اسامی فرزندان امامانذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: امامان معصوم (علیهم‌السلام)، فرزندان، پسران، دختران.

پرسش: فرزندان امامان (علیهم‌السلام) از امام علی (علیه‌السلام) تا امام حسن عسکری (علیه‌السلام) چه نام دارند؟

پاسخ: براساس منابع معتبر و مورد اطمینان روایی، نام فرزندان ائمه اطهار (علیه‌السلام) به طور خلاصه در ذیل می‌آید.


نکات مقدماتی

[ویرایش]

براساس منابع معتبر و مورد اطمینان روایی، نام فرزندان ائمه اطهار (علیهم‌السلام) به طور خلاصه در ذیل می‌آید؛ اما پیش از بیان آن‌ها، توجه به دو نکته لازم است:

← نکته اول


در این نوشته نخست نام فرزندانی ذکر می‌شود که بیش‌تر در چندین منابع روایی معتبر کهن آمده‌اند، و سپس نام فرزندانی که متأخرین ذکر کرده‌اند، می‌آید.

← نکته دوم


فرزندان نام‌برده، از همسران گوناگون هستند.

فرزندان ائمه

[ویرایش]

اکنون فرزندان امامان (علیهم‌السلام) را بیان می‌کنیم:

امام علی

[ویرایش]

نام فرزندان حضرت علی (علیه‌السلام) بدین شرح است:

← پسران


حسن (امام دوم)، حسین (امام سوم)، محسن، محمد بن حنفیه، عمر، عمر اصغر، عبیدالله، محمد اصغر (با کنیه ابوبکر)، عباس، عباس اصغر، جعفر اصغر، جعفر اکبر، عثمان، عبدالله، محمد اوسط، یحیی و عون.
در برخی کتاب‌ها، ابراهیم را به عنوان پسر دیگر برای حضرت علی (علیه‌السلام) نام برده‌اند.
[۹] انصاری تلمسانی، محمد بن ابی‌بکر، الجوهرة فی نسب الامام علی و آله، ص۵۹، قم، انصاریان، بی‌تا.


← دختران


زینب کبری، ‌ام کلثوم، رقیه صغری، ‌ام الحسن، رمله کبری، رمله صغری، نفیسه، زینب صغری، ‌ام هانی، ‌ام جعفر، جمانه، ‌ام سلمه، میمونه، خدیجه، فاطمه، ‌ام کرام، امامه، ‌ام کلثوم صغری.
برخی نیز دختران دیگری را برای آن حضرت نام برده‌اند که در منابع معتبر دیگر دیده نمی‌شود: ‌ام الحسین،
[۱۶] سبط بن جوزی، تذکرة الخواص من الامة فی ذکر خصائص الائمة، ص۵۷، قم، منشورات الشریف الرضی، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
‌ام ابیها، سکینه، تمیمه، ‌ام الخیر،
[۲۱] شبلنجی، مؤمن بن حسن، نور الابصار فی مناقب آل بیت النبی المختار (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم)، ص۲۰۷، قم، منشورات شریف رضی، بی‌تا.
و‌ام یعلی.

امام حسن مجتبی

[ویرایش]

در این‌جا نام فرزندان امام حسن (علیه‌السلام) را بیان می‌کنیم:

← پسران


ابراهیم، ابوبکر، احمد، اسماعیل، جعفر، حسن اصغر، حسن مثنی، حمزه، زید، طلحه، عبد الرحمن، عبدالله، عبیدالله، عقیل، عمرو، قاسم، محمد، و یعقوب.

← دختران


‌ام الحسن، ‌ام الحسین (ام الخیر)، ‌ام سلمه، ‌ام عبدالله، رقیه، و فاطمه.

امام حسین

[ویرایش]

فرزندان امام حسین (علیه‌السلام)، عبارت‌اند از:

← پسران


سجاد (امام چهارم)، علی‌اکبر، جعفر، محمد، عمر، علی‌اصغر (نام دیگر آن: عبدالله).
[۳۷] سبط بن جوزی، تذکرة الخواص من الامة فی ذکر خصائص الائمة، ص۲۴۹، قم، منشورات الشریف الرضی، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
در برخی کتاب‌های متأخر، عمرو را نیز از فرزندان آن حضرت نام برده‌اند.
[۳۸] شبلنجی، مؤمن بن حسن، نور الابصار فی مناقب آل بیت النبی المختار (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم)، ص۲۷۷، قم، منشورات شریف رضی، بی‌تا.


← دختران


فاطمه، سکینه و زینب. برخی متأخرین نیز رقیه را نام برده‌اند.

امام سجاد

[ویرایش]

فرزندان امام سجاد (علیه‌السلام)، عبارت‌اند از:

← پسران


محمدباقر (امام پنجم)، حسن، حسین، حسین اصغر، زید، سلیمان، عبد الرحمن، عبدالله، عبیدالله، علی، عمر، محمد اصغر.

← دختران


‌ام الحسن، ‌ام کلثوم، خدیجه، علیه، فاطمه، ملیکه.

امام باقر

[ویرایش]

فرزندان امام باقر (علیه‌السلام)، عبارت‌اند از:

← پسران


ابراهیم، جعفر (امام صادق)، عبدالله، عبیدالله، علی.

← دختران


زینب و‌ ام سلمه.
[۵۳] بلاذری، احمد بن یحیی، انساب الاشراف، ج۳، ص۱۴۷، بیروت، دار الفکر، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.


امام صادق

[ویرایش]

فرزندان امام صادق (علیه‌السلام)، عبارت‌اند از:

← پسران


اسحاق، اسماعیل، عباس، عبدالله، علی، موسی (امام هفتم)، محمد، یحیی.

← دختران


اسماء، فاطمه، فاطمه صغری، ‌ام فروه.
[۵۸] سبط بن جوزی، تذکرة الخواص من الامة فی ذکر خصائص الائمة، ص۳۱۱ ـ ۳۱۲، قم، منشورات الشریف الرضی، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.


امام کاظم

[ویرایش]

فرزندان امام موسی کاظم (علیه‌السلام)، عبارت‌اند از:

← پسران


رضا (امام هشتم)، ابراهیم، عباس، قاسم، احمد، محمد، حمزه، اسماعیل، جعفر، هارون، حسن، عبدالله، اسحاق، عبید الله، زید، حسین، فضل، سلیمان، عبدالرحمن، عقیل، یحیی.
[۶۴] سبط بن جوزی، تذکرة الخواص من الامة فی ذکر خصائص الائمة، ص۳۱۵، قم، منشورات الشریف الرضی، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
برخی دیگر از مورخان و محدثان، اسامی دیگری را به این اسامی اضافه کرده‌اند: ابراهیم اصغر، داود، ادریس.
[۶۸] قرشی، باقر شریف، حیاة الامام موسی بن جعفر (علیه‌السلام) ، ج۲، ص۴۳۶، بیروت، دار البلاغة، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.


← دختران


فاطمه کبری، فاطمه صغری، رقیه، حکیمه، ‌ام ابیها، ‌ام عبدالله، ‌ام فروه، رقیه صغری، کلثوم، ‌ام جعفر، لبابه، زینب، خدیجه، علیه، آمنه، حسنه، بریهه، عائشه، اسماء، محموده، امامه، ‌ام قاسم، ‌ام وحیه، ‌ام سلمه، میمونه، ‌ام کلثوم.
[۷۴] سبط بن جوزی، تذکرة الخواص من الامة فی ذکر خصائص الائمة، ص۳۱۵، قم، منشورات الشریف الرضی، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
دختران دیگری را نیز برخی نام برده‌اند: قسمه، عباسه، صرخه، حواء.
[۷۷] حسینی عاملی، سید تاج‌الدین، التتمة فی تواریخ الائمة (علیه‌السلام)، ص۱۱۰، قم، مؤسسه بعثت، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.


امام رضا

[ویرایش]

فرزندان امام رضا (علیه‌السلام)، عبارت‌اند از:
شیخ مفید (متوفای ۴۱۳ق) می‌گوید: «حضرت رضا (علیه‌السلام) از دنیا رفت و سراغ نداریم که فرزندی از او به جا مانده باشد جز پسرش که امام پس از آن حضرت بود؛ یعنی ابا جعفر محمد بن علی (امام جواد)».
محمد بن جریر بن رستم طبری (قرن پنجم) در «دلائل الامامة» و ابن شهر آشوب مازندرانی (۵۸۸ ق) در مناقب آل ابی‌طالب نیز تنها امام جواد (علیه‌السلام) را به عنوان فرزند حضرت رضا (علیه‌السلام) ذکر می‌کنند. اما برخی نیز پسران و دختران دیگری نام برده‌اند:

← پسران


علاوه بر جواد (امام نهم)، حسن، جعفر، ابراهیم، حسین.
[۸۱] ابن طلحه شافعی، محمد بن طلحه، مطالب السئول فی مناقب آل الرسول، ص۳۰۲، بیروت، مؤسسة البلاغ، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
[۸۳] حسینی عاملی، سید تاج‌الدین، التتمة فی تواریخ الائمة (علیه‌السلام)، ص۱۲۳، قم، مؤسسه بعثت، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
[۸۴] سبط بن جوزی، تذکرة الخواص من الامة فی ذکر خصائص الائمة، ص۳۲۱، قم، منشورات الشریف الرضی، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.


