پیامبران زندهذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: حضرت عیسی (علیه‌السلام)، حضرت خضر (علیه‌السلام)، امام مهدی (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف)، پیامبران الهی.

پرسش: پیامبرانی که زنده هستند کدام‌اند؟ وضعیت زندگی آنها چگونه است؟ آیا مثل حضرت مهدی (عجّل‌الله‌فرجه‌الشریف) زندگی می‌کنند؟ آیا در زمان حکومت حضرت مهدی و ظهور حضرت زندگی می‌کنند، بعد می‌میرند یا طور دیگری است؟

پاسخ: براساس روایات به دست آمده، پیامبران الهی که تاکنون زنده هستند، حضرت عیسی (علیه‌السلام) و حضرت خضر (علیه‌السلام) می‌باشند.

فهرست مندرجات

۱ - زنده بودن برخی پیامبران
       ۱.۱ - حضرت عیسی
              ۱.۱.۱ - نقش عیسی در عصر ظهور
              ۱.۱.۲ - مدفن حضرت عیسی
       ۱.۲ - حضرت خضر
              ۱.۲.۱ - مراحل زندگی خضر
                     ۱.۲.۱.۱ - خفای کامل
                     ۱.۲.۱.۲ - ظهور برای برخی معصومان
                     ۱.۲.۱.۳ - ظهور کامل
۲ - معرفی منابع
۳ - پانویس
۴ - منبع

زنده بودن برخی پیامبران

[ویرایش]

آنچه از روایات به دست می‌آید و بر آن اجماع شده است. دو تن از پیامبران الهی تا الان زنده هستند، آن دو نفر حضرت عیسی (علیه‌السلام) و حضرت خضر (علیه‌السلام) می‌باشند.

← حضرت عیسی


حضرت عیسی (علیه‌السلام) یکی از پیامبران الهی و صاحب کتاب است مسیحیت کنونی معتقدند که او کشته شده و به صلیب کشیده شد؛ولی در آیات ۱۵۷ و ۱۵۸ سوره نساء، قرآن فرموده است که حضرت به صلیب کشیده نشد؛ بلکه امر بر دشمنان وی مشتبه شد و خداوند او را به سوی خود بالا برد و در روایات شیعه و سنی نیز وارد شده است که او پیش چشم یاران خود از زاویه خانه خود به آسمان رفته و در آسمان زنده است.
[۴] مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج۱۴، ص۳۲۵، مؤسسة الوفاء، چ۲، ۱۴۰۳ق.

آنچه از این منابع فهمیده می‌شود صعود حضرت عیسی (علیه‌السلام) به آسمان و زنده بودن و نزولشان در زمان ظهور حضرت مهدی (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف) می‌باشد؛ ولی چیزی از وضعیت زندگی فعلی ایشان در روایات به چشم نمی‌خورد.

در هنگام ظهور حضرت مهدی (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف) از آسمان فرود می‌آید و پشت سر حضرت مهدی (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف) نماز می‌گذارد و یهود و نصارا وقتی او را می‌بینند، عده‌ای به مهدی (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف) ایمان می‌آورند و به مسلمانان می‌پیوندند.

←← نقش عیسی در عصر ظهور


او از آیین حضرت مهدی (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف) پیروی کرده و به تبلیغ دولت کریمه حضرت مهدی و اسلام می‌پردازد. وقتی فرود می‌آید، صلیب را شکسته و خوک را می‌کشد و مالیات وضع کرده و به قدری مال به مردم می‌دهد که دیگر کسی قبول نمی‌کند.
[۷] کورانی، علی، ‌عصرظهور، ص۳۴۲، ترجمه عباس جلالی، انتشارات سازمان تبلیغات، چ۲.
ایشان همراه مسلمانان به جنگ یهود رفته و طبق بعضی از روایات دجّال به دست ایشان کشته می‌شود.
مهم‌ترین نقش حضرت عیسی این است که به کشورهای مسیحی رفته و به نفع دولت حضرت مهدی تبلیغ می‌کند. به تدریج و به روال طبیعی در هدایت ملل غربی گام برمی‌دارد و تحول در عقاید و سیاست غربی‌ها به وجود می‌آورد. خرافات حکومت‌ها و تمدن‌های غربی را برملا می‌سازد. خداوند جل جلاله به دست او معجزاتی را آشکار می‌کند. ثمره این تلاش و تبلیغ‌ها، کاهش دشمنی حکومت‌های غربی نسبت به اسلام و ایمان و اسلام آوردن آن‌ها می‌باشد. بنابراین حضرت در پیروزی و موفقیت اسلام بر ادیان و مکاتب نقش مهمی را ایفا می‌کند.
[۱۱] کورانی، علی، ‌عصرظهور، ص۳۴۳، ترجمه عباس جلالی، انتشارات سازمان تبلیغات، چ۲.


←← مدفن حضرت عیسی


حضرت عیسی پس از چهل سال از فرود آمدنش، از دنیا می‌رود و به دست مسلمانان و حضرت مهدی (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف) در کنار قبر مادرش در قدس دفن می‌گردد.
[۱۳] کورانی، علی، ‌عصرظهور، ص۳۴۲، ترجمه عباس جلالی، انتشارات سازمان تبلیغات، چ۲.


← حضرت خضر


حضرت خضر (علیه‌السلام) بعضی او را پادشاه یا دانشمند و یا مرد صالحی می‌دانند؛ ولی منابع شیعه و سنی به پیامبر بودن او تأکید دارند. او از فرماندهان بزرگ لشکر ذی‌القرنین بوده و همراه او به مکانی رفته و آب حیات نوشیده است.
[۱۵] قمی، ابراهیم، تفسیر القمی، ج۲، ص۱۱۹، مؤسسة دارالکتاب، چ۳، ۱۴۰۴ق.


