


استبراء[ویرایش]

[ادامه]
کلیدواژه: استبراء.

پرسش: اصطلاح استبراء به چه معناست و در چه موضوعاتی به کار می‌رود؟

پاسخ:

 


استحاله[ویرایش]

[ادامه]
کلیدواژه: استحاله.

پرسش: استحاله به چه معناست؟

پاسخ:

 


مراد از اهل کتاب[ویرایش]

[ادامه]
کلیدواژه: اهل کتاب.

پرسش: اهل کتاب به چه کسانی گفته می‌شود؟

پاسخ:

 


جاهل مقصر و جاهل قاصر[ویرایش]

[ادامه]
کلیدواژه: جاهل مقصر، جاهل قاصر.

پرسش: فرق جاهل مقصر با جاهل قاصر در چیست؟

پاسخ:

 


اباصالح المهدی[ویرایش]

[ادامه]
کلیدواژه: لقب، اباصالح المهدی.

پرسش: چرا به امام زمان (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف) «اباصالح» می‌گویند؟

پاسخ: یکی از القاب بسیار برازنده امام زمان (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف)، «اباصالح» است. براساس برخی روایات، معلوم می‌شود اگر انسان در راهی حرکت و به هر دلیلی راه را گم کند و نداند که از کدام‌سو باید برود، می‌تواند «صالح» یا «اباصالح» را صدا بزند و از ایشان درخواست راه‌نمایی کند.

 


جعبه‌ابزار