نفخ روحذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: نفخ روح، عالم رحم، نفخ صور، خلقت حضرت آدم (علیه‌السلام).

پرسش: آیا نفخ روحی که در قرآن آمده، منظور در عالم رحم است یا در جای دیگری بوده است؟

پاسخ: واژه نفخ در قرآن، هفت مرتبه آمده و در شش مرتبه به نفخ در صور، که در پایان جهان و در قیامت صورت می‌گیرد، اشاره دارد و یک مرتبه در سوره سجده آیه ۹، که به نفخ روح اشاره دارد: «ثمَّ سوّیة و نفخ فیه من روحه...؛ سپس بدنش را آراستیم و در آن از روح خویش دمیدیم».


معنای نفخ

[ویرایش]

«نفخ» به معنای دمیدن در چیزی است.

نفخ در قرآن

[ویرایش]

واژه نفخ در قرآن، هفت مرتبه آمده و در شش مرتبه به نفخ در صور، که در پایان جهان و در قیامت صورت می‌گیرد، اشاره دارد و یک مرتبه در سوره سجده آیه ۹، اشاره به نفخ روح دارد: «ثمَّ سوّیة و نفخ فیه من روحه...؛ سپس بدنش را آراستیم و در آن از روح خویش دمیدیم».

نفخ روح در سوره سجده

[ویرایش]

آیه ۹ سوره سجده اشاره به رحم مادر دارد. زمانی که نطفه منعقد می‌شود، تنها یک نوع «حیات نباتی» است و دارای تغذیه و رشد و نمو است؛ ولی از حس و حرکت که نشانه حیات حیوانی و قوه ادراکیه که نشانه حیات انسانی است، در آن خبری نیست؛ اما تکامل نطفه به مرحله‌ای می‌رسد که شروع به حرکت کرده که قرآن تعبیر به نفخ روح می‌کند. و از لحاظ حقوق اسلامی، اگر جنایتی به جنین صورت بگیرد و جنین سقط شود و از چهار ماه بیش‌تر باشد، حکم یک انسان کامل را دارد و لذا لازم است دیه یک انسان کامل پرداخت شود.

مراد از واژه روحی

[ویرایش]

خداوند، روحی را که به انسان دمیده، به خود نسبت می‌دهد. واژه «روحی» نشان‌دهنده آن است که روح انسان، روح الهی است و اضافه، اضافه تشریفی است؛ به این معنا که مقام انسان را بالا ببرد.

نفخ روح در آیات دیگر

[ویرایش]

اما در جاهای دیگر از آیات قرآن، «نفخ روح» به حضرت آدم (علیه‌السلام) اشاره دارد؛ برای مثال، در سوره حجر آیه ۲۹ و سوره ص، آیه ۷۲ آمده است: «نفخت فیه من روحی ...؛ از روح خود در حضرت آدم دمیدم» که به خلقت حضرت آدم از خاک و دمیدن روح اشاره دارد.

منابع

[ویرایش]

۱. مجمع البیان، طبرسی، ج۱۳، ص۱۸۴.
۲. تفسیر نمونه، مکارم شیرازی، ج۱۷، ص۱۲۶.
۳. المیزان، علامه طباطبایی، ج۱۲، ص۲۲۶.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. سجده/سوره۳۲، آیه۹.    
۲. قرشی، سید علی‌اکبر، قاموس قرآن، ج۷،‌ص۹۰، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ذیل ماده نفخ.    
۳. سجده/سوره۳۲، آیه۹.    
۴. مکارم شیرازی، ناصر و همکاران، تفسیر نمونه، ج۱۷، ص۱۲۶ ۱۲۷، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ بیست و هشتم، ۱۳۷۱.    
۵. طباطبایی، سید محمدحسین، ترجمه تفسیر المیزان، ج۱۲، ص۲۲۶، قم، انتشارات اسراء.    
۶. حجر/سوره۱۵، آیه۲۹.    
۷. ص/سوره۳۸، آیه۷۲.    


منبع

[ویرایش]


سایت ‌اندیشه قم، برگرفته از مقاله «نفخ روح»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۱۱/۲۴.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار