آفرینش شیطانذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: ابلیس، هدف آفرینش، شیطان.
پرسش: فلسفه وجودی شیطان که موجودی اغواگر و گمراه‌کننده است، چیست؟ و چرا خداوند او را خلق کرد؟
پاسخ: اولاً: نقش شیطان در انحراف و گمراهی انسان فقط در حد دعوت است؛ ثانیاً: تکامل، همواره در میان تضادها صورت می‌گیرد و از این جهت، خلق چنین موجودی در نظام احسن، بیهوده و بی‌جهت تلقی نمی‌شود؛ بلکه جلوه‌ای است از رحمانیت و خیریت محض الاهی.


فلسفه وجودی شیطان[ویرایش]

خداوند شیطان را، شیطان خلق نکرد. به دلیل این‌که او سال‌ها (۶ هزار سال) [۱] هم‌نشین فرشتگان و اهل عبادت بود؛ ولی بعداً به خواست خود و بر اثر تکبر راه طغیان و انحراف را در پیش گرفت و از رحمت خداوند دور شد.
وجود شیطان، برای انسان‌های با ایمان و آنها که می‌خواهند راه حق را بپیمایند، مضر نیست؛ بلکه وسیله پیشرفت و تکامل است؛ چراکه پیشرفت و ترقی و تکامل، همواره در میان تضاد‌ها صورت می‌گیرد. [۲]

نقش شیطان در این جهان[ویرایش]

نقش شیطان در این جهان نقش دعوت‌کننده است؛ یعنی شیطان فقط انسان‌ها را به گمراهی و انحراف دعوت می‌کند. خداوند به او قدرت تصرف در نفوس و سلطه بر آنها نبخشیده است: «ان لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون». [۳] (بی‌گمان او را بر کسانی که ایمان آورده‌اند و به پروردگارشان توکل می‌کنند، تسلطی نیست).
به همین جهت وقتی که در قیامت عده‌ای شیطان را به دلیل این‌که آنها را گمراه کرد ملاقات می‌کنند، شیطان با آنها محاجه می‌کند می‌گوید: «... و ما کان لی علیکم من سلطان الاّ ان دعوتکم...». [۴] (و مرا بر شما سلطه‌ای نبود جز این که شما را خوانده‌ام...).

آموزه‌های قرآنی حکایت از آن دارد که نقش شیطان در انحراف و گمراهی انسان فقط در حد دعوت است و او هیچ‌گاه انسان‌ها را به اجبار به انحراف نمی‌کشاند؛ زیرا که انسان، مخاطب دو دعوت است: یکی دعوت خدا و یکی شیطان و این انسان است که با اختیار خود یکی از این دو دعوت را می‌پذیرد؛ اما انسان‌هایی که با میل و اراده خود دعوت شیطان را پذیرفتند و او را الگوی خود قرار دادند و از دستورات او پی‌روی کردند، بر آنها سلطه پیدا می‌کند و آنها را به نابودی می‌کشاند.
«انما سلطانه علی الذین یتولونه...». [۵] (جز این نیست که تسلط او بر کسانی است که او را دوست می‌دارند...).


پانویس[ویرایش]
 
۱. شریف رضی، نهج البلاغه ت حسون، ص ۴۴۸، خطبه ۱۹۲.    
۲. شیطان‌شناسی از دیدگاه قرآن کریم، بیستونی، محمد، ص۱۷.
۳. نحل/سوره۱۶، آیه۹۹.    
۴. ابراهیم/سوره۱۴، آیه۲۲.    
۵. نحل/سوره۱۶، آیه۱۰۰.    


منبع[ویرایش]

پایگاه اسلام کوئست.    جعبه‌ابزار