تقویت اراده برای خواندن نماز شبذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: نماز شب، تقویت اراده.

پرسش: چگونه اراده قوی برای خواندن نماز شب داشته باشیم؟

پاسخ: اگر انسان به آثار و فواید نماز شب خوب توجه کند، چنان اراده و شوقی در او برای برپایی آن پیدا می‌شود که در هیچ حالتی حاضر نیست آن را ترک کند؛ چنان‌که حضرت زینب (علیهاالسلام) در مسیر کوفه و شام با همه مصیبت‌ها و رنج و خستگی‌ها، نماز شبش را ترک نکرد و گاهی بر اثر خستگی زیاد مجبور بود نشسته نماز شب بخواند.


اراده قوی برای خواندن نماز شب

[ویرایش]

برای قوی شدن اراده در هر کاری، شناخت آن عمل و شناخت آثار و فواید آن و باور نمودن آثار و اهمیت دادن به آن عمل لازم است.
بنابراین جهت تقویت اراده برای خواندن نماز شب، به نکات ذیل باید توجه کرد:

← ترک گناهان


گناهان در محرومیت انسان از نماز شب و ضعف اراده انسان، نقش مهمی دارند؛ ازاین‌رو باید سعی کنیم در زندگیمان گناه نکرده و اگر هم گناهی سر زد، سریعاً با توبه جبران کنیم.

←← حدیثی از امام صادق


امام صادق (علیه‌السلام) فرمود: مردی (انسانی) در روز، دروغی را می‌گوید که باعث می‌شود از نماز شب محروم شود، با از دست دادن نماز شب، روزی را هم از دست می‌دهد.

←← حدیثی از امام علی


و از علی (علیه‌السّلام) در جواب کسی که از راز عدم موفقیت انسان در انجام نماز شب سوال کرد؟ فرمودند: گناهان روز، راز موفقیت انسان را می‌بندد.

←← دیدگاه میرزای شیرازی


مرحوم میرزای علی آقای شیرازی می‌گوید: با انجام کار مکروهی (عملی که ترک آن بهتر است و انجام آن گناه نیست؛ ولی ترک آن بهتر است.) از نماز شب محروم شدم و موفق نشدم در آن شب برای نماز شب بیدار شوم.← شناخت فواید نماز شب و اهمیت آن


در قرآن و روایات مطالب زیادی در این رابطه آمده است که به عنوان نمونه به بعضی از آن‌ها اشاره می‌شود:

←← واجب بودن نماز شب بر پیامبر


«پاسی از شب را برخیز و قرآن و نماز بخوان، این یک وظیفه اضافی برای توست، امید است که پروردگارت، تو را به مقامی در خور ستایش و شفاعت کبرا برانگیزد».

←← پاداش زیاد


«هیچ‌کس نمی‌داند چه پاداش مهمی که مایه روشنی چشم‌هاست، برای آن‌ها (شب‌زنده‌داران) نهفته شده. این پاداش کارها (و نماز شب‌هایی) است که انجام می‌دادند.

←← سحرخیز بودن


از صفات متقین این است که نماز شب و سحر‌خیزی دارند.

←← سلامتی بدن و نورانیت چهره


بهترین شما، شب‌زنده‌داران هستند و نماز شب باعث سلامتی بدن و نورانی شدن چهره است.

←← پاداشی که بر فکری نگذشته


خداوند به نماز شب‌خوان‌ها پاداشی می‌دهد که هیچ گوشی نشنیده و هیچ چشمی ندیده و بر هیچ فکری نگذشته.

←← نزدیکی به خدا


در حدیث قدسی می‌خوانیم «که انسان با نوافل و نمازهای مستحبی به خداوند نزدیک می‌شود تا آن‌جا که خدا او را دوست می‌دارد؛ اگر خدا را بخواند، جوابش دهد و اگر از خداوند درخواست نماید، به او عنایت می‌شود».
[۷] تهرانی، سیدمحمدحسین، معادشناسی، ج۲، ص۶۹.
و در این رابطه آیات و روایات فراوانی وجود دارد که در جای خود بیان شده است.
اگر انسان به آثار و فواید نماز شب خوب توجه کند، چنان اراده و شوقی در او برای برپایی آن پیدا می‌شود که در هیچ حالتی حاضر نیست آن را ترک کند؛ چنان‌که حضرت زینب (علیهاالسلام) در مسیر کوفه و شام با همه مصیبت‌ها و رنج و خستگی‌ها، نماز شبش را ترک نکرد و گاهی بر اثر خستگی زیاد مجبور بود نشسته نماز شب بخواند.
[۸] عمادزاده، حسین، زندگانی زینب کبری (علیهاالسّلام)، ص۹۳.


← دوستی با اهل نماز شب


همراهی و دوستی با کسانی که اهل نماز شب می‌باشند و هم‌چنین خواندن و یا شنیدن سرگذشت علما و بزرگان در تقویت اراده انسان بسیار مؤثر می‌باشد.

←← حدیثی از حضرت علی


علی (علیه‌السّلام) فرمودند: هیچ چیزی مانند هم‌نشینی با خوبان و نیکان، انسان را به خوبی‌ها وا نمی‌دارد، و از بدی‌ها نجات نمی‌بخشد.
[۹] آمدی، عبدالواحد، شرح غررالحکم، ج۵، ص۸۷.
چراکه:
می‌رود از سینه‌ها در سینه‌ها ••• از ره پنهان صلاح و کینه‌ها
صحبت (رفاقت با خوبان) صالح تو را صالح کند ••• صحبت طالح (انسان فاسد و تبهکار) تو را طالح کند

معرفی منابع

[ویرایش]

۱. آیت‌اللّه سبحانی، رمز پیروزی مردان بزرگ.
۲. امام خمینی (رحمه الله)، اسرار صلوة.
۳. محسن قرائتی، کتاب صلاة.
۴. حکایت‌ها و هدایت‌ها، ص۹۹.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۵، ص۲۷۸، ح۳.    
۲. اسراء/سوره۱۷، آیه۷۹.    
۳. سجده/سوره۳۲، آیه۱۷.    
۴. ذاریات/سوره۵۱، آیه۱۷.    
۵. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۷، ص۱۴۹.    
۶. کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، ج۲، ص۳۵۲.    
۷. تهرانی، سیدمحمدحسین، معادشناسی، ج۲، ص۶۹.
۸. عمادزاده، حسین، زندگانی زینب کبری (علیهاالسّلام)، ص۹۳.
۹. آمدی، عبدالواحد، شرح غررالحکم، ج۵، ص۸۷.


منبع

[ویرایش]


سایت ‌اندیشه قم، برگرفته از مقاله «تقویت اراده برای خواندن نماز شب»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۷/۰۸/۲۱.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار