خرق عادتذخیره مقاله با فرمت پی دی افپرسش:با سلام و ارادت با یکی بحث قرآنی داشتم در مورد سحر و کارهای غیرعادی او چیزی گفت که من باورم نشد و هیچ جایی هم ندیدم می خواستم بپرسم آیا صحت دارد؟ او گفت بعضی افراد با بی احترامی و کارهای خاصی که با قرآن می کند می تواند به توانایی های غیر عادی دست یابند چطور چنین چیزی ممکن است؟ هر کاری به اذن خدا است و چطور خداوند حکیم اجازه می دهد که اینها به خرق عادت دست یابند.


پاسخ اجمالی[ویرایش]


تدبیرخداواجرای‌امور براساس‌اسباب ومسببات[ویرایش]

گرچه تمام امور دنیا با اذن و ارادۀ الاهی پابرجا است، اما تدبیر ربوبی بر این قرار گرفته که اجرای آن امور بر اساس اسباب و مسببات باشد و این قانون عام و جهان شمول است.
بر اساس آموزه های دینی، افراد ناشایست نیز می توانند به توانایی های خارق العاده ای دست یابند؛ مثلاً با توجه به این که عفریت از طایفه جن و ناشایست بود توانایی این کار را داشت که در مدّت کوتاهی بتواند تخت بلقیس را از یمن به بیت المقدس پیش سلیمان ببرد.

دنیا محل امتحان[ویرایش]

با توجه به این که دنیا محل امتحان است، امتحان نیز از راه های متعدّدی ممکن است، یکی با فقر امتحان می شود یکی هم با دارایی، یکی با ضعف و یکی هم با توانایی، یکی با داشتن اولاد و یکی هم با بی فرزندی و...؛ از این رو همان طور که خداوند به شیطان مهلت داد تا به هر وسیلۀ ممکن انسان ها را گمراه کند و نیز ممکن است به برخی از انسان های خطاکار و متمرّد نیز چنین اختیار و قدرتی بدهد.
بنابراین بعید نیست برخی با زیر پا گذاشتن مقدسات و احکام الاهی بتوانند نظر برخی از شیاطین را به خود جلب کنند و از آنان در جهت افکار شیطانی خود سود ببرند و خداوند نیز آنان را در انتخاب مسیرشان آزاد بگذارد.

پاسخ تفصیلی[ویرایش]

پیش از پرداختن به پاسخ، بیان مقدمه ای لازم به نظر می رسد.
گرچه تمام امور دنیا با اذن و ارادۀ الاهی پابرجا است، اما تدبیر ربوبی بر این قرار گرفته که اجرای آن امور بر اساس اسباب و مسببات باشد و این قانون عام و جهان شمول است؛ به عنوان نمونه:
الف. سم کشنده است و هر کس که مقداری از آن را بخورد می میرد؛ بنابر این اگر طفل بی گناهی نیز ناآگاهانه از این سمّ بخورد می میرد نمی شود گفت این طفل بی گناه است چرا باید بمیرد.
ب. کسی اگر از ارتفاع بلندی سقوط کند می میرد گنه کار باشد یا بی گناه.
ج. آتش اگر به کاغذ برسد –با حفظ شرایط و نبودن موانع- می سوزاند خواه قرآن باشد یا از کتاب های شیطانی و گمراه کننده و....
این امور از قوانین طبیعت و آفرینش هستند که از سنت های الاهی می باشند و گریزی از آن نیست، البته با توجه به این که مسبّب الاسباب خداوند است در برخی از اوقات به دلیل مصالح یا دفع مفاسدی، این اسباب را بی اثر می نماید، همچنان که این استثنا را در مورد سرد شدن آتش بر ابراهیم [۱] و کند شدن کارد در دست آن حضرت [۲] و... مشاهده می کنیم.
امّا در مورد پرسشی که مطرح شده پاسخش را در ضمن بیان چند نکته بیان می کنیم.
۱. بر اساس آموزه های دینی، افراد ناشایست نیز می توانند به توانایی های خارق العاده ای دست یابند؛ مثلاً خداوند در جریان حضرت سلیمان و تخت بلقیس می فرماید: عفریتی از جن گفت: «من آن را نزد تو می‌آورم پیش از آن که از مجلست برخیزی‌. [۳]
با توجه به این که عفریت از طایفه جن و ناشایست بود، [۴] توانایی این کار را داشت که در مدت کوتاهی بتواند تخت بلقیس را از سبای یمن تا بیت المقدس پیش سلیمان ببرد.
۲. با توجه به این که دنیا محل امتحان است، امتحان نیز از راه های متعدّدی ممکن است، یکی با فقر امتحان می شود، یکی هم با دارایی، یکی با ضعف و یکی هم با توانایی، یکی با داشتن اولاد و یکی هم با بی فرزندی و...؛ از این رو همان طور که خداوند به شیطان مهلت داد تا به هر وسیلۀ ممکن انسان ها را گمراه کند [۵] و نیز ممکن است به برخی از انسان های خطاکار و متمرّد نیز چنین توانایی و قدرتی بدهد، اما از یک طرف این قدرت نه تنها برای آنها فضل نیست، بلکه امتحان الاهی است و از طرف دیگر نیز بقیه انسان ها هم ناخواسته مقهور قدرت او نیستند، بلکه راه های مقابله با آنان نیز وجود دارد.
بنابراین بعید نیست برخی با زیر پا گذاشتن مقدسات و احکام الاهی بتوانند نظر برخی از شیاطین را به خود جلب کنند [۶] و از آنان در جهت افکار شیطانی خود سود ببرند و خداوند نیز آنان را در انتخاب مسیرشان آزاد بگذارد. [۷]
خداوند در قرآن می فرماید: و بر آنها بخوان سرگذشت آن کس را که آیات خود را به او دادیم ولی (سرانجام) خود را از آن تهی ساخت و شیطان در پی او افتاد، و از گمراهان شد! و اگر می‌خواستیم، (مقام) او را با این آیات (و علوم و دانش ها) بالا می‌بردیم (اما اجبار، بر خلاف سنت ما است پس او را به حال خود رها کردیم) و او به پستی گرایید، و از هوای نفس پیروی کرد! [۸]

پانویس[ویرایش]
 
۱. انبیاء/سوره۲۱،آیه۶۹،    (سرانجام او را به آتش افکندند ولی ما) گفتیم: «ای آتش! بر ابراهیم سرد و سالم باش!».
۲. صافات/سوره۳۷،آیه۱۰۳ – ۱۰۵،     هنگامی که هر دو تسلیم شدند و ابراهیم جبین او را بر خاک نهاد... او را ندا دادیم که: «ای ابراهیم! آن رؤیا را تحقق بخشیدی (و به مأموریت خود عمل کردی)!» ما این گونه، نیکوکاران را جزا می‌دهیم!.
۳. نمل/سوره۲۷،آیه۳۹.    
۴. " عفریت" به معنای فرد گردنکش و خبیث است،، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، تحقیق:صفوان عدنان داودی، ص ۵۷۳، دارالعلم الدار الشامیة، چاپ اول، دمشق - بیروت‌، ۱۴۱۲ ق‌.    
۵. حجر/سوره۱۵،آیه ۳۶ – ۴۰،     گفت: «پروردگارا! مرا تا روز رستاخیز مهلت ده (و زنده بگذار!)» فرمود: «تو از مهلت یافتگانی! (امّا نه تا روز رستاخیز، بلکه) تا روز وقت معیّنی.» گفت: «پروردگارا! چون مرا گمراه ساختی، من (نعمت های مادّی را) در زمین در نظر آنها زینت می‌دهم، و همگی را گمراه خواهم ساخت، مگر بندگان مخلصت را».
۶. چون یکی از معانی سحر عبارت است از: جلب یاری شیطان از راه نزدیک شدن به او، المفردات فی غریب القرآن، ص ۴۰۰.    
۷. ما راه را به او نشان دادیم، خواه شاکر باشد (و پذیرا گردد) یا ناسپاس!. انسان/سوره۷۶،آیه۳.    
۸. اعراف/سوره۷،آیه۱۷۵، ۱۷۶.    


منبع[ویرایش]

سایت اسلام کوئست.    


رده‌های این صفحه : کلام | پیامبر شناسی | معجزه | سحر و جادو
جعبه‌ابزار