شهید ثانیذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلید واژه: مشخصات شهید ثانی، اساتید شهید ثانی، تألیفات شهید ثانی.
پرسش: مختصری از زندگی شهید ثانی را بیان کنید.


مشخصات شهید اول

[ویرایش]


← نام و محل تولد


زین الدین فرزند نور الدین علی شامی عاملی، معروف به شهید ثانی،
[۱] حسینی جلالی‌، سید محمد حسین، ‌فهرس ‌التراث، ج‌۱، ص۷۹۹، انتشارات دلیل ما، ۱۴۲۲ق.‌
در سیزدهم شوال سال ۹۱۱هـ.ق. در روستای جبع از روستاهای جبل عامل لبنان در خانه ای که سرشار از علم و تقوا بود متولد شد.

← تحصیلات


وی دانش فقه و ادبیات عرب را تا سال ۹۲۵هـ.ق. که پدرش زنده بود نزد او آموخت، سپس به منطقه میس لیتمّ پیش شیخ علی بن عبدالعالی کرکی منتقل شد، سرانجام به دمشق، سپس برای بار سوم به وطن بازگشت، همچنین به کشورهای مصر، مکه، مدینه، قسطنطنیه و عتبات مقدسه در عراق مهاجرت نمود. او احاطه کامل به سایر مذاهب داشت و در قسطنطنیه سایر مذاهب را تدریس نمود.

← خصوصیات


حر عاملی در باره او می گوید: او فقیهی نحوی، قاری متکلّم، حکیم جامع فنون علم و اولین کسی است که در درایة الحدیث کتاب تصنیف نموده است.

← شهادت


وی در مکه دستگیر شد و به سمت مرکز حکومت عثمانی حرکت داده شد که در بین راه سال ۹۶۵ یا ۹۶۶ به شهادت رسید.
[۴] اعیان ‌الشیعة، ج‌۷، ص۳۵۴.


← اساتید


برخی از اساتید وی عبارت اند از: پدرش علی بن احمد عاملی، علی بن عبدالعالی میسی، سید حسن بن جعفر اعرجی کرکی، شهاب الدین احمد رملی شافعی، محمد بن عبدالرحمن بکری، شمس الدین بن طولون دمشقی شافعی، شمس الدین محمد بن مکی، شهاب الدین بن نجار حنفی.

← شاگردان


علمای بزرگی از محضر شهید ثانی کسب علم و دانش نمودند؛ مانند شیخ حسین بن عبدالصمد عاملی، شیخ علی بن زهره جبعی، سید علی بن حسین عاملی، سید عطاء الله بن بدر الدین حسینی موسوی، شیخ محمود بن محمد لاهیجی، و...

← تألیفات


از شهید ثانی حدود هفتاد کتاب و رساله به یادگار مانده که برخی از آنها از این قرار است:
تحقیق الاجماع فی زمن الغیبة، تفسیر البسملة، تمهید القواعد الاصولیة و العربیة، رساله فی النیة، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، رسالة الجمعة و سائر الفقه،
[۵] تهرانی، شیخ آقا بزرگ، الذریعة إلی ‌تصانیف ‌الشیعة، ج‌۲، ص۱۰۳، اسماعیلیان قم و کتابخانه اسلامیه تهران، ۱۴۰۸ق.‌
کشف الریبة عن أحکام الغیبة،
[۶] الذریعة إلی ‌تصانیف ‌الشیعة، ج‌۳، ص۳۰۰، (عبد الرزاق اللاهیجی به نام المحبة أو تزکیة الصحبة به فارسی ترجمه نموده است).
و شرح حدیث الدنیا مزرعة للآخرة.
[۷] الذریعة إلی ‌تصانیف ‌الشیعة، ج‌۱۳، ص۱۹۸؛ با استفاده از: الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۱، ص۹–۲۱، مجمع الفکر الاسلامی، چاپ دوم، قم، ۱۴۲۶ق.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. حسینی جلالی‌، سید محمد حسین، ‌فهرس ‌التراث، ج‌۱، ص۷۹۹، انتشارات دلیل ما، ۱۴۲۲ق.‌
۲. حر عاملی، أمل‌الآمل، ج‌۱، ص۸۵.    
۳. مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، ج ۱۰۴، ص۱۷۷.    
۴. اعیان ‌الشیعة، ج‌۷، ص۳۵۴.
۵. تهرانی، شیخ آقا بزرگ، الذریعة إلی ‌تصانیف ‌الشیعة، ج‌۲، ص۱۰۳، اسماعیلیان قم و کتابخانه اسلامیه تهران، ۱۴۰۸ق.‌
۶. الذریعة إلی ‌تصانیف ‌الشیعة، ج‌۳، ص۳۰۰، (عبد الرزاق اللاهیجی به نام المحبة أو تزکیة الصحبة به فارسی ترجمه نموده است).
۷. الذریعة إلی ‌تصانیف ‌الشیعة، ج‌۱۳، ص۱۹۸؛ با استفاده از: الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۱، ص۹–۲۱، مجمع الفکر الاسلامی، چاپ دوم، قم، ۱۴۲۶ق.


منبع

[ویرایش]

اسلام کوئیست.    


رده‌های این صفحه : علمای شیعه
جعبه ابزار
جعبه‌ابزار