← دختران


حکیمه (راوندی از حکیمه بنت الرضا، روایت نقل می‌کند.)، عائشه،
[۸۷] حسینی عاملی، سید تاج‌الدین، التتمة فی تواریخ الائمة (علیه‌السلام)، ص۱۲۳، قم، مؤسسه بعثت، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
فاطمه.
[۸۸] شبلنجی، مؤمن بن حسن، نور الابصار فی مناقب آل بیت النبی المختار (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم)، ص۴۱۷، قم، منشورات شریف رضی، بی‌تا.


امام جواد

[ویرایش]

فرزندان امام جواد (علیه‌السلام)، عبارت‌اند از:

← پسران


هادی (امام دهم)، موسی مبرقع.
برخی نیز پسران دیگری نام برده‌اند: حسن، ابواحمد حسین، ابوموسی عمران،
[۹۵] قمی، شیخ عباس، منتهی الآمال، ج۳، ص۱۸۱۰، قم، دلیل ما، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
محمد.
[۹۶] حموی، محمد بن اسحاق، انیس المؤمنین، ص۲۱۵، تهران، بنیاد بعثت، ۱۳۶۳ش.


← دختران


امامه، حکیمه، خدیجه، ‌ام کلثوم، فاطمه.
[۱۰۱] حموی، محمد بن اسحاق، انیس المؤمنین، ص۲۱۵، تهران، بنیاد بعثت، ۱۳۶۳ش.

برخی نیز دختران دیگری نام برده‌اند: میمونه، ‌ام محمد، زینب،
[۱۰۳] قمی، شیخ عباس، منتهی الآمال، ج۳، ص۱۸۱۰، قم، دلیل ما، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
بریهه.
[۱۰۴] حموی، محمد بن اسحاق، انیس المؤمنین، ص۲۱۵، تهران، بنیاد بعثت، ۱۳۶۳ش.


امام هادی

[ویرایش]

فرزندان امام هادی (علیه‌السلام)، عبارت‌اند از:

← پسران


ابراهیم، جعفر کذاب، حسین، حسن (امام یازدهم)، محمد.

← دختران


عایشه، علیه (یا عالیه).
[۱۱۳] مازندرانی، ابن شهر آشوب، مناقب آل ابی‌طالب (علیه‌السلام)، ج۴، ص۴۰۲، قم، انتشارات علامه، چاپ اول، ۱۳۷۹ق.

برخی نیز این نام‌ها را گفته‌اند: بریهه،
[۱۱۶] قمی، شیخ عباس، منتهی الآمال، ج۳، ص۱۸۹۴، قم، دلیل ما، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
حکیمه،
[۱۱۷] حسینی عاملی، سید تاج‌الدین، التتمة فی تواریخ الائمة (علیه‌السلام)، ص۱۳۸، قم، مؤسسه بعثت، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
فاطمه.

امام حسن عسکری

[ویرایش]

فرزندان امام حسن عسکری (علیه‌السلام)، عبارت‌اند از:

← پسران


مهدی (امام دوازدهم). شیخ مفید می‌گوید: «ما او را به جز قائم فرزندی دیگر نمی‌دانیم».
برخی پسران دیگری نیز نام برده‌اند: ابراهیم، جعفر،
[۱۲۴] حسینی عاملی، سید تاج‌الدین، التتمة فی تواریخ الائمة (علیه‌السلام)، ص۱۴۳، قم، مؤسسه بعثت، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
موسی.

← دختران


دلاله، عایشه، فاطمه.
[۱۲۷] حسینی عاملی، سید تاج‌الدین، التتمة فی تواریخ الائمة (علیه‌السلام)، ص۱۴۳، قم، مؤسسه بعثت، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. شیخ مفید، محمد بن محمد، الارشاد فی معرفة حجج الله علی العباد، ج۱، ص۳۵۴، قم، کنگره شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.    
۲. طبرسی، فضل بن حسن، تاج الموالید، ص۱۸، بیروت، دار القاری، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.    
۳. مازندرانی، ابن شهر آشوب، مناقب آل ابی‌طالب (علیه‌السلام)، ج۳، ص۸۹، قم، انتشارات علامه، چاپ اول، ۱۳۷۹ق.    
۴. روایة کبار المحدّثین والمؤرّخین، محمد بن احمد، تاریخ اهل البیت، ص۹۴ – ۹۸، قم، مؤسسه آل البیت (علیه‌السلام)، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.    
۵. بلاذری، احمد بن یحیی، انساب الاشراف، ج۲، ص۱۸۹، بیروت، دار الفکر، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.    
۶. بلاذری، احمد بن یحیی، انساب الاشراف، ج۲، ص۱۹۳، بیروت، دار الفکر، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.    
۷. بلاذری، احمد بن یحیی، انساب الاشراف، ج۲، ص۲۰۰، بیروت، دار الفکر، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.    
۸. کاتب واقدی، محمد بن سعد، الطبقات الکبری، ج۳، ص۱۴، بیروت، دار الکتب العلمیة، چاپ دوم، ۱۴۱۸ق.    
۹. انصاری تلمسانی، محمد بن ابی‌بکر، الجوهرة فی نسب الامام علی و آله، ص۵۹، قم، انصاریان، بی‌تا.
۱۰. تستری، محمد تقی، رسالة فی تواریخ النبی و الآل، ص۷۹، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۳ق.    
۱۱. شیخ مفید، محمد بن محمد، الارشاد فی معرفة حجج الله علی العباد، ج۱، ص۳۵۴، قم، کنگره شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.    
۱۲. طبرسی، فضل بن حسن، تاج الموالید، ص۱۸، بیروت، دار القاری، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.    
۱۳. روایة کبار المحدّثین والمؤرّخین، محمد بن احمد، تاریخ اهل البیت، ص۹۴ – ۹۸، قم، مؤسسه آل البیت (علیه‌السلام)، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.    
۱۴. بلاذری، احمد بن یحیی، انساب الاشراف، ج۲، ص۱۸۹، بیروت، دار الفکر، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.    
۱۵. کاتب واقدی، محمد بن سعد، الطبقات الکبری، ج۳، ص۱۴، بیروت، دار الکتب العلمیة، چاپ دوم، ۱۴۱۸ق.    
۱۶. سبط بن جوزی، تذکرة الخواص من الامة فی ذکر خصائص الائمة، ص۵۷، قم، منشورات الشریف الرضی، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
۱۷. ابن طولون، شمس الدین محمد، الائمة الاثنا عشر، ص۶۰، قم، منشورات رضی، بی‌تا.    
۱۸. امین عاملی، سید محسن، اعیان الشیعة، ج۱، ص۳۲۲، بیروت، دارالتعارف، ۱۴۰۳ق.    
۱۹. تستری، محمد تقی، رسالة فی تواریخ النبی و الآل، ص۷۹، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۳ق.    
۲۰. مازندرانی، ابن شهر آشوب، مناقب آل ابی‌طالب (علیه‌السلام)، ج۳، ص۸۹، قم، انتشارات علامه، چاپ اول، ۱۳۷۹ق.    
۲۱. شبلنجی، مؤمن بن حسن، نور الابصار فی مناقب آل بیت النبی المختار (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم)، ص۲۰۷، قم، منشورات شریف رضی، بی‌تا.
۲۲. بلاذری، احمد بن یحیی، انساب الاشراف، ج۲، ص۱۹۴، بیروت، دار الفکر، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.    
۲۳. طبری آملی، محمد بن جریر، دلائل الامامة، ص۱۶۴، قم، بعثت، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.    
۲۴. مازندرانی، ابن شهر آشوب، مناقب آل ابی‌طالب (علیه‌السلام)، ج۳، ص۱۹۲، قم، انتشارات علامه، چاپ اول، ۱۳۷۹ق.    
۲۵. شیخ مفید، محمد بن محمد، الارشاد فی معرفة حجج الله علی العباد، ج۲، ص۲۰، قم، کنگره شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.    
۲۶. بلاذری، احمد بن یحیی، انساب الاشراف، ج۳، ص۷۳، بیروت، دار الفکر، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.    
۲۷. شیخ مفید، محمد بن محمد، الارشاد فی معرفة حجج الله علی العباد، ج۲، ص۲۰، قم، کنگره شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.    
۲۸. طبری آملی، محمد بن جریر، دلائل الامامة، ص۱۶۴، قم، بعثت، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.    
۲۹. اربلی، علی بن عیسی، کشف الغمة فی معرفة الائمة، ج۲، ص۱۹۹، قم، منشورات رضی، چاپ اول، ۱۴۲۱ق.    
۳۰. بلاذری، احمد بن یحیی، انساب الاشراف، ج۳، ص۷۳، بیروت، دار الفکر، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.    
۳۱. شیخ مفید، محمد بن محمد، الارشاد فی معرفة حجج الله علی العباد، ج۲، ص۱۳۵، قم، کنگره شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.    
۳۲. طبری آملی، محمد بن جریر، دلائل الامامة، ص۱۸۱، قم، بعثت، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.    
۳۳. مازندرانی، ابن شهر آشوب، مناقب آل ابی‌طالب (علیه‌السلام)، ج۳، ص۲۳۱، قم، انتشارات علامه، چاپ اول، ۱۳۷۹ق.    
۳۴. اربلی، علی بن عیسی، کشف الغمة فی معرفة الائمة، ج۲، ص۱۹۹، قم، منشورات رضی، چاپ اول، ۱۴۲۱ق.    
۳۵. بلاذری، احمد بن یحیی، انساب الاشراف، ج۳، ص۱۴۶، بیروت، دار الفکر، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.    
۳۶. ابن اعثم کوفی، احمد بن اعثم، الفتوح، ج۵، ص۱۱۵، بیروت، دار الاضواء، ۱۴۱۱ق.    
۳۷. سبط بن جوزی، تذکرة الخواص من الامة فی ذکر خصائص الائمة، ص۲۴۹، قم، منشورات الشریف الرضی، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
۳۸. شبلنجی، مؤمن بن حسن، نور الابصار فی مناقب آل بیت النبی المختار (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم)، ص۲۷۷، قم، منشورات شریف رضی، بی‌تا.
۳۹. شیخ مفید، محمد بن محمد، الارشاد فی معرفة حجج الله علی العباد، ج۲، ص۱۳۵، قم، کنگره شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.    
۴۰. مازندرانی، ابن شهر آشوب، مناقب آل ابی‌طالب (علیه‌السلام)، ج۳، ص۲۳۱، قم، انتشارات علامه، چاپ اول، ۱۳۷۹ق.    
۴۱. طبری آملی، محمد بن جریر، دلائل الامامة، ص۱۸۱، قم، بعثت، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.    
۴۲. بلاذری، احمد بن یحیی، انساب الاشراف، ج۳، ص۱۴۶، بیروت، دار الفکر، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.    
۴۳. بلاذری، احمد بن یحیی، انساب الاشراف، ج۲، ص۱۹۵، بیروت، دار الفکر، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.    
۴۴. بلاذری، احمد بن یحیی، انساب الاشراف، ج۲، ص۱۹۷، بیروت، دار الفکر، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.    
۴۵. شیخ مفید، محمد بن محمد، الارشاد فی معرفة حجج الله علی العباد، ج۲، ص۱۵۵، قم، کنگره شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.    
۴۶. مازندرانی، ابن شهر آشوب، مناقب آل ابی‌طالب (علیه‌السلام)، ج۳، ص۳۱۱، قم، انتشارات علامه، چاپ اول، ۱۳۷۹ق.    
۴۷. بلاذری، احمد بن یحیی، انساب الاشراف، ج۳، ص۱۴۷، بیروت، دار الفکر، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.    
۴۸. اربلی، علی بن عیسی، کشف الغمة فی معرفة الائمة، ج۲، ص۳۰۳، قم، منشورات رضی، چاپ اول، ۱۴۲۱ق.    
۴۹. شیخ مفید، محمد بن محمد، الارشاد فی معرفة حجج الله علی العباد، ج۲، ص۱۷۶، قم، کنگره شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.    
۵۰. طبری آملی، محمد بن جریر، دلائل الامامة، ص۲۱۷، قم، بعثت، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.    
۵۱. اربلی، علی بن عیسی، کشف الغمة فی معرفة الائمة، ج۲، ص۳۶۰، قم، منشورات رضی، چاپ اول، ۱۴۲۱ق.    
