توریهذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلید واژه:‌ توریه.
پرسش: آیا توریه جایز هست؟
پاسخ: توریه کلامی هست که خلاف ظاهر از آن اراده شود.


معنای توریه

[ویرایش]

توریه عبارت است از کلامی که خلاف ظاهر را از آن اراده کنیم مثل آن که از کسی چیزی بخواهی و او بگوید ندارم؛ در حالی که منظورش این است که در جیب، یا در جای به خصوصی ندارم؛ یا بپرسند فلانی در منزل است، جواب بدهند این جا نیست؛ یعنی نزد من نیست، در فلان اطاق است.

حکم توریه

[ویرایش]

بعضی از علماء فرموده اند توریه کذب است، چون ملاک در دروغ، فهم مخاطب است، نه گوینده؛ لکن به اندازه ی دروغ قبیح نیست.

نظر شیخ انصاری در مورد توریه

[ویرایش]

شیخ انصاری در مکاسب راجع به آن بحث کرده و ظاهراً نظرش جواز توریه است.

منبع

[ویرایش]

سایت اندیشه قم    


رده‌های این صفحه : اخلاق اسلامی | توریه | دروغ | رذائل اخلاقی
جعبه ابزار
جعبه‌ابزار