راویان حدیث ثقلین از میان اهل بیتذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: اهل‌بیت، پیامبر،

پرسش: آیا از اهل‌بیت پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) کسانی حدیث ثقلین را نقل کرده‌اند؟


راویان معصوم حدیث ثقلین

[ویرایش]

افزون بر اصحاب پیامبر خدا، اهل بیت ایشان نیز متن حدیث ثقلین را روایت کرده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهند که امام علی (علیه‌السلام)،
فاطمه زهرا (علیهاالسلام)؛
[۵] ر. ک: ابن‌عقده، احمد بن محمد، الولایة، ص۲۴۲، ح۸۳.

امام حسن (علیه‌السلام)؛
امام حسین (علیه‌السلام)؛
امام زین العابدین (علیه‌السلام)؛
امام باقر (علیه‌السلام)؛
امام صادق (علیه‌السلام)؛
امام رضا (علیه‌السلام)؛
و امام‌هادی (علیه‌السلام)؛ این حدیث را روایت کرده‌اند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ر. ک:ابن ابی‌عاصم، احمد بن عمرو، السنّة، ج۲، ص۶۴۴، ح۱۵۵۸.    
۲. متقی هندی، علی بن حسام، کنزالعمال، ج۱، ص۳۷۹، ح۱۶۵۰.    
۳. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۲، ص۴۱۵، ح۱.    
۴. صدوق، محمد بن علی، کمال الدّین و تمام النّعمه، ص۲۳۷، ح۵۴.    
۵. ر. ک: ابن‌عقده، احمد بن محمد، الولایة، ص۲۴۲، ح۸۳.
۶. ر. ک:خزاز رازی، علی بن محمد، کفایة الاثر، ص۱۶۳.    
۷. ر. ک:صدوق، محمد بن علی، کمال الدّین و تمام النّعمه، ص۲۴۰، ح۶۴.    
۸. صدوق، محمد بن علی، عیون اخبار الرضا (علیه‌السّلام)، ج۱، ص۵۷، ح۲۵.    
۹. صدوق، محمد بن علی، معانی الاخبار، ص۹۰، ح۴.    
۱۰. ر. ک:صدوق، محمد بن علی، معانی الاخبار، ص۹۰، ح۴.    
۱۱. صدوق، محمد بن علی، کمال الدّین وتمام النّعمه، ص۲۴۰، ح۶۴.    
۱۲. صدوق، محمد بن علی، عیون اخبار الرضا (علیه‌السّلام)، ج۱، ص۵۷، ح۲۵.    
۱۳. ر. ک:کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۳، ص۴۲۲، ح۶.    
۱۴. حلی، حسن بن سلیمان، مختصر بصائر الدرجات، ص۹۰.    
۱۵. صفار قمی، محمد بن حسن، بصائر الدرجات، ص۴۱۳، ح۳.    
۱۶. صفار قمی، محمد بن حسن، بصائر الدرجات، ص۴۱۴، ح۵.    
۱۷. ر. ک:کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۱، ص۲۹۳، ح۳.    
۱۸. صدوق، محمد بن علی، کمال الدّین وتمام النّعمه، ص۲۴۴.    
۱۹. عیاشی، محمد بن مسعود، تفسیر العیاشی، ج۱، ص۵، ح۹.    
۲۰. حلی، حسن بن سلیمان، مختصر بصائر الدرجات، ص۹۰.    
۲۱. ر. ک:صدوق، محمد بن علی، عیون اخبار الرضا (علیه‌السّلام)، ج۱، ص۲۲۹، ح۱.    
۲۲. مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، ج۱۰، ص۳۶۹، ح۱۸.    
۲۳. ر. ک:ابن شعبه حرانی، حسن بن علی، تحف العقول، ص۴۵۸.    
۲۴. طبرسی، احمد بن علی، الاحتجاج علی اهل اللجاج، ج۲، ص۲۵۲.    


منبع

[ویرایش]

حدیث‌نت، برگرفته از مقاله «راویان حدیث ثقلین از میان اهل بیت» تاریخ بازیابی۱۳۹۷/۴/۳۱.    


رده‌های این صفحه : مقالات حدیث‌نت
جعبه ابزار
جعبه‌ابزار