دیدارکنندگان با امام مهدی در غیبت کبراذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: ابن قولویه، شیخ مفید، کعبه، حجرالاسود، مسجدالحرام، سامرّا، مسجد صعصعه.

پرسش: چه کسانی امام مهدی (علیه‌السّلام) را در دوران غیبت کبرا دیده‌اند؟

پاسخ: بر اساس نقل‌های معتبر، کسانی که امام مهدی (علیه‌السّلام) را در دوران غیبت کبرا دیده‌اند، عبارت‌اند از: ابن هشام و ابن جعفر قیم و ابوالحسین کاتب و محمّد بن علی علوی و سیدحسنی جبلی و ابوالحسن علی بن محمّد علوی و غیره، که در دوران غیبت به دیدار امام مهدی (علیه‌السلام) نائل آمده‌اند و ثبت و ضبط شده است. این مجال اجازه نگاشتن همه آنچه که علم اندک نگارندگان دارند را نمی‌دهد لذا به همین مقدار اندک مضبوط اکتفا می‌کنیم.


دیدارکنندگان با امام مهدی[ویرایش]

۱. ابن هشام (نایب حجّ ابن قولویه «ابن قولویه (م ۳۶۸ق) استاد شیخ مفید و از بزرگان فقه و حدیث شیعه که کاملاً مورد اعتماد بوده است.») که در سال ۳۳۹ق (سالی که قرمطیان، حجرالاسود را بر جای خودش در کعبه نهادند) امام مهدی (علیه‌السّلام) را در مسجدالحرام دیده است.
۲. ابن جعفر قیم که امام مهدی (علیه‌السّلام) را در حرم کاظمین دیده است.
۳. ابوالحسین بن ابی‌بغل کاتب (از دبیران و کاتبان زمان مقتدر عبّاسی و از وزرای وی و والی اصفهان) که امام مهدی (علیه‌السّلام) را در حرم کاظمین دیده است.
۴. محمّد بن علی علوی (ساکن مصر) که امام مهدی (علیه‌السّلام) را در حرم امام حسین (علیه‌السّلام) دیده است.
۵. ابوسوره حسن بن عبدالله تمیمی که امام مهدی (علیه‌السّلام) را در حرم امام حسین (علیه‌السّلام) دیده است.
۶. سیدحسنی جبلی.
۷. ابوالحسن علی بن محمّد علوی.
۸. ابومحمّد دعلجی (فقیه و عارف و استاد نجاشی) که امام مهدی (علیه‌السّلام) را در عرفات دیده است.
۹. زاهد کوفی.
۱۰. عمر بن حمزه.
۱۱. اسکندر دیربیش (فرمان‌روایی زاهد از نسل مالک اَشتر).
۱۲. ابوعبّاس واسطی.
۱۳. اسماعیل بن حسن هِرقلی (زاهد، باتقوا و صاحب کرامت) که امام مهدی (علیه‌السّلام) را در سامرّا دیده است.
۱۴. عطوه علوی (زیدی مذهب).
۱۵. عبدالمحسن که سید بن طاووس، نام او را در میان گروهی آورده است که امام مهدی (علیه‌السّلام) را دیده‌اند.
۱۶. محمّد بن ابی‌روّاد رواسی که امام مهدی (علیه‌السّلام) را در مسجد صعصعه دیده است.
۱۷. محمّد بن جعفر دهّان که امام مهدی (علیه‌السّلام) را در مسجد صعصعه دیده است.
۱۸. مردی صالح که قطب راوندی، دیدار او با امام مهدی (علیه‌السّلام) را گزارش کرده است.
۱۹. مردی صالح که حسن بن حمزه علوی، دیدار او با امام مهدی (علیه‌السّلام) در راه حج را گزارش کرده است.
۲۰. سیدمحمّد آوه‌ای (فاضل جلیل القدر و صالح عابد زاهد و صاحب مقامات عالی).
۲۱. تاجر پیر.
۲۲. نجم‌الدین جعفر بن زهدری (شاگرد علّامه حلّی و مؤلّف کتاب ایضاح تردّدات الشرائع) که امام مهدی (علیه‌السّلام) را در زیر گنبد معروف به مقام صاحب الزمان در حلّه دیده است.
۲۳. حسین مدلَّل (مردی صالح و اهل خیر) که امام مهدی (علیه‌السّلام) را در خانه‌اش در نجف دیده است.
۲۴. محمّد بن نجم اسود (مردی اهل خیر و صلاح).
۲۵. مردی از کوفه.
۲۶. مردی که امام مهدی (علیه‌السّلام) را در راه مصر دیده است.
۲۷. شهید ثانی (عالم بزرگ و معروف شیعه) که امام مهدی (علیه‌السّلام) را در دهم ربیع الاوّل سال ۹۶۰ق در مسجد ابیض در رمله فلسطین دیده است.
۲۸. شیخ حسن عراقی (صنعتگری جوان) که امام مهدی (علیه‌السّلام) را در دمشق دیده است.
۲۹. امیراسحاق استرآبادی (مردی شریف و صالح) که امام مهدی (علیه‌السّلام) را در هفت یا نُه منزلی مکّه دیده است.
۳۰. ملّاعبدالرحیم دماوندی (صاحب کتاب تفسیر).
۳۱. شیخ محمّد مشغرایی (همدرس شیخ حرّ عاملی).
۳۲. میرزا محمّد استرآبادی (عالم فاضل و متکلّم محقّق) که امام مهدی (علیه‌السّلام) را در هنگام طواف دیده است.
۳۳. مردی فلج که امام مهدی (علیه‌السّلام) را در مقام قائم در بیرون نجف دیده است.
۳۴. حاج علی مکّی (شیخ صالح و پارسا).
۳۵. زین‌العابدین سلماسی (از شاگردان خاصّ سیدبحرالعلوم) که امام مهدی (علیه‌السّلام) را در سرداب سامرّا دیده است.
۳۶. سیداحمد رشتی موسوی که امام مهدی (علیه‌السّلام) را در سال ۱۲۸۰ق در منزلی در راه حج دیده است.
۳۷. سیدمرتضی نجفی (مردی باتقوا و صالح) که امام مهدی (علیه‌السّلام) را در مسجد کوفه دیده است.
۳۸. سیدمحمّد قطیفی (از شاگردان سیدعبدالله شبّر و ادیب و شاعر فاضل و آشنا به علوم عقلی و نقلی) که امام مهدی (علیه‌السّلام) را در مسجد کوفه دیده است.
۳۹. مرد سبزی‌فروش که در سال ۱۲۷۵ق امام مهدی (علیه‌السّلام) را در مسجد کوفه دیده است.
۴۰. یاقوت حلّی (روغن‌فروش) که امام مهدی (علیه‌السّلام) را در بیرون شهر حلّه دیده است.
۴۱. اشکانی خوئی.
۴۲. عبّاسعلی مشهور به حاجی مؤمن که امام مهدی (علیه‌السّلام) را در مسجد سردزک دیده است.
۴۳. شاگرد شیخ محمّدتقی تربتی که امام مهدی (علیه‌السّلام) را در راه بازگشت از زیارت عتبات عالیات دیده است.
۴۴. خانمی بیمار و شفا داده شده.
۴۵. شیخ محمّد شوشتری کوفی (معروف به زهد و تقوا و صلاح در میان خواصّ علما و فضلای نجف) که امام مهدی (علیه‌السّلام) را در راه مکّه و مسجد کوفه دیده است.
۴۶. دختر آیة‌الله اراکی که امام مهدی (علیه‌السّلام) را در هنگام طواف دیده است.
۴۷. مردی آرایشگر که امام مهدی (علیه‌السّلام) را در راه مسجد سهله دیده است.
۴۸. پدر آخوند ملّافتحعلی سلطان‌آبادی (از صلحای متّقین) که امام مهدی (علیه‌السّلام) را در صحن حرم امام حسین (علیه‌السّلام) دیده است.
۴۹. همسر شیخ محمّدمتّقی همدانی که در سال ۱۳۹۷ق امام مهدی (علیه‌السّلام) را دیده است. [۱] [۲]


پانویس[ویرایش]
 
۱. ر.ک: محمدی ری‌شهری، محمد، دانش‌نامه امام مهدی (علیه‌السلام)، بر پایه قرآن و حدیث و تاریخ، ج۵، ص۹۹-۱۷۸.
۲. باقری‌زاده اشعری، محمد، از امام مهدی (علیه‌السلام) بیشتر بدانیم، ص۵۳-۵۷.


منبع[ویرایش]

حدیث‌نت، برگرفته از مقاله «دیدارکنندگان با امام مهدی در غیبت کبرا» تاریخ بازیابی ۱۳۹۷/۱۲/۲۱.    


رده‌های این صفحه : غیبت کبری | رابطه با امام زمان
جعبه‌ابزار