روایات صحابه درباره احادیث امامان دوازده‌گانهذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: رسول خدا، صحابه.

پرسش: چه کسانی از صحابه رسول خدا احادیثی را که دلالت بر ائمه اثنی عشر دارد روایت کرده‌اند و این احادیث در کدام یک از کتاب‌های اهل‌سنت موجود است؟


از بین صحابه

[ویرایش]

جمعی از صحابه پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) احادیثی را که دلالت بر ائمه اثنی عشر (دوازده امام) دارد روایت کرده‌اند مانند:
۱ـ جابر بن سمره، ۲ـ عبدالله بن مسعود، ۳ـ ابو‌جحیفه، ۴ـ ابو‌سعید خدری، ۵ـ سلمان فارسی، ۶ـ انس بن مالک، ۷ـ ابو‌هریره، ۸ـ واثلة بن اسقع، ۹ـ عمر بن الخطاب ۱۰ـ ابوقتاده، ۱۱ـ ابوالطفیل، ۱۲ـ علی (علیه‌السّلام) ۱۳ـ امام حسن (علیه‌السّلام)، ۱۴ـ امام حسین (علیه‌السّلام)، ۱۵ـ شفی اصبحی، ۱۶ـ عبدالله بن عمر، ۱۷ـ عبدالله بن ابی‌اوفی، ۱۸ـ عمار بن یاسر، ۱۹ـ ابوذر، ۲۰ـ حذیفة بن الیمان، ۲۱ـ جابر بن عبدالله انصاری، ۲۲ـ عبدالله بن عباس، ۲۳ـ حذیفه بن اسید، ۲۴ـ زید بن ارقم، ۲۵ـ سعد بن مالک، ۲۶ـ اسعد بن زراره، ۲۷ـ عمران بن حصین ۲۸ـ زید بن ثابت، ۲۹ـ عایشه، ۳۰ـ‌ام سلمه، ۳۱ـ ابو‌ایوب انصاری، ۳۲ـ فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیهم)، ۳۳ـ ابو‌امامه، ۳۴ـ عثمان بن عفان.

در کتب اهل‌سنت

[ویرایش]

این حدیث‌ها در این کتاب‌های اهل سنّت نقل شده‌اند:
۱ـ صحیح بخاری، ۲ـ صحیح مسلم، ۳ـ سنن ترمذی، ۴ـ سنن‌ابی داود، ۵ـ مسند احمد، ۶ـ مسند ابی داود طیالسی، ۷ـ تاریخ بغداد، ۸ـ تاریخ ابن‌عساکر، ۹ـ مستدرک حاکم، ۱۰ـ تیسیر الوصول، ۱۱ـ کنز العمال، ۱۲ـ الجامع الصغیر، ۱۳ـ تاریخ الخلفاء، ۱۴ـ مصابیح السنه، ۱۶ـ الصواعق المحرقه، ۱۶ـ الجمع بین الصحیحین، ۱۷ـ معجم طبرانی، ۱۸ـ التاج الجامع للاُصول

منبع

[ویرایش]

حدیث‌نت، برگرفته از مقاله «روایات صحابه درباره احادیث امامان دوازده‌گانه» تاریخ بازیابی۱۳۹۷/۶/۱۵.    


جعبه ابزار
جعبه‌ابزار