فرزند جعدهذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: جعده، امام حسن علیه‌السلام.
پرسش: آیا جعده از حضرت امام حسن ـ علیه‌السلام ـ فرزندی داشت؟
پاسخ:


جعده

[ویرایش]

جعده دختر اشعث بن قیس کندی است.

اشعث

[ویرایش]

اشعث از مشاهیر صدر اسلام و منافقان خطرناک آن زمان بود.

ازدواج‌ جعده با امام‌ حسن‌

[ویرایش]

به‌ نوشته بلاذری‌ جعده‌ با نیرنگ‌ پدرش‌ به‌ ازدواج‌ امام‌ حسن‌ مجتبی‌ ـ علیه‌السلام ـ در آمد.

← روایتی از امام صادق


در روایتی امام صادق علیه‌السلام می‌فرماید: "اشعث در ریختن خون امیر المؤمنین شریک بود و دخترش جعده (به تحریک معاویه) به امام حسن ـ علیه‌السلام ـ سم داد و او را شهید کرد و پسرش در ریختن خون امام حسین علیه‌السلام مشارکت داشت".

← معنای "بنی‌ مسمٌة الازْواج‌"


قریشیان‌ به‌ هنگام‌ مشاجره‌ با فرزندان‌ جعده‌ آنان‌ را "بنی‌ مسمٌة الازْواج‌"، یعنی فرزندان‌ زنی‌ که‌ همسرانش‌ را مسموم‌ می‌کند، خطاب‌ می‌کردند.

فرزندان امام حسن

[ویرایش]

درباره شمار فرزندان امام حسن مجتبی علیه‌السلام اختلاف بسیاری وجود دارد؛ هم‌چنان‌ که در تعداد همسران آن حضرت نیز اقوال متعددی وجود دارد. مرحوم شیخ مفید در کتاب ارزشمند خود «ارشاد» پانزده فرزند ـ هشت پسر و هفت دختر ـ برای حضرت نام می‌برد و مادر آنها را نیز ذکر می‌کند که جعده در میان آنها نیست.

دیدگاه شیخ مفید

[ویرایش]

شیخ مفید می‌نویسد: زید بن حسن و دو خواهر او مادرشان امٌ بشیر، دختر ابی مسعود عقبه بود. حسن بن حسن معروف به حسن مثنٌا، مادرشان خوله دختر منظور بن زبان بود. عمر بن حسن و دو برادر او قاسم و عبدالله مادرشان کنیز بود. فرزند دیگر آن حضرت عبد‌الرحمان بن حسن بود که مادر او نیز کنیز بود. حسین بن حسن ملقب به اثرم و برادر او طلحه و خواهرش فاطمه، از ام اسحاق دختر طلحة بن عبید الله تولد یافته بودند. چهار دختر دیگر حضرت ام‌عبدالله، فاطمه، ام‌سلمه و رقیه نام داشتند و مادر این چهار نفر هم کنیز بود.

← یادآوری یک نکته


لازم به ذکر است که جعده‌ پس‌ از امام‌ حسن‌ مجتبی‌ ـ علیه‌السلام ـ دو بار ازدواج‌ کرد. نخست‌ با یعقوب‌بن‌ طلحه بن‌ عبیدالله‌ و دومین‌ بار پس‌ از کشته‌ شدن‌ یعقوب ‌بن‌ طلحه‌ در واقعه حرٌه‌، با عباس‌ بن‌ عبدالله‌ بن‌ عباس‌ (فرزند بزرگ ابن ‌عباس‌ مشهور) ازدواج‌ کرد. جعده از این مردان دارای فرزند شد.

نتیجه بحث

[ویرایش]

بنابراین در منابع تاریخی،‌ فرزندی‌ از جعده‌ برای‌ امام‌ حسن‌ ـ علیه‌السلام ـ گزارش‌ نشده‌ است‌.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. احمدبن‌ یحیی‌ بلاذری،‌ انساب‌ الاشراف،‌ ج ‌۲، ص‌ ۳۶۹، چاپ‌ محمود فردوس‌ العظم،‌ دمشق، ۱۹۹۶ ۲۰۰۰.    
۲. کلینی، کافی، ج ۸، ص ۱۶۷.    
۳. شیخ مفید، الارشاد فی‌ معرفة حجج‌ الله‌ علی‌ العباد، ج ۲، ص ۱۶، کنگره شیخ مفید، قم، ۱۴۱۳ه.ق.    
۴. شیخ مفید، الارشاد فی‌ معرفة حجج‌ الله‌ علی‌ العباد، ج ۲، ص ۲۰، کنگره شیخ مفید، قم، ۱۴۱۳ه.ق.    
۵. شیخ مفید، الارشاد فی‌ معرفة حجج‌ الله‌ علی‌ العباد، ج ۲، ص ۲۰، کنگره شیخ مفید، قم، ۱۴۱۳ه.ق.    
۶. احمدبن‌ یحیی‌ بلاذری،‌ انساب‌ الاشراف،‌ ج ‌۲، ص‌ ۳۶۹، چاپ‌ محمود فردوس‌ العظم،‌ دمشق، ۱۹۹۶ ۲۰۰۰.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه اسلام کوئست.    


جعبه ابزار
جعبه‌ابزار