پیامبرانذخیره مقاله با فرمت پی دی افپرسش: چرا خدا ۱۲۴هزار پیامبر برای ما فرستاد؟
پاسخ:


علل تجدید نبوتهاعدم‌رشدوبلوغ فکری بشر[ویرایش]

انسان برخلاف سایر موجودات، موجودی است دارای اختیار و اراده؛ بدین جهت همواره بر سر دوراهی حق و باطل بوده است. لذا نیاز مبرمی به راهنما دارد تا راه و چاه را به وی نشان دهد. بعثت پیامبران از سوی خداوند کریم به جهت هدایت و راهنمایی بشر به سوی خیر و صلاح و کمال بوده است. و علل تجدید نبوتها در گذشته به علت عدم رشد و عدم بلوغ فکری بشر بوده، که قادر به دریافت یک نقشه کلی و کامل برای مسیر زندگی و هدایت خویش نبوده است.
به لحاظ همین عدم رشد و بلوغ فکری قادر به حفظ قوانین و احکام الهی از تحریف نبوده است، لذا برای دست یابی به رشد و بالندگی فکری باید مرحله به مرحله در مسیر تاریخ توسط انبیاء الهی تعلیم و آموزش داده می شد؛ و این امر تا زمان نزول قرآن ادامه یافته است. قرآن کریم همان نقشه کلی و جامع برای هدایت بشر است، که با وجود آن نیازی به نقشه های دیگر نیست.

پیامبران تبلیغی‌وامتهای قبل از اسلام[ویرایش]

نکته مهم این است که اکثر پیامبرانی که برای امتهای قبل از اسلام می آمدند، پیامبر تبلیغی بوده‌اند، نه پیامبر تشریعی و صاحب کتاب؛ و کار پیامبران تبلیغی، ترویج و تبلیغ و تفسیر و اجراء شریعتی بود که حاکم بر زمان آنها بوده است. مثلاً خیلی از پیامبران تبلیغی مبلغ شریعت حضرت موسی بودند.

پیامبران تبلیغی وعصر ما[ویرایش]

و در عصر ما که عصر خاتمیت است، با توجه به بلوغ و رشد فکری و اجتماعی، و داشتن کتاب تحریف نشده، علما و صلحاء امت می‌توانند ترویج و تبلیغ و اقامه دین و امر به معروف و نهی از منکر را خود بر عهده بگیرند و با کمک اجتهاد در شرایط مختلف مکانی و زمانی، به کلیات وحی مراجعه کنند و نیاز به پیامبران تبلیغی که مبلغ و مروج شریعت پیامبران صاحب شریعت بوده اند،‌به این وسیله رفع شده است. [۱] [۲]
رسالت پیامبراسلام در حجة الوداع با آیه "الیوم اکملتُ لکم دینکم..."، امروز دین شما را کامل گردانیدم، تکمیل شد. و محمد(ص) خاتم پیامبران گردید؛ و علی (ع) به جانشینی او منصوب گردید؛ و مقام جانشینی پیامبر( که انجام یافتن احکام و قوانین الهی مکتب اسلام است، در خاندان او باقی ماند. و دوازده تن از خاندان رسول خدا یکی پس از دیگری عهده دار امامت گردیدند. [۳]

پانویس[ویرایش]
 
۱. وحی و نبوت علامه مطهری.    
۲. تفسیر نمونه، جلد۱۷    
۳. احتجاج طبرسی، جلد۲،ص۳۲۳


منبع[ویرایش]

شهرسوال.    


رده‌های این صفحه : پیامبر شناسی | نبوت عامه | ضرورت نبوت
جعبه‌ابزار