• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

خانواده

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: خانواده، قرآن، امنیت، مسئولیت، مدیریت، محبت، حقوق خانواده، حقوق فرزندان.

پرسش: جایگاه خانواده را از دیدگاه قرآن تبیین کنید؟

پاسخ: خانواده در قرآن شریف، از یک جایگاه کلیدی و محوری برخوردار است از این جهت، در ابعاد مختلف و به طور همه‌جانبه، جایگاه خانواده را مورد مداقّه و بررسی قرار داده است که بررسی تمام موارد آن، کتاب مستقلی را طلب می‌کند. قرآن شریف در واقع می‌خواهد از طریق خانواده و در آغوش خانواده، کار پیش‌گیری و درمان انجام دهد. چهارده قرن گذشته که زنده به گور کردن دختران به صورت فرهنگ درآمده بود، قرآن شریف با «بِایّ ذنب قتلت»، با آن مبارزه کرده و اوج عطوفت را در رابطه با خانواده بیان کرده است، تا جایی که در عصر کنونی، روان‌شناسان بزرگ دنیا، با برگرفتن از قرآن و اسلام عزیز، بحث‌های «خانواده درمانی را مطرح می‌کنند؛ هر چند آن‌ها به عمق بحث‌های قرآنی و اسلامی، نمی‌توانند دست‌رسی پیدا کنند و به ظاهر بحث‌هایشان روان‌شناسی محض است؛ ولی بسیاری از مطالب مورد تأیید قرآن شریف و برگرفته از آن است.خانواده از دیدگاه قرآن، از جایگاه محوری و کلیدی برخوردار است و هسته‌ی مرکزی شکل‌گیری جامعه را تشکیل می‌دهد.
خانواده از منظر قرآن شریف، خشت بنای اجتماع است. جایگاه خانواده، در ساختمان جامعه، هم چون «اتم» در ساختان اجسام طبیعی است. اگر خانواده سالم و صالح و استوار باشند؛ می‌توان به داشتن جامعه‌ای سالم، صالح و متعالی و استوار امیدوار بود.
[۲] بهشتی، احمد، خانواده در قرآن، ص۲، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ دوم، ۱۳۷۷.
به صورت پیوند رفت و برگشتی: خانواده سالم مساوی با جامعه‌ای سالم.


از این جهت قرآن شریف، جایگاه خانواده را در عرصه‌های مختلف و متنوع، مورد بررسی قرار داده است، محورهای مهمی که قرآن شریف جهت تبیین جایگاه خانواده بدان پرداخته است، عبارتند از:

۲.۱ - جایگاه ارزشی خانواده

در این راستا آیات زیادی وارد شده است. از جملة آن عبارت است از:‌ «یا ایّها النّاسُ اتقوا ربّکم الذّی خَلقکُم مِن نفسٍ واحدة...»؛ «ای مردم! از (مخالفت) پروردگارتان بپرهیزید. همان کسی که همة شما را از یک انسان آفرید؛ و همسر او (نیز) از جنس او خلق کرد؛ و از آن دو، مردان و زنان فراوانی (در روی زمین) منتشر ساخت. و از خدا بپرهیزید که (همگی به عظمت او معترفید؛ و) و هنگامی که چیزی از یکدیگر می‌خواهید، نام او می‌برید.(و نیز) از (قطع رابطه با) خویشاوندان خود، پرهیز کنید.زیرا خداوند مراقب شماست.»

۲.۱.۱ - دیدگاه علامه طباطبایی

علامه طباطبایی ذیل آیه «۲۲۳» سوره بقره می‌فرماید: نسبت زنان به جامعة انسانی، نسبت کشتزار است به انسان کشت‌کار. همان طوری که کشتزار برای بذر لازم است، و اگر نباشد بذرها به کلی نابود م‌شود و دیگر غذایی برای حفظ حیات و ابقای آن نمی‌ماند هم‌چنین است اگر زنان نباشند، نوع و نسل انسانی دوام نمی‌یابد و قطع می‌شود. لذا خداوند از طریق رحمت و مودت این پیوند را مستحکم نموده است و جایگاه ارزش آن را حفظ نموده است.

در جای دیگر قرآن شریف پیوند تنگاتنگ مرد و زن را چونان پیراهن تن یکدیگر تشبیه می‌کند و با این تشبیه اوج جایگاه ارزشی خانواده را بیان می‌کند. می‌فرماید: «هُنَّ لباسٌ لکم و اَنتم لباسٌ لهنّ»؛ یعنی «آنها لباس شما هستند، و شما لباس آنها، (هر دو زینت هم و سبب حفظ یکدیگر)».

۲.۲ - جایگاه حقوقی خانواده

قرآن شریف برای تثبیت جایگاه خانواده، به حقوق خانواده، به صورت محوری نگاه می‌کند و به آن اهمیت زیادی می‌دهد. در مورد حقوق فرزندان می‌فرماید: «مادران، دو سال تمام فرزندان خود را شیر می‌دهند، (این) برای کسی است که بخواهد دوران شیرخوارگی را تکمیل کند. و بر آن کس که فرزند برای او متولد شده (پدر)، لازم است خوراک و پوشاک مادر را به طور شایسته (در مدت شیر دادن بپردازد، حتی اگر طلاق گرفته باشد.) هیچ کس موظف به بیش از توانایی خود نیست...».
در راستای جایگاه حقوقی خانواده بحث‌های زیادی مانند استقلال زن،مدیریت خانواده،محارم،چند همسری،عدالت در خانواده،مسئولیت طبیعی زن در خانواده، و... مطرح است که بررسی همه آن موارد در این مختصر مقدور نباشد.

۲.۳ - جایگاه فرهنگی خانواده

قرآن شریف، جایگاه فرهنگی خانواده را بسیار زیبا و عالی مورد بررسی قرار می‌دهد و خانواده را همانند دژ مستحکم می‌داند و هر گونه روابط نامشروع را محکوم می‌کند و در مبارزه با آن سنگ تمام گذاشته است. قرآن شریف فحشا را تجاوزی به حقوق جامعه می‌داند، می‌فرماید: «هر یک از زن و مرد زناکار را صد تازیانه بزنید، و نباید رأفتمحبت کاذب) نسبت به آن دو شما را از اجرای حکم الهی مانع شود، اگر به خدا و روز جزا ایمان دارید؛ و باید گروهی از مؤمنان مجازاتشان را مشاهده کنند، مرد زناکار جز با زن زناکار یا مشرک ازدواج نمی‌کند؛ و زن زناکار را جز مرد زناکار یامشرک به ازدواج خود در نمی‌آورد و این کار بر مؤمنان حرام شده است.»در این راستا، قرآن شریف، محورهای زیادی همانند حدّ قذف، مبانی فرهنگی قوانین ازدواج،امنیت خانواده و... را مورد محک و مداقّه قرار داده است که بررسی همه عناوین آن نوشتار مستقل و جداگانه‌ای را طلب می‌کند.

۲.۴ - جایگاه اقتصادی خانواده

از آن‌جا که قرآن شریف، معجزه علمی رسول اسلام صلی‌الله‌علیه‌وآله است،‌ امور انسانی و پدیده‌های اجتماعی را همه جانبه و به طور جامع مورد مدّاقه قرار داده است. از این جهت جایگاه خانواده از دیدگاه اقتصادی، در قرآن شریف مورد بررسی قرار گرفته است و در ابعاد مختلف همانند مهریه، خرج و نفقه،ارث، و غیره، آن را مورد بررسی قرار داده است.
در مورد مهریه و پرداخت بی‌چون و چرای آن می‌فرماید: «و آن‌ها را که توانایی ازدواج با زنان (آزاد) پاکدامن باایمان را ندارند، می‌توانند با زنان پاکدامن از بردگان باایمانی که در اختیار دارید ازدواج کنند ـ خدا به ایمان شما آگاه‌تر است؛ و همگی اعضای یک پیکرید ـ آنها را با اجازه‌ صاحبان آنان تزویج نمایید، و مهرشان را به خودشان بدهید؛ به شرط آن که پاکدامن باشند...».
به هر تقدیر، خلقت انسان‌ها جفت جفت است. مرد با تاکتیک مردانه خود و زن با تاکتیک زنانه خود،‌ باید همدیگر را بجویند و در جهت شکوفایی و تکامل پیش ببرند.
[۲۲] بهشتی، احمد، خانواده در قرآن، ص۲، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ دوم، ۱۳۷۷.


۲.۵ - جایگاه عواطف خانوادگی و تربیت

خانواده دارای چهار رکن اربعه عاطفی می‌باشد که بر آن استوار است: ۱. محبت؛ ۲. قدرت؛ ۳. رقابت؛ ۴. همدلی؛ ۵. تفاهم.
رکن محبت بر دوش مادر است. قدرت و مدیریت، متوجه پدر است. رقابت سالم بین فرزندان است و همدلی و تفاهم، بین کلیه اعضای خانواده. قرآن شریف به صورت مستقیم و غیر مستقیم، بعد عاطفی خانواده را در ابعاد مختلف مورد بررسی قرار داده است. به عنوان مثال در مورد احترام به پدر و مادر می‌فرماید: «فلا تقُل لهما اُفٍ...»؛ یعنی «بر آنها فریاد مزن، و گفتار لطیف و سنجیده و بزرگوارانه به آن‌ها بگو. و بالهای تواضع خویش را از محبت و لطف، در برابر آن فرو آر؛ و بگو: پروردگارا! همان گونه که مرا در کوچکی تربیت کردند، مشمول رحمتشان قرار ده.» مولوی می‌گوید:
هر دو بحری آشنا آموخته
هر دو جان بی دوختن بر دوخته
در جای دیگر در مورد اعتماد به اعضای خانواده می‌فرماید: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! بعضی از همسران و فرزندانتان دشمنان شما هستند. از آنها برحذر باشید؛ و اگر عفو کنید و چشم بپوشید و ببخشید، (خدا شما را می‌بخشد)؛ چرا که خداوند بخشنده و مهربان است. اموال و فرزندانتان فقط وسیله آزمایش شما هستند، و خداست که پاداش عظیم نزد اوست... کسانی که از بخل و حرص خویشتن مصون بمانند رستگاران‌اند.»


آن‌چه در پایان قابل بیان است، این است که خانواده در قرآن شریف، از یک جایگاه کلیدی و محوری برخوردار است از این جهت، در ابعاد مختلف و به طور همه جانبه، جایگاه خانواده را مورد مداقّه و بررسی قرار داده است که بررسی تمام موارد آن، کتاب مستقلی را طلب می‌کند. قرآن شریف در واقع می‌خواهد از طریق خانواده و در آغوش خانواده، کار پیش‌گیری و درمان انجام دهد. چهارده قرن گذشته که زنده به گور کردن دختران به صورت فرهنگ درآمده بود، قرآن شریف با «بِایّ ذنب قتلت» با آن مبارزه کرده و اوج عطوفت را در رابطه با خانواده بیان کرده است، تا جایی که در عصر کنونی، روان‌شناسان بزرگ دنیا، با برگرفتن از قرآن و اسلام عزیز، بحث‌های «خانواده درمانی
[۲۶] جان کارلسون و دیگران، خانواده درمانی.
را مطرح می‌کنند،‌ هر چند آن‌ها به عمق بحث‌های قرآنی و اسلامی، نمی‌توانند دست‌رسی پیدا کنند و به ظاهر بحث‌هایشان روان‌شناسی محض است؛ ولی بسیاری از مطالب مورد تأیید قرآن شریف و برگرفته از آن است. این بود خلاصه‌ای از جایگاه خانواده در قرآن شریف.


۱. همسران برتر از دکتر افروز.
۲. جوادی آملی، ‌عبدالله، زن در آیینه جلال و جلال، قم، اسری،‌زپنجم، ۱۳۸۱.


۱. بقره/سوره۲، آیه۲۲۳.    
۲. بهشتی، احمد، خانواده در قرآن، ص۲، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ دوم، ۱۳۷۷.
۳. نساء/سوره۴، آیه۱.    
۴. علامه طباطبایی، سید محمدحسین، ترجمه تفسیرالمیزان، ج۲، ص۳۱۹.    
۵. بقره/سوره۲، آیه۱۸۷.    
۶. نساء/سوره۴، آیه۱۹.    
۷. نساء/سوره۴، آیه۱۵.    
۸. احزاب/سوره۳۳، آیه۵۵.    
۹. نساء/سوره۴، آیه۳.    
۱۰. نساء/سوره۴، آیه۱۲۷-۱۲۹.    
۱۱. ذاریات/سوره۵۱، آیه۲۶.    
۱۲. نور/سوره۲۴، آیه۲-۳.    
۱۳. نور/سوره۲۴، آیه۲-۳.    
۱۴. نور/سوره۲۴، آیه۴-۵.    
۱۵. نساء/سوره۴، آیه۲۳-۲۶.    
۱۶. نور/سوره۲۴، آیه۲۷-۲۹.    
۱۷. نور/سوره۲۴، آیه۵۸-۶۰.    
۱۸. نساء/سوره۴، آیه۴-۱۹.    
۱۹. نساء/سوره۴، آیه۲۱-۲۵.    
۲۰. بقره/سوره۲، آیه۲۲۳.    
۲۱. نساء/سوره۴، آیه۲۵.    
۲۲. بهشتی، احمد، خانواده در قرآن، ص۲، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ دوم، ۱۳۷۷.
۲۳. اسراء/سوره۱۷، آیه۲۳-۲۴.    
۲۴. تغابن/سوره۶۴، آیه۱۴-۱۶.    
۲۵. تکویر/سوره۸۱، آیه۹.    
۲۶. جان کارلسون و دیگران، خانواده درمانی.سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «خانواده»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۰۹/۲۴.    


رده‌های این صفحه : خانواده
جعبه ابزار