حیات خداذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: حیات خدا، حی.

پرسش: به‌صورت مختصر حیات الهی (صفت حی) از منظر قرآن و حدیث را تبیین فرمایید؟

پاسخ: حیات به معنای وسیع و واقعی عبارت است از: علم و قدرت؛ بنابراین وجودی که دارای علم و قدرت بی‌پایان است، دارای حیات کامل است. پس حیات خداوند همان علم و قدرت اوست؛ اما نمو و تغذیه و ... از آثار موجود زنده ناقص است. لذا حیات خداوند، ذاتی، ازلی، ابدی، تغییرناپذیر و خالی از هرگونه نقص و محدودیت است و بیانگر احاطه علمی او به هر چیز و توانایی بر هر کار است.


صفات خداوند

[ویرایش]

صفات خداوند بر دو دسته است: ۱. صفات سلبی؛ ۲. صفات ثبوتی.

صفات ثبوتی

[ویرایش]

صفات ثبوتی هم خود بر دو قسم‌اند: ۱. صفات ذات؛ ۲. صفات افعال.

صفت حی و حیات

[ویرایش]

یکی از صفات خداوند صفت حی و حیات است که جزء صفات ثبوتی ذاتی خداوند است؛ یعنی خداوند حی است و حیات خداوند هم عین ذات اوست. در قرآن آیات زیادی دلالت بر حیات الهی دارند؛ از جمله:

حیات الهی در قرآن

[ویرایش]

أ. «الله لا اله الّا هو الحی القیوم؛ خداست که معبودی جز او نیست، زنده و برپادارنده است».

ب. «و توکل علی الحی الذی لایموت؛ و به آن زنده که نمی‌میرد توکل کن».

ج. «و عنت الوجوه للحی القیوم؛ و چهره‌ها برای آن زنده پاینده خضوع می‌کنند».

مراد از زنده بودن خدا

[ویرایش]

مراد از زنده بودن خدا چیست؟
بعضی به خاطر کوتاهی فکرشان، چنین می‌پندارند که موجود زنده به چیزی گفته می‌شود که دارای نمو، تغذیه، تولید مثل، جذب و وفع، حس و حرکت باشد و این تفسیر از حیات در مورد خداوند کاملاً نادرست است؛ بلکه حیات به معنای وسیع و واقعی عبارت است از: علم و قدرت؛ بنابراین وجودی که دارای علم و قدرت بی‌پایان است، دارای حیات کامل است. پس حیات خداوند همان علم و قدرت اوست؛ اما نمو و تغذیه و ... از آثار موجود زنده ناقص است. لذا حیات خداوند، ذاتی، ازلی، ابدی، تغییرناپذیر و خالی از هرگونه نقص و محدودیت است، و بیانگر احاطه علمی او به هر چیز و توانایی بر هر کار است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. بقره (۲)، آیه ۲۵۵.    
۲. فرقان (۲۵)، آیه ۵۸.    
۳. طه (۲۰)، آیه ۱۱۱.    
۴. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج ۲، ص ۲۶۳، تهران، دار الکتب الاسلامیه، چ ۹، ۱۳۷۰.    
۵. مکارم شیرازی، ناصر، پیام قرآن، ج ۴، ص ۲۰۲، قم، انتشارات مطبوعاتی هدف، چ ۳، ۱۳۷۳.    


منبع

[ویرایش]

سایت ‌اندیشه قم، برگرفته از مقاله «حیات خدا»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۱۱/۱۲.    رده‌های این صفحه : خدا شناسی | صفات ثبوتی | کلام
جعبه ابزار
جعبه‌ابزار