استدلال اهل‌بیت به طهارت خودذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه:

اهل‌بیت، امام علی، اسلام.

پرسش:

آیا خود اهل‌بیت (علیه‌السّلام) و اصحاب پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) در بحث‌ها و مناظره‌ها برای اثبات حقانیت اهل‌بیت (علیه‌السّلام) به طهارت ایشان استدلال کرده‌اند؟استناد امام علی

[ویرایش]

ویژگی طهارت مطلقه اهل‌بیت در عقیده، اخلاق و عمل است و زیرساز ویژگی‌هایی است که موجب شایستگی آنان برای هدایت و راهبری امّت اسلام می‌گردد. از همین‌رو، در صدر همه ویژگی‌های آنهاست و در مقام اثباتِ حقّانیت آنان در برابر کسانی که حقوق ایشان را نادیده می‌انگاشتند، بارها بدان استدلال شده است.

← در جریان سقیفه


امام علی (علیه‌السّلام) در جریان سقیفه
[۱] ر. ک: ابن ابی‌الحدید، عبدالحمید، شرح نهج‌البلاغة، ج۲، ص۲۱.
و خودداری از بیعت با ابو‌بکر، ضمن بر شمردن فضایل خود، خطاب به او فرمود:
تو را به خدا سوگند می‌دهم: آیا در روز کسا، من و خانواده‌ام و فرزندانم مشمول دعای پیامبر خدا شدیم، یا تو، آن‌جا که فرمود: اینان، خاندان من هستند. به سوی تو روان‌اند، نه آتش؟
و البتّه ابو‌بکر در پاسخ گفت: تو و خانواده و فرزندانت.

← در اثبات حقانیت فاطمه


نیز در جریان فَدَک، برای اثبات حقّانیت فاطمه (علیهاالسلام)، خطاب به ابو‌بکر، به آیه تطهیر استدلال می‌کند و می‌فرماید:
درباره این آیه شریف: «خداوند، فقط می‌خواهد آلودگی را از شما خاندان [پیامبر] بزُداید و شما را پاک و پاکیزه گرداند»، به من بگو در حقّ چه کسی نازل شده است؛ در حقّ ما، یا دیگران؟
که در این جا هم ابو‌بکر گفت: در حقّ شما.

← در ماجرای شورا


همچنین، در ماجرای شورایی که به فرمان عمر برای تعیین خلیفه بعد از او تشکیل شد، علی (علیه‌السّلام) برای اثبات شایستگی خود، به آیه تطهیر استدلال می‌فرماید و خطاب به شورا می‌گوید:
شما را به خدا، آیا کسی در میان شما هست که آیه تطهیر در حقّ او نازل شده باشد؟
و البتّه جواب حاضران در شورا، منفی بود.
[۷] ابن‌مغازلی، علی بن محمد، المناقب، ص۱۱۸.


← در جمع مهاجران و انصار


نیز در زمان خلافت عثمان، در جمع مهاجران و انصار، هنگامی که آنها در مسجد پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) فضایل خود را می‌گفتند و از علی (علیه‌السّلام) می‌خواستند او هم چیزی بگوید، ضمن تأیید خدمات آنان به اسلام، در بیان فضیلت خود، به واقعه کسا و آیه‌تطهیر اشاره کرد.
[۱۰] طبرسی، احمد بن علی، الاحتجاج علی اهل اللجاج، ج۱، ص۳۴۵.
[۱۱] هلالی عامری کوفی، سلیم بن قیس، کتاب سلیم بن قیس، ج۲، ص۶۴۶.


← در جریان فتنه ناکثین


ایشان همچنین، در جریان فتنه ناکثین و جنگ افروزان جمل، هنگامی که آنان را به بیعت مجدّد دعوت فرمود، برای اثبات حقّانیت خود، ضمن بر شمردن فضایل خویش، به ویژگی طهارت، اشاره کرد و فرمود:
هان! ما اهل‌بیتی هستیم که خداوند، هر گونه پلیدی را از آنها دور کرده و کاملاً پاکشان گردانیده است.
[۱۲] طبرسی، احمد بن علی، الاحتجاج علی اهل اللجاج، ج۱، ص۳۷۱.
[۱۳] مجلسی، محمد باقر، بحار‌الانوار، ج۳۰، ص۱۳۶.


← در نامه‌ای به معاویه


امام علی (علیه‌السّلام) هم‌چنین در نامه‌ای به معاویة بن ابی‌سفیان، بر همین ویژگی تأکید می‌فرماید و می‌نویسد:
ما خاندانی هستیم که خداوند، هر گونه پلیدی را از آنها دور کرده و کاملاً پاکشان گردانیده است.

← در واقعه صفین


در واقعه صفّین نیز، هنگامی که دو لشکر در برابر هم صف آرایی کردند، امام (علیه‌السّلام) ضمن خطابه ای، به رویداد کسا اشاره می‌فرماید.
[۱۶] هلالی عامری کوفی، سلیم بن قیس، کتاب سلیم بن قیس، ج۲، ص۷۶۱.


استناد سایر ائمه

[ویرایش]

همچنین فرزندان آن بزرگوار، چه آنها که در واقعه کساء حضور داشتند مانند امام حسن (علیه‌السلام)و امام حسین (علیه‌السلام) و چه آنها که حضور نداشتند مانند امام زین العابدین (علیه‌السلام)، امام باقر (علیه‌السلام) و امام رضا (علیه‌السلام)در مقام اثبات حقانیت اهل‌بیت به رویداد کساء و آیه تطهیر استناد کردند. نیز همسر بزرگوار پیامبر اسلام (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم)

استناد اصحاب رسول خدا

[ویرایش]

و جمعی از اصحاب رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) مانند ابن عبّاس، سعد بن ابی وقّاص، واثلة بن اسقعدر موارد گوناگون به طهارت اهل‌بیت استدلال نموده‌اند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ر. ک: ابن ابی‌الحدید، عبدالحمید، شرح نهج‌البلاغة، ج۲، ص۲۱.
۲. صدوق، محمد بن علی، الخصال، ص۵۵۰.    
۳. طبرسی، احمد بن علی، الاحتجاج علی اهل اللجاج، ج۱، ص۱۱۹.    
۴. طبرسی، احمد بن علی، الاحتجاج علی اهل اللجاج، ج۱، ص۹۲.    
۵. صدوق، محمّد بن علی، علل الشرائع، ص۱۹۱.    
۶. قمی، علی بن ابراهیم، تفسیر القمی، ج۲، ص۱۵۶.    
۷. ابن‌مغازلی، علی بن محمد، المناقب، ص۱۱۸.
۸. ر. ک:ابن‌حیون، نعمان بن محمد، شرح الاخبار فی فضائل الائمه الاطهار، ص۱۸۹-۱۹۰، ح ۵۲۹.    
۹. طبرسی، احمد بن علی، الاحتجاج علی اهل اللجاج، ج۱، ص۱۱۹.    
۱۰. طبرسی، احمد بن علی، الاحتجاج علی اهل اللجاج، ج۱، ص۳۴۵.
۱۱. هلالی عامری کوفی، سلیم بن قیس، کتاب سلیم بن قیس، ج۲، ص۶۴۶.
۱۲. طبرسی، احمد بن علی، الاحتجاج علی اهل اللجاج، ج۱، ص۳۷۱.
۱۳. مجلسی، محمد باقر، بحار‌الانوار، ج۳۰، ص۱۳۶.
۱۴. ثقفی کوفی، ابراهیم بن محمد، الغارات، ج۱، ص۱۹۹.    
۱۵. ر. ک:مجلسی، محمد باقر، بحار‌الانوار، ج۳۳، ص۱۳۳.    
۱۶. هلالی عامری کوفی، سلیم بن قیس، کتاب سلیم بن قیس، ج۲، ص۷۶۱.
۱۷. محمدی ری‌شهری، محمد، اهل‌بیت در قرآن و حدیث، ج۱، ص۷۴، ح۵۹، الفصل الثالث، اهل‌البیت و معنی اهل‌البیت.    
۱۸. محمدی ری‌شهری، محمد، اهل‌بیت در قرآن و حدیث، ج۱، ص۷۴، ح۶۰، الفصل الثالث، اهل‌البیت ومعنی اهل‌البیت.    
۱۹. محمدی ری‌شهری، محمد، اهل‌بیت در قرآن و حدیث، ج۱، ص۷۴، ح۶۱، الفصل الثالث، اهل‌البیت ومعنی اهل‌البیت.    
۲۰. محمدی ری‌شهری، محمد، اهل‌بیت در قرآن و حدیث، ج۱، ص۷۴، ح۶۳، الفصل الثالث، اهل‌البیت ومعنی اهل‌البیت.    
۲۱. محمدی ری‌شهری، محمد، اهل‌بیت در قرآن و حدیث، ج۱، ص۷۶، ح۶۴، الفصل الثالث، اهل‌البیت ومعنی اهل‌البیت.    
۲۲. محمدی ری‌شهری، محمد، اهل‌بیت در قرآن و حدیث، ج۱، ص۷۶، ح۶۵، الفصل الثالث، اهل‌البیت و معنی اهل‌البیت.    
۲۳. محمدی ری‌شهری، محمد، اهل‌بیت در قرآن و حدیث، ج۱، ص۷۶، ح۶۶، الفصل الثالث، اهل‌البیت ومعنی اهل‌البیت.    
۲۴. محمدی ری‌شهری، محمد، اهل‌بیت در قرآن و حدیث، ج۱، ص۸۰، ح۷۰، الفصل الثالث، اهل‌البیت ومعنی اهل‌البیت.    
۲۵. محمدی ری‌شهری، محمد، اهل‌بیت در قرآن و حدیث، ج۱، ص۲۸، ح۷، الفصل الاوّل، ازواج النبیّ ومعنی اهل‌البیت.    
۲۶. کوفی، فرات بن ابراهیم، تفسیر فرات الکوفی، ص۳۳۵.    
۲۷. کوفی، فرات بن ابراهیم، تفسیر فرات الکوفی، ص۳۳۶.    
۲۸. محمدی ری‌شهری، محمد، اهل‌بیت در قرآن و حدیث، ج۱، ص۶۰، ح۴۰، الفصل الثانی، اصحاب النبیّ و معنی اهل‌البیت.    
۲۹. محمدی ری‌شهری، محمد، اهل‌بیت در قرآن و حدیث، ج۱، ص۵۶، ح۳۶، الفصل الثانی، اصحاب النبیّ و معنی اهل‌البیت.    
۳۰. محمدی ری‌شهری، محمد، اهل‌بیت در قرآن و حدیث، ج۱، ص۶۶، ح۴۹، الفصل الثانی، اصحاب النبیّ و معنی اهل‌البیت.    


منبع

[ویرایش]

حدیث‌نت، برگرفته از مقاله «استدال اصحاب پیامبر به طهارت اهل‌بیت» تاریخ بازیابی۱۳۹۷/۵/۱۰.    


رده‌های این صفحه : مقالات حدیث‌نت
جعبه ابزار
جعبه‌ابزار