نکاح موقتذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: ازدواج موقت ، آرامش ، مودت، رحمت، ازدواج دائم ، متعه ، صیغه، محبت .
پرسش: خداوند زوجه را محل مودت ، آرامش و اطمینان خاطر و رازدار مرد معرفی می‌کند؛ « و من آیاته أن خلق لکم من أنفسکم أزواجاً لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودّة و رحمة انّ فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون »؛ در‌حالی‌که در ازدواج موقت، زنان متعه‌ای هرگز مصداق این آیه قرار نمی‌گیرند و آرامشی در پشت صیغه وجود ندارد و تنها لذت محدود نیاز جنسی یا دیگر نیازهای مادی برای یک مدت محدود است.
پاسخ: آرامش به معنای طمأنینه و راحتی فکر در زندگی است. در ازدواج موقت نیز آرامش وجود دارد؛ چون دو نفر برای برطرف کردن نیازهای جنسی و بالاتر از آن، برای دوری از گناه اقدام به ازدواج می‌نمایند، از این راه به آرامش می‌رسند؛ یعنی فکر و روح خود را در زندگی به دور از پریشانی‌ها قرار می‌دهند تا بدین وسیله به هدفی بالاتر فکر نمایند و در راه صحیح که تقرب الی الله و تحصیل تقوا ست، قرار گیرند؛ هرچند مدت این آرامش کوتاه است.


هدف از ازدواج در قرآن

[ویرایش]

قرآن در این آیه هدف ازدواج را آرامش، مودت و رحمت قرار داده است.

معنای لغوی آرامش

[ویرایش]

آرامش به معنای طمأنینه و راحتی فکر در زندگی است و آن حقیقت مطلوبی است که اسلام آن را ستوده است و راه‌هایی برای رسیدن به آن تعیین کرده است.

معنای لغوی مودت

[ویرایش]

مودت در لغت به معنای محبت و دوست داشتن است.

تفاوت مودت با محبت

[ویرایش]

درباره تفاوت مودت با محبت گفته شده است: محبت در موردی به کار می‌رود که دوستی ناشی از میل طبیعی یا از حکمت و اندیشه باشد؛ اما مودت در جایی به کار می‌رود که دوست داشتن تنها از میل طبیعی و درون انسان ناشی شود.
[۱] التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج ‌۱۳، ص ۶۵.


معنای لغوی رحمت

[ویرایش]

رحمت در لغت به معنای تجلی دوستی و مهربانی است؛ یعنی زمانی که دوستی، در عمل نمود پیدا کند و براساس خیر و مصلحت باشد، کلمه رحمت به‌کار می‌رود؛ به همین جهت گاه ممکن است رحمت در نوشاندن داروی تلخ به مریض تجلی یابد.
[۲] التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، حسن مصطفوی، ج ۶، ص ۹۲، بنگاه ترجمه و نشرکتاب، تهران، ۱۳۶۰.


فایده وجود همسران در کنار هم

[ویرایش]

در هر صورت از نظر قرآن وجود همسران برای انسان‌ها مایه آرامش زندگی آنهاست و یکی از مواهب بزرگ الاهی محسوب می‌شود. این آرامش و سکونت ممکن است از نظر جسمی، فردی یا اجتماعی باشد.

وجه اشتراک ازدواج دائم و موقت

[ویرایش]

ازدواج دائم و متعه در این جهت مشترک‌اند که هر دو ازدواج هستند و زن و مرد حق تمتع از یکدیگر را دارند.

تعریفی از ازدواج متعه

[ویرایش]

متعه یک ازدواج رسمی است و کسانی که نیاز جنسی دارند و از لحاظ امکانات اقتصادی یا هر جهت دیگر امکان ازدواج دائم و تشکیل خانواده را ندارند، می‌توانند از این راه استفاده نمایند و خودشان را از ارتکاب گناه نجات دهند.

ازدواج موقت بهترین راه برای حفظ جامعه و افراد

[ویرایش]

ما معتقدیم که اگر حقیقت و تمام احکام و لوازم و شرایط ازدواج موقت به‌درستی شناخته شود و هدف و منظور اسلام از وضع چنین قانونی در نظر گرفته شود و التزام و عمل به احکام و لوازم و شرایط آن را در کنار التزام و عمل به سایر دستورات اسلام قرار دهیم، مسلماً ازدواج موقت بهترین راه برای حفظ جامعه و افراد، از مضرات ناگواری‌هایی است که دامن‌گیر افراد می‌شود و منظور و مقصود شارع مقدس نیز همین است.

ازدواج موقت در اسلام

[ویرایش]

اسلام به‌عنوان کامل‌ترین دین، ازدواج موقت را به جهت مشکلاتی که ممکن است برخی افراد در انجام ازدواج دائم داشته باشند، تشریع و تجویز نموده است که می‌تواند به صورت یک مسکن موقت، مورد استفاده قرار گیرد.

وجود آرامش در ازدواج موقت

[ویرایش]

نتیجه اینکه در ازدواج موقت نیز آرامش وجود دارد؛ چون دو نفر برای برطرف کردن نیازهای جنسی و بالاتر از آن، برای دوری از گناه اقدام به ازدواج می‌نمایند، از این راه به آرامش می‌رسند؛ یعنی فکر و روح خود را در زندگی به دور از پریشانی‌ها قرار می‌دهند تا بدین وسیله به هدفی بالاتر فکر نمایند و در راه صحیح که تقرب الی الله و تحصیل ت قوا ست، قرار گیرند؛
[۴] انتخاب همسر، ( با استفاده از صفحات اولیه این کتاب )، استاد ابراهیم امینی، انتشارات امیرکبیر، چاپ چهاردهم، ۱۳۸۶.
هرچند مدت این آرامش کوتاه است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج ‌۱۳، ص ۶۵.
۲. التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، حسن مصطفوی، ج ۶، ص ۹۲، بنگاه ترجمه و نشرکتاب، تهران، ۱۳۶۰.
۳. تفسیر نمونه، ج ۱۶، ص ۳۹۱ و ۳۹۲، حضرت آیة الله ناصر مکارم شیرازی، انتشارات دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۳.    
۴. انتخاب همسر، ( با استفاده از صفحات اولیه این کتاب )، استاد ابراهیم امینی، انتشارات امیرکبیر، چاپ چهاردهم، ۱۳۸۶.


منبع

[ویرایش]

پایگاه اسلام کوئست.    


رده‌های این صفحه : ازدواج موقت | فقه
جعبه ابزار
جعبه‌ابزار