۵۲. مازندرانی، ابن شهر آشوب، مناقب آل ابی‌طالب (علیه‌السلام)، ج۳، ص۳۴۰، قم، انتشارات علامه، چاپ اول، ۱۳۷۹ق.    
۵۳. بلاذری، احمد بن یحیی، انساب الاشراف، ج۳، ص۱۴۷، بیروت، دار الفکر، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
۵۴. شیخ مفید، محمد بن محمد، الارشاد فی معرفة حجج الله علی العباد، ج۲، ص۲۰۹، قم، کنگره شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.    
۵۵. طبری آملی، محمد بن جریر، دلائل الامامة، ص۲۴۷، قم، بعثت، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.    
۵۶. مازندرانی، ابن شهر آشوب، مناقب آل ابی‌طالب (علیه‌السلام)، ج۳، ص۴۰۰، قم، انتشارات علامه، چاپ اول، ۱۳۷۹ق.    
۵۷. اربلی، علی بن عیسی، کشف الغمة فی معرفة الائمة، ج۲، ص۳۹۴، قم، منشورات رضی، چاپ اول، ۱۴۲۱ق.    
۵۸. سبط بن جوزی، تذکرة الخواص من الامة فی ذکر خصائص الائمة، ص۳۱۱ ـ ۳۱۲، قم، منشورات الشریف الرضی، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
۵۹. شیخ مفید، محمد بن محمد، الارشاد فی معرفة حجج الله علی العباد، ج۲، ص۲۴۴، قم، کنگره شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.    
۶۰. طبرسی، فضل بن حسن، تاج الموالید، ص۴۷، بیروت، دار القاری، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.    
۶۱. طبری آملی، محمد بن جریر، دلائل الامامة، ص۳۰۹، قم، بعثت، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.    
۶۲. مازندرانی، ابن شهر آشوب، مناقب آل ابی‌طالب (علیه‌السلام)، ج۳، ص۴۳۸، قم، انتشارات علامه، چاپ اول، ۱۳۷۹ق.    
۶۳. اربلی، علی بن عیسی، کشف الغمة فی معرفة الائمة، ج۳، ص۶، قم، منشورات رضی، چاپ اول، ۱۴۲۱ق.    
۶۴. سبط بن جوزی، تذکرة الخواص من الامة فی ذکر خصائص الائمة، ص۳۱۵، قم، منشورات الشریف الرضی، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
۶۵. مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ج۴۸، ص۲۸۹، تهران، دار الکتب الاسلامیه، چاپ دوم، ۱۳۶۳ش.    
۶۶. مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ج۴۸، ص۲۸۹، تهران، دار الکتب الاسلامیه، چاپ دوم، ۱۳۶۳ش.    
۶۷. تستری، محمد تقی، رسالة فی تواریخ النبی و الآل، ص۸۵، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۳ق.    
۶۸. قرشی، باقر شریف، حیاة الامام موسی بن جعفر (علیه‌السلام) ، ج۲، ص۴۳۶، بیروت، دار البلاغة، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
۶۹. شیخ مفید، محمد بن محمد، الارشاد فی معرفة حجج الله علی العباد، ج۲، ص۲۴۴، قم، کنگره شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.    
۷۰. روایة کبار المحدّثین والمؤرّخین، محمد بن احمد، تاریخ اهل البیت، ص۱۰۷ – ۱۰۸، قم، مؤسسه آل البیت (علیه‌السلام)، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.    
۷۱. مازندرانی، ابن شهر آشوب، مناقب آل ابی‌طالب (علیه‌السلام)، ج۳، ص۴۳۸، قم، انتشارات علامه، چاپ اول، ۱۳۷۹ق.    
۷۲. طبری آملی، محمد بن جریر، دلائل الامامة، ص۳۰۹، قم، بعثت، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.    
۷۳. اربلی، علی بن عیسی، کشف الغمة فی معرفة الائمة، ج۳، ص۷، قم، منشورات رضی، چاپ اول، ۱۴۲۱ق.    
۷۴. سبط بن جوزی، تذکرة الخواص من الامة فی ذکر خصائص الائمة، ص۳۱۵، قم، منشورات الشریف الرضی، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
۷۵. طبری آملی، محمد بن جریر، دلائل الامامة، ص۳۰۹، قم، بعثت، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.    
۷۶. خصیبی، حسین بن حمدان، الهدایة الکبری، ص۲۶۴، بیروت، البلاغ، ۱۴۱۹ق.    
۷۷. حسینی عاملی، سید تاج‌الدین، التتمة فی تواریخ الائمة (علیه‌السلام)، ص۱۱۰، قم، مؤسسه بعثت، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
