کتاب‌های رجالیذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه:کتاب‌های رجالی، شیعه، اهل سنت.

پرسش: بهترین کتب رجالی را معرفی کنید.

پاسخ: برخی کتاب‌های رجالی شیعه و اهل سنت، عبارت‌اند از: تنقیح المقال، معجم رجال الحدیث، فهرس المؤلفین، الکلیات فی علم الرجالي، خاتمه مستدرک الوسائل و تهدیب التهذیب.


کتاب‌های رجالی شیعه

[ویرایش]

در موضوع علم رجال، کتاب‌های گوناگونی به رشته تحریر درآمده است.

← تنقیح المقال


تنقیح المقال تألیف مرحوم عبدالله مامقانی، جامع‌ترین کتاب رجال است که تمام رجال حدیث در آن معرفی شده‌اند (این کتاب به دست مؤسسه آل البیت تحقیق شده است). البته شاید بتوان از کتاب مستدرکات رجال الحدیث (که کمی ناشناخته است) نوشته مرحوم نمازی شاهرودی نیز، به عنوان کامل‌ترین کتاب رجال نام برد.

← معجم رجال الحدیث


در مباحث اجتهادی علم رجال، کتاب «معجم رجال الحدیث» تألیف مرحوم آیت‌الله خویی. در این کتاب، رجال کتب اربعه از جهت توثیق بررسی کامل شده است. (این کتاب در انتشارات مدینة العلم قم چاپ شده است).

← فهرس المؤلفین


از کتب هشت‌گانه رجالی، یعنی میراث رجالی شیعه، مهم‌ترین کتاب، کتاب معروف نجاشی موسوم به «فهرس المؤلفین» است. (این کتاب را انتشارات جامعه مدرسین چاپ نموده است).

← الکلیات فی علم الرجالي


درباره مباحث کلی علم رجال، کتاب «الکلیات فی علم الرجالی»، تألیف آیت‌الله سبحانی.

← خاتمه مستدرک الوسائل


در این میان، خاتمه مستدرک الوسائل تألیف مرحوم محدث نوری (مستدرک الوسائل بالغ بر ۱۸ جلد می‌شود که افزون بر آن ۳ جلد نیز خاتمه آن می‌باشد که در ادامه مستدرک الوسائل چاپ شده و مؤسسه آل البیت آن را تنقیح کرده است) بسیار مفید است.

← معجم الثقات


و نیز خلاصه توثیقات رجالی شیعه به نام «معجم الثقات» تألیف آیت‌الله تجلیل (که انتشارات جامعه مدرسین آن را به چاپ رسانده است) محقق را از گشت‌و‌گذار طولانی در کتاب‌خانه‌های رجال بی‌نیاز می‌کند.
تمام موارد یادشده، مربوط به کتاب‌های رجالی شیعه می‌باشد.

کتاب‌های رجالی اهل سنت

[ویرایش]

درباره رجال اهل سنت فقط به مهم‌ترین کتاب ایشان تهذیب التهذیب تألیف ابن حجر عسقلانی اشاره می‌شود.

منابع

[ویرایش]

برای مطالعه بیش‌تر به مقالات گوناگون مجله علوم حدیث چاپ انتشارات دارالحدیث قم مراجعه شود.

منبع

[ویرایش]


سایت ‌اندیشه قم، برگرفته از مقاله «کتاب‌های رجالی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۰۲/۰۵.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار