بی‌احترامی به والدینذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: احسان به والدین، بی‌احترامی، مجازات، ترک گناهان، عبادت، استجابت دعا، شقاوت، رحمت خدا، نماز، عذاب.
پرسش: آثار بی‌احترامی به والدین را بیان فرمایید.
پاسخ:


احسان به والدین[ویرایش]

یکی از واجباتی که در قرآن کریم ـ بعد از دستور به پرستش خداوند ذکر شده ـ نیکی به پدر و مادر است. لذا در قرآن و روایات، تأکید فراوانی بر رعایت حقوق والدین و نیکی و احسان به آنان شده است. در مقابل، رعایت نکردن این واجب، علاوه بر مجازات اخروی ـ در صورت توبه نکردن ـ مجازات دنیایی را نیز در پی دارد که در این‌جا به برخی از آنها اشاره می‌شود: [۱]

آثار بی‌احترامی به والدین[ویرایش]


← أ. سلب توفیق در انجام عبادات و ترک گناهان
امام رضا علیه‌السلام در این باره می‌فرماید: « خداوند، عقوق والدین و نافرمانی از آنان را حرام کرده است؛ زیرا این کار باعث سلب توفیق الاهی در اطاعت از دستورات او می‌شود». [۲]

← ب. جلوگیری از برآورده شدن دعا
امام صادق علیه‌السلام فرمود: «یکی از گناهانی که مانع قبول شدن دعا می‌گردد، و هوا را تیره می‌کند، عقوق والدین است»؛ [۳] و تیره شدن هوا کنایه از این است که بی‌احترامی به والدین مانع ادراک قلب نسبت به حق است. [۴]

← ج. شقاوت و بدبختی
امام صادق ـ علیه‌السلام ـ می‌فرماید: «آزار رساندن به پدر و مادر، جزو گناهان کبیره است؛ زیرا خداوند کسی که مورد عاق والدین قرار گرفته است را گناه کار و شقی و بدبخت قرار داده است». [۵]

← د. مورد لعن و محروم شدن از رحمت خداوند
امام صادق ـ علیه‌السلام ـ فرمود: «ملعون است، ملعون است کسی که پدر یا مادرش را کتک بزند. ملعون است، ملعون است کسی که والدین خود را آزار دهد». [۶] [۷] مقصود از لعن در آخرت؛ عقوبت الاهی و در دنیا، انقطاع و دور شدن از قبول رحمت‌ و توفیق خداست‌. [۸]

← و. پذیرفته نشدن نماز
امام صادق ـ علیه‌السلام ـ فرمود: «کسی که نگاه غضب‌آلود به پدر و مادرش کند، هر‌چند که آنها به او ظلم کرده باشند، خداوند هیچ‌کدام از نماز‌هایش را قبول نمی‌کند». [۹]

پانویس[ویرایش]
 
۱. بقره (۲)، آیه ۸۳.    
۲. شیخ صدوق، علل الشرایع، ج ۲، ص ۴۷۹، کتاب‌فروشی داوری، قم، چاپ اول، ۱۳۵۸ش.    
۳. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، دارالحدیث، ج ۴، ص ۲۵۷، چاپ اول، دارالحدیث، قم، ۱۴۲۹ق.    
۴. مازندرانی، محمد صالح بن احمد، شرح الکافی الأصول و الروضة، محقق و مصحح:شعرانی، ابوالحسن، ج ۱۰، ص ۱۷۳، ‌المکتبة الإسلامیة، تهران، چاپ اول، ۱۳۸۲ق.    
۵. شیخ صدوق، علل الشرایع، ج ۲، ص ۴۷۹، کتاب‌فروشی داوری، قم، چاپ اول، ۱۳۵۸ش.    
۶. شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة، ج ۱۶، ص ۲۸۱، مؤسسة آل البیت علیهم السلام، قم، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.    
۷. کراجکی، محمد بن علی، کنز الفوائد، نعمة عبدالله، ج ۱، ص ۱۵۰، دار الذخائر، قم، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.
۸. راغب أصفهانی، حسین بن محمد، مفردات ألفاظ القرآن، ص ۷۴۱، دارالقلم، الدار الشامیة، بیروت، دمشق، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.    
۹. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، دارالحدیث، ج ۴، ص ۶۵.


منبع[ویرایش]
پایگاه اسلام کوئست.    


رده‌های این صفحه : اخلاق اسلامی | حقوق والدین
جعبه‌ابزار