سیر مطالعاتی مباحث کلامی و اعتقادیذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: سیر مطالعاتی، عقاید، علم کلام، کتب کلامی، کتب عقیدتی، کتب تفسیر، کتاب‌شناسی.

پرسش: چند کتاب و منابع برای سیر مطالعاتی در زمینه‌های کلامی و اعتقادی معرفی کنید؟

پاسخ: برای آشنایی و مطالعه مباحث کلامی و اعتقادی می‌توان منابعی را در موضوعات گوناگون (کلام سنتی، پاسخ به شبهات دینی، تفسیر قرآن کریم، حقوق زن، امام‌شناسی، مهدویت، مسائل دانشجویان و جوانان، کلام جدید و سیر مطالعاتی مباحث اعتقادی و دینی) معرفی کرد که در ذیل به آنها اشاره خواهیم کرد.

فهرست مندرجات
۱ - مقدمه
۲ - کلام سنتی
       ۲.۱ - آموزش عقاید
       ۲.۲ - محاضرات فی الالهیات
       ۲.۳ - منشور عقاید امامیه
       ۲.۴ - ترجمه کشف المراد
       ۲.۵ - ترجمه بدایة المعارف الالهیة
۳ - پاسخ به شبهات دینی
       ۳.۱ - پرسش‌ها و پاسخ‌ها
       ۳.۲ - پاسخ به پرسش‌های مذهبی
       ۳.۳ - پرسش‌ها و پاسخ‌ها (سبحانی)
       ۳.۴ - پاسخ به پرسش‌های مذهبی شما
       ۳.۵ - پرسش‌های فکری و دینی جوانان
۴ - تفسیر قرآن
       ۴.۱ - تفسیر نمونه
       ۴.۲ - ترجمه تفسیر المیزان
       ۴.۳ - تفسیر موضوعی قرآن
       ۴.۴ - تفسیر تسنیم
       ۴.۵ - تفسیر نور
۵ - حقوق زن
       ۵.۱ - نظام حقوق زن در اسلام
       ۵.۲ - زن در آیینه جمال و جلال
       ۵.۳ - پرسش‌ها و پاسخ‌ها (مصباح)
       ۵.۴ - دفاع از حقوق زن
       ۵.۵ - اسلام و فمینیسم
۶ - امام‌شناسی
       ۶.۱ - امام‌شناسی (طهرانی)
       ۶.۲ - بررسی مسائل کلی امامت
       ۶.۳ - پیشوایی از نظر اسلام
       ۶.۴ - امامت
       ۶.۵ - امامت و رهبری
۷ - مهدویت
       ۷.۱ - چشم‌اندازی به حکومت مهدی
       ۷.۲ - در انتظار ققنوس
       ۷.۳ - خورشید مغرب
       ۷.۴ - منتخب‌الاثر فی الامام الثانی‌عشر
       ۷.۵ - مصلح جهانی
۸ - مسائل دانشجویان و جوانان
       ۸.۱ - جوانان در طوفان غرایز
       ۸.۲ - دنیای جوان
       ۸.۳ - پاسخ استاد به جوانان پرسشگر
       ۸.۴ - اندیشه جوانان
۹ - کلام جدید
       ۹.۱ - کلام جدید (خسروپناه)
       ۹.۲ - جستارهایی در کلام جدید
       ۹.۳ - انتظارات بشر از دین
       ۹.۴ - فلسفه دین
       ۹.۵ - درآمدی بر کلام جدید
۱۰ - سیر مطالعاتی مباحث اعتقادی و دینی
       ۱۰.۱ - سیر مطالعاتی مباحث اسلامی
       ۱۰.۲ - سما
۱۱ - پانویس
۱۲ - منبع

مقدمه[ویرایش]

برای آشنایی و مطالعه مباحث کلامی و اعتقادی می‌توان منابع ذیل را توصیه کرد.

کلام سنتی[ویرایش]

برخی کتاب‌ها در زمینه کلام سنتی بدین شرح است:

← آموزش عقاید
آموزش عقاید، محمدتقی مصباح یزدی، سازمان چاپ و نشر بین‌الملل سازمان تبلیغات اسلامی، تهران، ۱۳۷۷ش.

← محاضرات فی الالهیات
محاضرات فی الالهیات، جعفر سبحانی، مؤسسه امام صادق (علیه‌السلام)، قم، ۱۳۸۲ش.

← منشور عقاید امامیه
منشور عقاید امامیه، جعفر سبحانی، مؤسسه امام صادق (علیه‌السلام)، قم، ۱۳۷۶ش.

← ترجمه کشف المراد
ترجمه و شرح فارسی کشف المراد، آیت‌الله ابوالحسن شعرانی، کتاب‌فروشی اسلامیه، تهران.

← ترجمه بدایة المعارف الالهیة
ترجمه بدایة المعارف الالهیه، ج۱ و ۲، مرتضی متقی‌نژاد، انتشارات احسن الحدیث، قم، ۱۳۷۸ش.

پاسخ به شبهات دینی[ویرایش]

کتاب‌ها درباره پاسخ به شبهات دینی، عبارت‌اند از:

← پرسش‌ها و پاسخ‌ها
پرسش‌ها و پاسخ‌ها، ۵ جلد، محمدتقی مصباح یزدی، مؤسسه امام خمینی، قم، ۱۳۸۰ش.

← پاسخ به پرسش‌های مذهبی
پاسخ به پرسش‌های مذهبی، آیت‌الله مکارم شیرازی و آیت‌الله سبحانی، مدرسه امام علی (علیه‌السلام)، قم، ۱۳۷۷ش.

← پرسش‌ها و پاسخ‌ها (سبحانی)
پرسش‌ها و پاسخ‌ها، جعفر سبحانی، مؤسسة سیدالشهدا، قم، ۱۳۶۹ش.

← پاسخ به پرسش‌های مذهبی شما
پاسخ به پرسش‌های مذهبی شما، محمد محمدی اشتهاردی، انتشارات برهان، تهران، ۱۳۷۶ش.

← پرسش‌های فکری و دینی جوانان
پرسش‌های فکری و دینی جوانان، محسن غرویان، مؤسسه فرهنگی یمین، قم، ۱۳۷۷ش.

تفسیر قرآن[ویرایش]

کتاب‌ها درباره تفسیر قرآن کریم، بدین شرح است:

← تفسیر نمونه
تفسیر نمونه، ناصر مکارم شیرازی، انتشارات دارالکتب الاسلامیه، تهران، ۱۳۷۸ش.

← ترجمه تفسیر المیزان
ترجمه تفسیر المیزان، محمدحسین طباطبایی، دفتر انتشارات اسلامی.

← تفسیر موضوعی قرآن
تفسیر موضوعی قرآن، عبدالله جوادی آملی، نشر اسراء، قم، چ۲، ۱۳۷۸ش.

← تفسیر تسنیم
تفسیر تسنیم، عبدالله جوادی آملی، نشر اسراء، قم، چ۲، ۱۳۷۸ش.

← تفسیر نور
تفسیر نور، محسن قرائتی، مرکز فرهنگی درس‌هایی از قرآن، تهران، ۱۳۷۹ش.

حقوق زن[ویرایش]

کتاب‌هایی که درباره حقوق زن معرفی می‌شود، عبارت است از:

← نظام حقوق زن در اسلام
نظام حقوق زن در اسلام، مرتضی مطهری، انتشارات صدرا، قم، ۱۳۷۸ش.

← زن در آیینه جمال و جلال
زن در آیینه جمال و جلال، عبدالله جوادی آملی، نشر اسراء قم، ۱۳۶۹ش.

← پرسش‌ها و پاسخ‌ها (مصباح)
پرسش‌ها و پاسخ‌ها، ج۵، محمدتقی مصباح یزدی، مؤسسه امام خمینی، قم ۱۳۸۳ش.

← دفاع از حقوق زن
دفاع از حقوق زن، محمد حکیمی، بنیاد پژوهش‌های اسلامی، مشهد، ۱۳۸۲ش.

← اسلام و فمینیسم
اسلام و فمینیسم (مجموعه مقالات)، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۷۹ش.

امام‌شناسی[ویرایش]

منابع در زمینه امام‌شناسی، عبارت‌اند از:

← امام‌شناسی (طهرانی)
امام‌شناسی، سید‌محمد‌حسین طهرانی، انتشارات علامه طباطبایی، مشهد، ۱۴۱۸ق.

← بررسی مسائل کلی امامت
بررسی مسائل کلی امامت، ابراهیم امینی، دفتر تبلیغات اسلامی، قم، ۱۳۷۴ش.

← پیشوایی از نظر اسلام
پیشوایی از نظر اسلام، جعفر سبحانی، انتشارات مکتب اسلام، قم، ۱۳۷۴ش.

← امامت
امامت، حسن حسن‌زاده آملی، انتشارات قیام، قم، ۱۳۷۶ش.

← امامت و رهبری
امامت و رهبری، محمدحسین مختاری مازندرانی، انجمن قلم ایران، تهران، ۱۳۷۷ش.

مهدویت[ویرایش]

کتاب‌هایی که درباره مهدویت معرفی می‌شود، عبارت است از:

← چشم‌اندازی به حکومت مهدی
چشم‌اندازی به حکومت مهدی، نجم‌الدین طبسی، مؤسسه بوستان کتاب، قم، ۱۳۸۲ش.

← در انتظار ققنوس
در انتظار ققنوس، ترجمه، مهدی علی‌زاده، انتشارات مؤسسه امام خمینی (رحمة‌الله‌علیه)، قم، ۱۳۷۹ش.

← خورشید مغرب
خورشید مغرب، محمدرضا حکیمی، انتشارات دلیل ما، قم، ۱۳۸۲ش.

← منتخب‌الاثر فی الامام الثانی‌عشر
منتخب‌الاثر فی الامام الثانی عشر، شیخ لطف الله صافی، کتابخانه صدر، تهران.

← مصلح جهانی
مصلح جهانی، سیدهادی خسروشاهی، انتشارات اطلاعات، چ۲، ۱۳۷۴ش.

مسائل دانشجویان و جوانان[ویرایش]

برخی کتاب‌ها درباره مسائل دانشجویان و جوانان، بدین شرح است:

← جوانان در طوفان غرایز
جوانان در طوفان غرایز، همت سهراب‌پور، بوستان کتاب، قم، ۱۳۸۲ش.

← دنیای جوان
دنیای جوان، سیدمحمدحسین نصرالله، ترجمه مجید مرادی، بوستان کتاب، قم، ۱۳۸۰ش.

← پاسخ استاد به جوانان پرسشگر
پاسخ استاد به جوانان پرسشگر، محمدتقی مصباح یزدی، مؤسسه امام خمینی، قم، ۱۳۸۳ش.

← اندیشه جوانان
اندیشه جوانان، محسن غرویان، مؤسسه فرهنگی یمین، قم، ۱۳۸۰ش.

کلام جدید[ویرایش]

کتاب‌ها در زمینه کلام جدید، عبارت‌اند از:

← کلام جدید (خسروپناه)
کلام جدید، عبدالحسین خسروپناه، مرکز مطالعات و پژوهش‌های حوزه علمیه قم، ۱۳۷۹ش.

← جستارهایی در کلام جدید
جستارهایی در کلام جدید، جمعی از مؤلفان، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهی.

← انتظارات بشر از دین
انتظارات بشر از دین، عبدالحسین خسروپناه، پژوهشگاه فرهنگ و ‌اندیشه اسلامی، ۱۳۸۲ش.

← فلسفه دین
فلسفه دین، دکتر احمد بهشتی، مؤسسه بوستان کتاب، قم، ۱۳۸۲ش.

← درآمدی بر کلام جدید
درآمدی بر کلام جدید،‌ هادی صادقی، نشر معارف، قم، ۱۳۸۲ش.

سیر مطالعاتی مباحث اعتقادی و دینی[ویرایش]

در آخر به عرض می‌رساند برای سیر مطالعاتی مباحث اعتقادی و دینی می‌توانید به کتب ذیل مراجعه فرمایید:

← سیر مطالعاتی مباحث اسلامی
سیدمحمود نبویان، سیر مطالعاتی مباحث اسلامی، انتشارات وثوق، ۱۳۸۲ش.

← سما
سما (سیر مطالعاتی اسلامی)، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

پانویس[ویرایش]منبع[ویرایش]


سایت ‌اندیشه قم، برگرفته از مقاله «سیر مطالعاتی مباحث کلامی و اعتقادی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۰۶/۲۱.    جعبه‌ابزار