حضرت علی (علیه‌السلام) می‌فرمایند: خضر (علیه‌السلام) از آب حیات نوشید و هر کس از آن آب بنوشد، برای همیشه تا روز قیامت زنده است.
[۱۹] حویزی، تفسیر نورالثقلین، عبدعلی بن جمعه، مؤسسه اسماعیلیان، چ۴، ۱۴۱۲ق، ذیل آیه ۱۵۸ نساء.

پس حضرت خضر تا روز قیامت نمی‌میرند و همین نکته از روایات فهمیده می‌شود.

←← مراحل زندگی خضر


از جزئیات زندگی او اطلاعی در دست نیست؛ اما به طور کلی سیر زندگی حضرت خضر را می‌توان در سه مرحله نام برد:

←←← خفای کامل


مرحله‌ای که حضرت خضر (علیه‌السلام) در خفای کامل بوده و بر احدی ظاهر نمی‌شد. از این مرحله زندگی ایشان هیچ مدرکی در دست نیست.

←←← ظهور برای برخی معصومان


مرحله‌ای که برای حضرت موسی (علیه‌السلام) و بعضی انبیا و پیامبر اسلام و ائمه اطهار (علیهم‌السلام) ظاهر می‌شود.
ظهور حضرت خضر برای پیامبر در این دوره و دوره ائمه اطهار پررنگ‌تر است و با پیامبر حشر و نشر زیادی داشته و با ائمه اطهار (علیهم‌السلام) مصاحبت داشته‌اند. در این باره روایاتی وارد شده است که به جهت رعایت اختصار از ذکر آن‌ها خودداری می‌شود.

←←← ظهور کامل


حضرت خضر در دوره حضرت مهدی (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف) ظهور کامل پیدا می‌کند و از صحابه حضرت مهدی (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف) می‌باشد و در جنگ‌های آن حضرت شرکت می‌کند. او یکی از وزیران قوی و با کفایت حضرت مهدی (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف) می‌باشد.
طبق بعضی از روایات یک بار به دست دجال کشته شده و دوباره زنده می‌شوند. (این مطالب در همه منابعی که ذکر شده، به دست آمده است).

معرفی منابع

[ویرایش]

۱. عصر ظهور، علی کورانی، ‌ ترجمه عباس جلالی.
۲. خضر نبی، محمدمهدی بهداروند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. قرشی، علی‌اکبر، قاموس قرآن، ج۵، ص۷۸ - ۷۹، دارالکتب الاسلامیه، چ۱۱، ج۳، ماده عیسی.    
۲. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج۱۴، ص۳۴۲، مؤسسة الوفاء، چ۲، ۱۴۰۳ق.    
۳. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج۱۴، ص۳۳۵، مؤسسة الوفاء، چ۲، ۱۴۰۳ق.    
۴. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج۱۴، ص۳۲۵، مؤسسة الوفاء، چ۲، ۱۴۰۳ق.
۵. طباطبایی، محمدحسین، تفسیر المیزان، ذیل تفسیر آیه ۱۵۸ سوره نساء.    
۶. قرشی، علی‌اکبر، قاموس قرآن، ج۵، ص۷۹ - ۸۰، دارالکتب الاسلامیه، چ۱۱، ج۳، ماده عیسی.    
۷. کورانی، علی، ‌عصرظهور، ص۳۴۲، ترجمه عباس جلالی، انتشارات سازمان تبلیغات، چ۲.
۸. کورانی، علی، ‌عصرظهور، ص۳۱۹، ترجمه عباس جلالی، انتشارات سازمان تبلیغات، چ۲.    
۹. کورانی، علی، ‌عصرظهور، ص۳۰۷، ترجمه عباس جلالی، انتشارات سازمان تبلیغات، چ۲.    
۱۰. کورانی، علی، ‌عصرظهور، ص۳۰۷ - ۳۰۸، ترجمه عباس جلالی، انتشارات سازمان تبلیغات، چ۲.    
۱۱. کورانی، علی، ‌عصرظهور، ص۳۴۳، ترجمه عباس جلالی، انتشارات سازمان تبلیغات، چ۲.
۱۲. کورانی، علی، ‌عصرظهور، ص۳۰۷، ترجمه عباس جلالی، انتشارات سازمان تبلیغات، چ۲.    
۱۳. کورانی، علی، ‌عصرظهور، ص۳۴۲، ترجمه عباس جلالی، انتشارات سازمان تبلیغات، چ۲.
۱۴. قمی، ابراهیم، تفسیر القمی، ج۲، ص۴۳، مؤسسة دارالکتاب، چ۳، ۱۴۰۴ق.    
۱۵. قمی، ابراهیم، تفسیر القمی، ج۲، ص۱۱۹، مؤسسة دارالکتاب، چ۳، ۱۴۰۴ق.
۱۶. ابن‌اثیر، عزالدین، الکامل فی التاریخ، ج۱، فصل خضر و موسی، بیروت، دار صادر، چ۱، ۱۳۸۵ش.    
۱۷. ابن‌اثیر، عزالدین، الکامل فی التاریخ، ج۱، فصل خضر و موسی، بیروت، دار صادر، چ۱، ۱۳۸۵ش.    
۱۸. کورانی، علی، ‌عصرظهور، ص۲۵۴، ترجمه عباس جلالی، انتشارات سازمان تبلیغات، چ۲.    
۱۹. حویزی، تفسیر نورالثقلین، عبدعلی بن جمعه، مؤسسه اسماعیلیان، چ۴، ۱۴۱۲ق، ذیل آیه ۱۵۸ نساء.


منبع

[ویرایش]


سایت ‌اندیشه قم، برگرفته از مقاله «پیامبران زنده»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۰۹/۱۸.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار