هدایت باطنی ائمه با یک نگاهذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه:هدایت باطنی، مقامان ائمه، ولایت تکوینی.
پرسش:آیا نمونه های در تاریخ هست که فقط با یک نگاه ائمه ، هدایت باطنی شده باشند؟
پاسخ:


نقش امام در هدایت مردم

[ویرایش]

با توجه به این که مقام امامت ، مقام تحقق بخشیدن به اهداف مذهب و هدایت به معناى رساندن به سر منزل مقصود است، نه فقط راهنمایی، هدایت تکوینی را نیز شامل است؛ یعنى تأثیر باطنى و نفوذ روحانى امام و تابش شعاع وجودش در قلب انسان هاى آماده و هدایت معنوی آنها. توضیح این که هدف از بعثت انبیا و ارسال رسل، هدایت جامعه بشرى است و این هدایت، در دو بعد انجام مى‌شود.
۱. هدایت به معناى «نشان دادن راه»؛ یعنى همان چیزى که وظیفه هر پیامبرى است.
۲. ایصال به مطلوب و رساندن به مقصود که این نیز دو شاخه دارد:
الف. هدایت تشریعی و تحقق بخشیدن به برنامه‌ هاى دینى؛ خواه از طریق تشکیل حکومت، اجراى حدود و احکام الهی و عدالت اجتماعی باشد و خواه از طریق تربیت و پرورش نفوس به طور عملى، این هر دو، سبب تحقق اهداف پیامبران مى‌شود و برنامه بسیار سنگینى است و نیاز به ویژگی هاى فراوان از نظر علم ، تقوا ، شجاعت و مدیریت دارد.
ب. هدایت تکوینی و رساندن به مقصود از طریق تأثیر و نفوذ معنوى و روحانى و تابش شعاع هدایت در قلب انسان هاى آماده که یک سیر معنوى و درونى است. و به یقین، چنین برنامه‌اى، ویژگی ها و آمادگی هاى بیشترى را مى‌طلبد.
[۱] جمعى از نویسندگان‌ (زیر نظر دکتر یزدی مطلق) ، امامت پژوهى ( بررسى دیدگاههاى امامیه، معتزله واشاعره)، ص ۸۰، ناشر، دانشگاه علوم اسلامى رضوى، مشهد، چاپ اول،۱۳۸۱ ش.‌


ذکر نمونه تاریخی

[ویرایش]

با توجه به نقش امام در هدایت انسان ها بسیار اتفاق افتاده است که افرادی با تأثیر از مقام معنوی امام معصوم هدایت شوند؛ به عنوان نمونه به یک مورد اشاره می شود.
حسن بن علی بن فضال گفت: من واقفی مذهب بودم و بر همین عقیده به مکه رفتم. وارد مکه که شدم در دلم فکرى پیدا شد. چنگ به ملتزم زده گفتم خدایا تو می دانى نظر و تصمیم من چیست! مرا به بهترین راه هاى دین هدایت فرما. چنین به دلم گذشت که بروم خدمت حضرت رضا (علیه السلام). به مدینه آمدم درب خانه ایستادم و به غلام گفتم از آقایت برایم اجازه بگیر، بگو مردى از اهالى عراق درب خانه است، صداى امام را شنیدم که می فرمود داخل شو. وارد شدم، همین که چشمش به من افتاد فرمود: خداوند دعاى ترا مستجاب کرد و بدین خود هدایتت نمود. گفتم شهادت می دهم که تو حجت خدا و امین او در میان خلقى.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. جمعى از نویسندگان‌ (زیر نظر دکتر یزدی مطلق) ، امامت پژوهى ( بررسى دیدگاههاى امامیه، معتزله واشاعره)، ص ۸۰، ناشر، دانشگاه علوم اسلامى رضوى، مشهد، چاپ اول،۱۳۸۱ ش.‌
۲. شیخ صدوق‌، عیون أخبار الرضا (علیه السلام)، ج۱، ص ۲۳۹.    


منبع

[ویرایش]

اسلام کوئست    


رده‌های این صفحه : امام شناسی | شئون امام | کلام
جعبه ابزار
جعبه‌ابزار