ارقم بن ابی‌ارقمذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: ارقم بن ابی‌ارقم.
پرسش: مختصری از زندگی أرقم بن ابی‌أرقم از اصحاب رسول الله را بیان فرمایید؟
پاسخ:


نامِ کامل أرقم

[ویرایش]

أرقم بن ابی‌أرقم، نامش به‌صورت کامل چنین است: أرقم بن أبی‌الأرقم (عبد مناف) بن أسد بن عبد‌الله بن عمر... بن لؤیّ قریشی مخزومی.

نام مادر

[ویرایش]

مادرش أمیمه بنت عبدالحارث از قبیله خزاعه بوده است.

اسلام آوردن

[ویرایش]


← اول


او جزو اولین افرادی بود که اسلام آورد.

← دوم


حتی در برخی منابع آورده‌اند که هفتمین نفری بوده که اسلام آورده است.

محل سکونت

[ویرایش]

خانه او در مکه محل اجتماع مسلمانان بود و افراد بسیاری در آن‌جا ایمان آوردند.

حضور در جنگ بدر

[ویرایش]

أرقم از جمله کسانی بود که در جنگ بدر حضور داشت و در رکاب پیامبر گرامی اسلام صلی‌الله‌علیه‌وآله جنگید.

وفات

[ویرایش]

او در سال پنجاه و پنج در مدینه از دنیا رفت و سعد بن ابی‌وقاص بر جنازه او نماز خواند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابن عبد البر، أبوعمر یوسف بن عبد الله، الاستیعاب فی معرفة الأصحاب، تحقیق:بجاوی، علی محمد، ج ‌۱، ص ۱۳۱، دارالجیل، بیروت، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.    
۲. ابن الجوزی، أبو الفرج عبد الرحمن بن علی، المنتظم فی تاریخ الأمم و الملوک، تحقیق محمد عبدالقادر عطا و مصطفی عبد القادر عطا، ج ۵، ص ۲۷۹، دارالکتب العلمیة، بیروت، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.    
۳. ابن کثیر دمشقی، أبو الفداء اسماعیل بن عمر، البدایة و النهایة، ج ۸، ص ۷۱، دارالفکر، بیروت، ۱۴۰۷ق.    
۴. ابن عبد البر، أبوعمر یوسف بن عبد الله، الاستیعاب فی معرفة الأصحاب، تحقیق:بجاوی، علی محمد، ج ‌۱، ص ۱۳۱، دارالجیل، بیروت، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.    
۵. ابن کثیر دمشقی، أبو الفداء اسماعیل بن عمر، البدایة و النهایة، ج ۸، ص ۷۱، دارالفکر، بیروت، ۱۴۰۷ق.    
۶. ابن کثیر دمشقی، أبو الفداء اسماعیل بن عمر، البدایة و النهایة، ج ۸، ص ۷۱، دارالفکر، بیروت، ۱۴۰۷ق.    
۷. ابن عبد البر، أبوعمر یوسف بن عبدالله، الاستیعاب فی معرفة الأصحاب، تحقیق:بجاوی، علی محمد، ج ‌۱، ص ۱۳۲، دارالجیل، بیروت، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.    


منبع

[ویرایش]

پایگاه اسلام کوئست.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار