الکلذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: الکل، مشروبات الکلی.
پرسش: طبق نظر فقه جعفری، آیا در الکل چه در مأکولات و چه در مشروبات حد و مرزی وجود دارد؟
پاسخ: الکل سفید و طبی که الکل خالص می‌باشد و مصارف طبی دارد، پاک می‌باشد. مگر اینکه از شراب و فقاع گرفته شده باشد که در این صورت نجس است. همچنین مواد پاک‌کننده دیگر که از مشتقات الکل است و در مراکز درمانی کاربرد دارد، پاک می‌باشد. همچنین الکل صنعتی که همان الکل سفید به اضافه مقداری مواد سمی است و کاربرد صنعتی دارد، پاک می‌باشد. ادکلن و مواد صنعتی دیگر نیز که مشتمل بر الکل می‌باشد، پاک است؛ اما نوشیدنی‌هایی که مست‌کننده (مسکر) است ـ حتی یک قطره آن (ولو اینکه به آن مقدار مست‌کننده هم نباشد) ـ حرام است. ملاک حرام بودن، مایع بودن و مست‌کننده بودن است.

در پاسخ ابتدا به بیان حکم الکل و سپس به حکم مشروبات الکلی می‌پردازیم.


حکم الکل

[ویرایش]

حکم الکل از دو جهت در فقه قابل بررسی است:

۱. از جهت طهارت و نجاست؛

۲. از جهت حرمت و حلیت خوردن و نوشیدن آن.

← الکل خالص


الکل سفید و طبی که الکل خالص می‌باشد و مصارف طبی دارد، پاک می‌باشد؛ مگر اینکه از شراب و فقاع گرفته شده باشد که در این صورت نجس است.

← مشتقات الکل


همچنین مواد پاک‌کننده دیگر که از مشتقات الکل است و در مراکز درمانی کاربرد دارد، پاک می‌باشد.

← الکل صنعتی


همچنین الکل صنعتی که همان الکل سفید به اضافه مقداری مواد سمی است و کاربرد صنعتی دارد، پاک می‌باشد.

← ادکلن و مواد صنعتی دیگر


ادکلن و مواد صنعتی دیگر نیز که مشتمل بر الکل می‌باشد، پاک است.
[۱] توضیح المسائل (المحشی للإمام الخمینی)، ج ‌۱، ص ۸۰ و ۸۱، مسئله ۱۱۲.


← خوردن الکل


خوردن چنین الکلی (که توضیح آن در بالا آمد) حرام نیست؛ مگر اینکه مست‌کننده باشد یا اینکه آن را با آب رقیق کرده و مصرف نمایند.

← فتوای آیت‌الله مکارم


حضرت آیت‌الله العظمی مکارم در این زمینه فرموده‌اند: "الکل‌هایی که ذاتاً قابل شرب نیست یا جنبه سمی دارد، نجس نیست؛ ولی هر گاه آن را رقیق کنند و مشروب و مُسکر باشد، نوشیدنش حرام است و احتیاطاً حکم نجس دارد."
[۲] توضیح المسائل (المحشی للإمام الخمینی)، ج ‌۱، ص ۸۱.
[۳] توضیح المسائل (مکارم)، مسئله ۱۲۵.حکم مشروبات الکلی

[ویرایش]

از نظر فقه شیعه، شراب و هر چیزی که انسان را مست می‌کند، چنانچه به‌خودی خود روان (مایع) باشد، نجس است
[۴] توضیح المسائل (المحشی للإمام الخمینی)، ج ‌۱، ص ۸۰، مسئله ۱۱۱.
و خوردن و نوشیدن آن حرام است.

← ملاک حرمت


بنابراین ملاک حرمت آن، مایع بودن و مست‌کننده بودن است و هر چیزی که زیادِ آن، انسان را مست می‌کند، چنانچه به‌خودی خود مایع باشد، نجس و خوردن آن حرام است؛ اگرچه کم باشد یا مست‌کنندگیِ آن خفیف باشد.
[۵] توضیح المسائل (المحشی للإمام الخمینی)، ج ‌۱، ص ۸۱.
[۶] آیت الله زنجانی: اگر مایعی زیاد آن مست‌کننده باشد، مقدار کم آن نیز نجس است... .
[۷] آیت الله بهجت (ره): شراب و هر چیزی که زیاد آن انسان را مست می‌کند، چنانچه به‌خودی خود مایع باشد نجس و خوردن آن حرام است؛ اگرچه کم باشد یا مست‌کنندگیِ آن خفیف باشد... .


← بنگ و حشیش


اما اگر مثل بنگ و حشیش که روان نیستند (جامدند)، اگرچه چیزی در آن بریزند که روان شود، پاک است.
[۸] توضیح المسائل (المحشی للإمام الخمینی)، ج ‌۱، ص ۸۰، مسئله ؟؟؟.پانویس

[ویرایش]
 
۱. توضیح المسائل (المحشی للإمام الخمینی)، ج ‌۱، ص ۸۰ و ۸۱، مسئله ۱۱۲.
۲. توضیح المسائل (المحشی للإمام الخمینی)، ج ‌۱، ص ۸۱.
۳. توضیح المسائل (مکارم)، مسئله ۱۲۵.
۴. توضیح المسائل (المحشی للإمام الخمینی)، ج ‌۱، ص ۸۰، مسئله ۱۱۱.
۵. توضیح المسائل (المحشی للإمام الخمینی)، ج ‌۱، ص ۸۱.
۶. آیت الله زنجانی: اگر مایعی زیاد آن مست‌کننده باشد، مقدار کم آن نیز نجس است... .
۷. آیت الله بهجت (ره): شراب و هر چیزی که زیاد آن انسان را مست می‌کند، چنانچه به‌خودی خود مایع باشد نجس و خوردن آن حرام است؛ اگرچه کم باشد یا مست‌کنندگیِ آن خفیف باشد... .
۸. توضیح المسائل (المحشی للإمام الخمینی)، ج ‌۱، ص ۸۰، مسئله ؟؟؟.


منبع

[ویرایش]

پایگاه اسلام کوئست.    


رده‌های این صفحه : احکام خوردنی و آشامیدنی ها | فقه
جعبه ابزار
جعبه‌ابزار