۷۸. شیخ مفید، محمد بن محمد، الارشاد فی معرفة حجج الله علی العباد، ج۲، ص۲۷۱، قم، کنگره شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.    
۷۹. طبری آملی، محمد بن جریر، دلائل الامامة، ص۳۵۹، قم، بعثت، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.    
۸۰. مازندرانی، ابن شهر آشوب، مناقب آل ابی‌طالب (علیه‌السلام)، ج۳، ص۴۷۶، قم، انتشارات علامه، چاپ اول، ۱۳۷۹ق.    
۸۱. ابن طلحه شافعی، محمد بن طلحه، مطالب السئول فی مناقب آل الرسول، ص۳۰۲، بیروت، مؤسسة البلاغ، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
۸۲. مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ج۴۸، ص۳۲۰، تهران، دار الکتب الاسلامیه، چاپ دوم، ۱۳۶۳ش.    
۸۳. حسینی عاملی، سید تاج‌الدین، التتمة فی تواریخ الائمة (علیه‌السلام)، ص۱۲۳، قم، مؤسسه بعثت، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
۸۴. سبط بن جوزی، تذکرة الخواص من الامة فی ذکر خصائص الائمة، ص۳۲۱، قم، منشورات الشریف الرضی، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
۸۵. قطب الدین راوندی، سعید بن عبدالله، الخرائج و الجرائح، ج۱، ص۳۷۲، قم، مؤسسه امام مهدی (عجّل‌الله‌فرجه‌الشریف)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.    
۸۶. اربلی، علی بن عیسی، کشف الغمة فی معرفة الائمة، ج۳، ص۶۰، قم، منشورات رضی، چاپ اول، ۱۴۲۱ق.    
۸۷. حسینی عاملی، سید تاج‌الدین، التتمة فی تواریخ الائمة (علیه‌السلام)، ص۱۲۳، قم، مؤسسه بعثت، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
۸۸. شبلنجی، مؤمن بن حسن، نور الابصار فی مناقب آل بیت النبی المختار (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم)، ص۴۱۷، قم، منشورات شریف رضی، بی‌تا.
۸۹. تستری، محمد تقی، رسالة فی تواریخ النبی و الآل، ص۸۶، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۳ق.    
۹۰. روایة کبار المحدّثین والمؤرّخین، محمد بن احمد، تاریخ اهل البیت، ص۱۱۰ – ۱۱۱، قم، مؤسسه آل البیت (علیه‌السلام)، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.    
۹۱. طبرسی، فضل بن حسن، اعلام الوری باعلام الهدی، ج۲، ص۱۰۶، قم، مؤسسه آل البیت، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.    
۹۲. طبری آملی، محمد بن جریر، دلائل الامامة، ص۳۹۷، قم، بعثت، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.    
۹۳. مازندرانی، ابن شهر آشوب، مناقب آل ابی‌طالب (علیه‌السلام)، ج۳، ص۴۸۷، قم، انتشارات علامه، چاپ اول، ۱۳۷۹ق.    
۹۴. قندوزی، سلیمان بن ابراهیم، ینابیع المودة لذو القربی، ج۳، ص۱۶۹، قم، اسوه، چاپ دوم، ۱۴۲۲ق.    
۹۵. قمی، شیخ عباس، منتهی الآمال، ج۳، ص۱۸۱۰، قم، دلیل ما، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
۹۶. حموی، محمد بن اسحاق، انیس المؤمنین، ص۲۱۵، تهران، بنیاد بعثت، ۱۳۶۳ش.
۹۷. طبرسی، فضل بن حسن، اعلام الوری باعلام الهدی، ج۲، ص۱۰۶، قم، مؤسسه آل البیت، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.    
۹۸. طبرسی، فضل بن حسن، تاج الموالید، ص۵۴، بیروت، دار القاری، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.    
۹۹. طبری آملی، محمد بن جریر، دلائل الامامة، ص۳۹۷، قم، بعثت، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.    
۱۰۰. مازندرانی، ابن شهر آشوب، مناقب آل ابی‌طالب (علیه‌السلام)، ج۳، ص۴۸۷، قم، انتشارات علامه، چاپ اول، ۱۳۷۹ق.    
۱۰۱. حموی، محمد بن اسحاق، انیس المؤمنین، ص۲۱۵، تهران، بنیاد بعثت، ۱۳۶۳ش.
۱۰۲. تستری، محمد تقی، رسالة فی تواریخ النبی و الآل، ص۸۷، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۳ق.    
۱۰۳. قمی، شیخ عباس، منتهی الآمال، ج۳، ص۱۸۱۰، قم، دلیل ما، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
۱۰۴. حموی، محمد بن اسحاق، انیس المؤمنین، ص۲۱۵، تهران، بنیاد بعثت، ۱۳۶۳ش.
۱۰۵. شیخ مفید، محمد بن محمد، الارشاد فی معرفة حجج الله علی العباد، ج۲، ص۳۱۱ ۳۱۲، قم، کنگره شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.    
۱۰۶. طبرسی، فضل بن حسن، تاج الموالید، ص۵۶، بیروت، دار القاری، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.    
۱۰۷. طبری آملی، محمد بن جریر، دلائل الامامة، ص۴۱۲، قم، بعثت، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.    
۱۰۸. مازندرانی، ابن شهر آشوب، مناقب آل ابی‌طالب (علیه‌السلام)، ج۳، ص۵۰۶، قم، انتشارات علامه، چاپ اول، ۱۳۷۹ق.    
۱۰۹. اربلی، علی بن عیسی، کشف الغمة فی معرفة الائمة، ج۳، ص۱۷۷، قم، منشورات رضی، چاپ اول، ۱۴۲۱ق.    
۱۱۰. شیخ مفید، محمد بن محمد، الارشاد فی معرفة حجج الله علی العباد، ج۲، ص۳۱۲، قم، کنگره شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.    
۱۱۱. طبرسی، فضل بن حسن، تاج الموالید، ص۵۶، بیروت، دار القاری، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.    
۱۱۲. طبری آملی، محمد بن جریر، دلائل الامامة، ص۴۱۲، قم، بعثت، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.    
۱۱۳. مازندرانی، ابن شهر آشوب، مناقب آل ابی‌طالب (علیه‌السلام)، ج۴، ص۴۰۲، قم، انتشارات علامه، چاپ اول، ۱۳۷۹ق.
۱۱۴. امین عاملی، سید محسن، اعیان الشیعة، ج۲، ص۳۷، بیروت، دارالتعارف، ۱۴۰۳ق.    
۱۱۵. طبرسی، فضل بن حسن، اعلام الوری باعلام الهدی، ج۲، ص۱۲۷، قم، مؤسسه آل البیت، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.    
۱۱۶. قمی، شیخ عباس، منتهی الآمال، ج۳، ص۱۸۹۴، قم، دلیل ما، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
۱۱۷. حسینی عاملی، سید تاج‌الدین، التتمة فی تواریخ الائمة (علیه‌السلام)، ص۱۳۸، قم، مؤسسه بعثت، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
۱۱۸. تستری، محمد تقی، رسالة فی تواریخ النبی و الآل، ص۸۸، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۳ق.    
۱۱۹. شیخ مفید، محمد بن محمد، الارشاد فی معرفة حجج الله علی العباد، ج۲، ص۳۳۶، قم، کنگره شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.    
۱۲۰. طبرسی، فضل بن حسن، تاج الموالید، ص۵۹، بیروت، دار القاری، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.    
۱۲۱. طبری آملی، محمد بن جریر، دلائل الامامة، ص۴۲۵، قم، بعثت، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.    
۱۲۲. مازندرانی، ابن شهر آشوب، مناقب آل ابی‌طالب (علیه‌السلام)، ج۳، ص۵۲۳، قم، انتشارات علامه، چاپ اول، ۱۳۷۹ق.    
۱۲۳. شیخ مفید، محمد بن محمد، الارشاد فی معرفة حجج الله علی العباد، ج۲، ص۳۳۹، قم، کنگره شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.    
۱۲۴. حسینی عاملی، سید تاج‌الدین، التتمة فی تواریخ الائمة (علیه‌السلام)، ص۱۴۳، قم، مؤسسه بعثت، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
۱۲۵. روایة کبار المحدّثین والمؤرّخین، محمد بن احمد، تاریخ اهل البیت، ص۱۱۲، قم، مؤسسه آل البیت (علیه‌السلام)، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.    
۱۲۶. روایة کبار المحدّثین والمؤرّخین، محمد بن احمد، تاریخ اهل البیت، ص۱۱۲، قم، مؤسسه آل البیت (علیه‌السلام)، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.    
۱۲۷. حسینی عاملی، سید تاج‌الدین، التتمة فی تواریخ الائمة (علیه‌السلام)، ص۱۴۳، قم، مؤسسه بعثت، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.


منبع

[ویرایش]

پایگاه اسلام کوئست، برگرفته از مقاله «فرزندان امامان (علیهم‌السلام)»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۲/۱۵.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار