سورهذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: سوره‌ها، پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله، خدا.
پرسش: نام سوره‌ها را خدا انتخاب کرده یا پیامبر ؟
پاسخ: با توجه به آموزه‌های اسلامی اعم از قرآن و روایات به‌طور قطع می‌توان گفت که تقسیم‌بندی قرآن به سوره‌ها در زمان پیامبر اسلام ـ صلی‌الله‌علیه‌وآله ـ انجام شده و با در نظر گرفتن احادیث وارده توسط پیامبر اسلام ـ صلی‌الله‌علیه‌وآله ـ که در آن ثواب‌هایی برای قرائت بسیاری از سوره‌ها (به نام آن سوره‌ها) نقل شده، روشن می‌شود که اسامی بسیاری از سور‌ها در زمان خود پیامبر و توسط آن حضرت انتخاب شده است.
از آن‌جایی که پیامبر اسلام ـ صلی‌الله‌علیه‌وآله ـ هرگز از روی هوای نفس سخن نمی‌گوید! آنچه می‌گوید چیزی جز وحی که بر او نازل شده نیست! بنابر این اسناد نام‌گذاری این سوره‌ها به خداوند نیز نسبت صحیحی است.
برای تبیین بهتر مسئله، بحث را در دو بخش پی می‌گیریم.


أ. زمان تقسیم قرآن به سوره‌ها[ویرایش]

با توجه به آموزه‌های اسلامی اعم از قرآن و روایات به‌طور قطع می‌توان گفت که تقسیم‌بندی قرآن به سوره‌ها در زمان پیامبر اسلام ـ صلی‌الله‌علیه‌وآله ـ انجام شده که می‌توان ادلۀ فراوانی بر این اقامه نمود؛ به‌عنوان نمونه خداوند پیرامون تحدی با مشرکان می‌فرماید:آنها می‌گویند: «او به دروغ این (قرآن) را (به خدا) نسبت داده (و ساختگی است)!» بگو:«اگر راست می‌گویید، شما هم ده سوره ساختگی همانند این قرآن بیاورید و تمام کسانی را که می‌توانید ـ غیر از خدا ـ (برای این کار) دعوت کنید!. [۱]
روشن است این‌که خداوند از آنان می‌خواهد ده سوره مثل قرآن بیاورند به‌طور طبیعی نخست قرآن باید به سوره‌هایی تقسیم شده و سوره‌هایی داشته باشد تا این‌گونه تحدی نماید؛ زیرا در صورتی که به سوره‌ ها تقسیم نشده بود، چنین درخواستی بی‌معنا تلقی می‌شده و از سوی مشرکان نیز مورد اعتراض قرار می‌گرفت.

ب. نام‌گذاری سوره‌ها[ویرایش]

نام‌گذاری سوره‌ها توسط چه کسی انجام شد؟
با در نظر گرفتن احادیث وارده توسط پیامبر اسلام ـ صلی‌الله‌علیه‌وآله ـ که در آن ثواب‌هایی برای قرائت بسیاری از سوره‌ها (به نام آن سوره‌ها) نقل شده، روشن می‌شود که اسامی بسیاری از سوره‌ها در زمان خود پیامبر و توسط آن حضرت انتخاب شده است.

← استناد به روایاتی از ائمه
به‌عنوان نمونه به چند روایت اشاره می‌کنیم.

← أ. روایتی از ابی بن کعب
ابی بن کعب از پیامبر ـ صلی‌الله‌علیه‌وآله ـ نقل کرده که آن حضرت فرمود: هر کس سورۀ آل‌عمران را بخواند در مقابل هر آیه آن، امانی در سر پل جهنم به او داده می‌شود.

← ب. روایتی از بریده
بریده نقل می‌کند که پیامبر ـ صلی‌الله‌علیه‌وآله ـ فرمود: سوره بقره و سوره آل‌عمران را یاد بگیرید که این دو سوره همچون دو غنچه هستند و آنها در روز قیامت بر سر خواننده خود سایه می‌اندازند. [۲]

← ج. روایتی از عقبة بن عامر
عقبة بن عامر از پیامبر ـ صلی‌الله‌علیه‌وآله ـ روایت کرده که حضرت فرمود:بر من آیاتی نازل شده که نظیر آنها نازل نشده است و آن معوذتین است. [۳]

اسناد نام‌گذاری سوره‌ها به خداوند[ویرایش]

از آن‌جایی که پیامبر اسلام ـ صلی‌الله‌علیه‌وآله ـ هرگز از روی هوای نفس سخن نمی‌گوید! آنچه می‌گوید چیزی جز وحی که بر او نازل شده نیست! [۴] بنابر‌این اسناد نام‌گذاری این سوره‌ها به خداوند نیز نسبت صحیحی است.

اسناد نام‌گذاری سوره‌ها به برخی راویان[ویرایش]

گفتنی است با توجه به این‌که برخی از سوره‌ها اسامی متعددی دارند، این احتمال نیز وجود دارد که برخی از این اسم‌ها توسط برخی از راویان یا مفسران و... انتخاب شده باشند.

پانویس[ویرایش]
 
۱. هود (۱۱)، آیه ۱۳.    
۲. جعفری، یعقوب‌، کوثر، ج ‌۲، ص ۵۷، بی‌جا، بی‌تا.
۳. طبرسی، فضل بن حسن‌، تفسیر جوامع الجامع، ج ‌۴ ؟؟؟، ص ۵۶۳، انتشارات دانشگاه تهران و مدیریت حوزه علمیه قم‌، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ ش‌.
۴. نجم (۵۳)، آیه ۳ و ۴.    


منبع[ویرایش]

پایگاه اسلام کوئست.    


رده‌های این صفحه : قرآن شناسی | اسامی آیات و سور
جعبه‌ابزار