ارزش ازدواجذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: ارزش ازدواج، مجرد، متأهل، عبادت.
پرسش:معنا و توضیح این حدیث چیست: حضرت امام محمدباقر ـ علیه‌السلام ـ فرمود: خوشم نمی‌آید که دنیا و آنچه در دنیاست داشته باشم و یک را شب بدون زن بخوابم؟!
پاسخ:


ارزش ازدواج

[ویرایش]


← روایتی از امام صادق


در روایتی از امام صادق ـ علیه‌السلام ـ نقل شده است: مردی نزد پدرم امام باقر ـ علیه‌السلام ـ آمد. پدرم به او فرمود: آیا همسری برای خود برگزیدی؟ او پاسخ منفی داد. امام فرمود: دوست ندارم تمام دنیا در اختیارم باشد، اما حتی شبی را غیر متأهل باشم و سپس فرمود: دو رکعت نماز فرد متأهل بهتر از عبادت فرد مجردی است که روزها را روزه گرفته و شب‌ها را به عبادت بگذراند.
تأکید اسلام بر تشکیل بنیاد خانواده در آیات و روایات فراوانی مشاهده می‌شود که این روایت نیز یکی از آنهاست.

عبادت انسان متأهل

[ویرایش]

طبیعی است اگر نیازهای جنسی طبیعی انسان در چارچوب مشروع و در نهاد خانواده برطرف شود، مجال کمتری برای وسوسه های شیطانی باقی مانده و به دنبال آن، عبادت‌های انسان از کیفیت بهتری برخوردار بوده و دارای ارزش بیشتری خواهد بود.

بیان یک نکته

[ویرایش]

با تمام آنچه گفته شد، اما از این روایت نمی‌توان وجوب تأهل و حرمت مجرد ماندن ـ حتی برای یک شب ـ را برای تمام افراد استنباط کرد؛ زیرا این سخن امام در راستای تأکید هر چه بیشتر بر ارزش ازدواج است و نه صدور حکمی شرعی و تخلف‌ناپذیر در مورد تجرد و تأهل.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج ۷، ص ۲۳۹، ح ۳، دار الکتب الإسلامیة، تهران، ۱۳۶۵ ش.    


منبع

[ویرایش]

پایگاه اسلام کوئست.    


رده‌های این صفحه : خانواده | زنان
جعبه ابزار
جعبه‌ابزار