خر دجالذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: دجال، خر دجال، نشانه‌های ظهور.

پرسش: خر دجّال چگونه حیوانی است؟

پاسخ: از نشانه‌های دجال این است که همراه او یک الاغ (مرکب) سفید تندرویی است که هر گام او یک میل است و به سرعت زمین را طی می‌کند. می‌گویند از هر موی الاغ دجال، آوازی به گوش می‌رسد و آن آوازها باعث جذب شدن مردم سست‌ایمان و ناپرهیزکار می‌شود و اصل او را از اصفهان یا بجستان و یا خراسان نشان داده‌اند.مراد از دجال

[ویرایش]

معمولاً طبق یک سابقه ذهنی عامیانه با گفتن واژه دجال ذهن‌ها متوجه شخص معین یک چشمی با جثّه افسانه‌ای با برنامه‌های مخصوص به خود که پیش از انقلاب بزرگ مهدی ظهور خواهد کرد، می‌شود؛ ولی همان‌گونه که از ریشه لغت دجال از یک‌سو و از منابع حدیث از سوی دیگر استفاده می‌شود، دجال منحصر به یک فرد نیست؛ بلکه عنوانی است کلی برای افراد پرتزویر و حیله‌گر، و پرمکر و فریب و حقه‌باز که برای کشیدن توده‌های مردم به دنبال خود از هر وسیله‌ای استفاده می‌کنند.

در حدیث معروفی از پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم) آمده است: هر پیامبری بعد از نوح پیروان خود را از فتنه دجال برحذر داشت، من نیز شما را برحذر می‌دارم.
[۱] ترمِذی، ابوعیسی، صحیح ترمذی، ص۴۲، باب ما جاء فی الدّجال.

البته هیچ مانعی ندارد که یک دجّال بزرگ در رأس همه آنها باشد.

نشانه‌های دجال

[ویرایش]

یکی از نشانه‌های دجال که در بعضی روایات ذکر شده این است که همراه او یک الاغ (مرکب) سفید تندرویی است که هر گام او یک میل است و به سرعت زمین را طی می‌کند.
می‌گویند از هر موی الاغ دجال، آوازی به گوش می‌رسد و آن آوازها باعث جذب شدن مردم سست‌ایمان و ناپرهیزکار می‌شود و اصل او را از اصفهان یا بجستان و یا خراسان نشان داده‌اند.
[۴] هادی، داوود، آخرین امید، ص۳۲۳.


در این باره در کتاب‌های عالمان شیعه حدیثی وجود ندارد و اهل سنت درباره خر دجال، حدیث تقل کرده‌اند و به نظر ما هیچ‌یک از این احادیث درست نیست و نمی‌توان به آنها اعتماد کرد.


معرفی منابع

[ویرایش]

۱. حکومت جهانی حضرت مهدی (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف)، آیت‌الله مکارم شیرازی.
۲. دادگستر جهان، آیت‌الله ابراهیم امینی.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. ترمِذی، ابوعیسی، صحیح ترمذی، ص۴۲، باب ما جاء فی الدّجال.
۲. مکارم شیرازی، ناصر، حکومت جهانی حضرت مهدی (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف)، ص۱۷۵.    
۳. مکارم شیرازی، ناصر، حکومت جهانی حضرت مهدی (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف)، ص۱۷۵.    
۴. هادی، داوود، آخرین امید، ص۳۲۳.


منبع

[ویرایش]


سایت ‌اندیشه قم، برگرفته از مقاله «خر دجال»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۰۹/۲۵.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار