ملائکهذخیره مقاله با فرمت پی دی افپرسش: اراده و اختیار ملائک چگونه‌است؟
پاسخ:


همه‌ی موجودات،دارای اراده‌واختیارند[ویرایش]

از نظر حکما و عرفای اسلامی همه ی موجودات عالم، دارای حیات، شعور، اراده و اختیارند. اساساً اراده و اختیار خود از امور مجرد(غیر مادی) بوده از سنخ وجود ملائکند. و اگر موجودات مادی نظیر انسان و حیوان به وضوح دارای این صفاتند به خاطر داشتن نفس قوی غیر مادی است که از سنخ ملائک است.
در گیاهان و جمادات نیز این دو صفت وجود دارند لکن به خاطر ضعف وجود آنها اراده و اختیارشان قابل فهم نیست. «...فَقالَ لَها وَ لِلْأَرْضِ ائْتِیا طَوْعاً أَوْ کَرْهاً قالَتا أَتَیْنا طائِعین‌. (خداوند متعال ) به آن (آسمان ) و به زمین فرمود: بیایید خواه از روی اطاعت و خواه از روی اکراه! آنها گفتند: ما از روی طاعت می‌آییم.» [۱]
لذا اگر موجودات مادی به خاطر داشتن نفس مجرد دارای اراده و اختیارند ،

ملائک‌ واراده و اختیار به نحو اولی[ویرایش]

ملائک که مجرد خالصند به نحو اولی دارای این دو صفتند. چون صفات کمال ، که اراده و اختیار نیز جزء آنها هستند ، در مجردات بسیار قویتر از موجودات مادی وجود دارند. از اینرو خداوند متعال که فوق مجرد است از بالاترین مرتبه ی اراده و اختیار نیز برخوردار است.

تفاوت اراده و اختیار انسان‌وملائک[ویرایش]

البته باید توجّه داشت که تفاوتی هست بین اراده و اختیار انسان و بین اراده و اختیار فرشته ، اراده و اختیار ملائک علت تامّه ی تحقق فعل آنهاست. یعنی محال است فرشته چیزی را اراده کند و آن چیز تحقق نیابد ؛ امّا اراده و اختیار انسان علت ناقصه ی فعل اوست ؛ لذا ممکن است انسان یا حیوان چیزی را اراده کنند ولی به خاطر فراهم نبودن دیگر عوامل طبیعی یا وجود مانع ، آن چیز تحقق نیابد.

پانویس[ویرایش]
 
۱. فصلت/سوره۴۱،آیه۱۱.    


منبع[ویرایش]

شهرسوال.    


رده‌های این صفحه : کلام | عالم مجردات | فرشتگان
جعبه‌ابزار