ترتیب نزولذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلید واژه: قرآن، نزول، آیات مکی، آیات مدنی.
پرسش: آیا آیات قرآن به ترتیب نازل شده‌ هست؟
پاسخ: قرآن به ترتیب نازل نشده است.


شواهد عدم رعایت ترتیب نزول[ویرایش]

۱ـ بعضی از آیات زودتر در مکه و بعضی دیرتر در مدینه نازل شده‌اند؛ ولی در ترتیب فعلی قرآن آیات مدنی اول و آیات مکی بعداً قرار گرفته است.
۲ـ آیاتی که در اول بعثت (و در مکه) نازل شده‌اند اغلب خطاب یا ایها الناس دارد و آیاتی که در مدینه نازل شده‌اند یا ایها الذین آمنوا دارد ولی در ترتیب فعلی قرآن گاهی یا ایها الذین آمنوا قبل از یا ایها الناس قرار گرفته است. [۱]
۳ـ آیات اول بعثت سوره‌هایش کوتاه و کوبنده و با قسم همراه است ولی آیات مدنی طولانی و معتدل‌تر است منتها در چینش فعلی، سوره‌های بلند اول و سوره‌های کوتاه آخر قرار گرفته است.
۴ـ از نظر محتوی آیات مکی در مورد امور اعتقادی، نفی شرک، داستان اخلاقی پیامبران و... می‌باشد، ولی آیات مدنی که بعداً نازل شده‌اند در مورد احکام الهی رد یهود و نصاری و منافقین و امور جنگی و جهاد است، منتها در چینش کنونی آیات مدنی در اول قرآن قرار دارند.
۵ـ تاریخ تنظیم سوره‌ها، گاهی میان نزول آیات یک سوره بیش از یک سال فاصله بود و در میان نزول آیات این سوره، آیات سوره دیگر نازل می‌شد.

دلیل عدم ترتیب فعلی قرآن بر اساس نزول[ویرایش]

طبق نظر محققان و مفسران قرآنی، قرآن مجید در مکه و مدینه [۲]، در حالت سفر و غیر سفر [۳]، شب و روز، هنگام جنگ و صلح، پیشامدها و حادثه‌های گوناگون، هنگام پرسش و احتیاجات فرهنگی و علمی، در اصول عقاید، اخلاقیات، مواعظ و احکام الهی و هزاران نکته دیگر، در پدیده‌های مختلف نازل می‌شد.
در مابین این دو زمان احتیاج به بیان موضوع دیگر پیش می‌آمد که آیاتی در این زمینه نزول می‌یافت. گاهی چند آیه از یک سوره نازل می‌شد ولی پیش از آنکه بقیه همان سوره نازل شود به مناسبتی خاص آیاتی از سوره دیگر وحی می‌شد و پیامبر(ص) دستور می‌دادند که هر آیه در محلش و در سوره مناسب خودش قرار داده شود.

پانویس[ویرایش]
 
۱. رامیار، محمود، تاریخ قرآن، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۷۹، ص۶۰۴.
۲. طباطبایی، محمد حسین، قرآن در اسلام، تهران، انتشارات بنیاد علوم اسلامی، ۱۳۶۱، ص۱۴۴.
۳. سیوطی، جلال‌الدین عبدالرحمن، اتقان فی علوم القرآن، ترجمه مهدی حائری قزوینی، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۶۳، ج۱، ص۷۵.


منبع[ویرایش]

سایت اندیشه قم    


رده‌های این صفحه : قرآن شناسی | نزول قرآن
جعبه‌ابزار