اذکارذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: اذکار، کلمات، تکرار، نماز، وسواس .
پرسش: آیا تکرار کلمات و آیات سوره‌های نماز در صورت اشتباه جایز است؟
پاسخ:


تکرار اذکار و کلمات[ویرایش]

تکرار اذکار و کلمات سوره‌هایی که در نماز خوانده می‌شود، اگر برای اطمینان از ادا کردن و درست ادا کردن آن باشد، اگر منجر به به وسواسی شدن یا زیاد شدن رکن نشود، اشکالی ندارد.
برای اینکه مسئله کاملاً بررسی گردد، احتمالات مختلف آن را بیان می‌کنیم:

۱. احتمال اول[ویرایش]

شخص می‌داند ذکری از اذکار واجب نماز را نگفته یا به اشتباه گفته است؛ این احتمال نیز چند صورت دارد:
أ. پس از وارد شدن به رکن بعد متوجه شد نمازش صحیح است و نباید برگردد و اصلاح کند.
ب. اگر پیش از وارد شدن به رکن بعدی باشد، باید آن را تدارک کند.

← فتوای امام خمینی
حضرت امام (ره) در این زمینه می‌فرماید:
"اگر پیش از آنکه برای رکوع خم شود، بفهمد که حمد و سوره را نخوانده باید بخواند و اگر بفهمد سوره را نخوانده، باید فقط سوره را بخواند؛ ولی اگر بفهمد حمد تنها را نخوانده، باید اول حمد و بعد از آن دوباره سوره را بخواند و نیز اگر خم شود و پیش از آنکه به رکوع برسد، بفهمد حمد و سوره، یا سوره تنها، یا حمد تنها را نخوانده، باید بایستد و به همین دستور عمل نماید" [۱].

۲. احتمال دوم[ویرایش]

در صورتی که شک دارد ذکری از اذکار واجب نماز را نگفته یا به اشتباه گفته است؛ این احتمال نیز چند صورت دارد:
أ. اگر به چیزی که پس از آن است مشغول نشده، باید آن آیه یا کلمه را به‌طور صحیح بگوید.
ب. اگر به چیزی که پس از آن است مشغول شده، چنانچه آن چیز رکن باشد، باید به شک خود اعتنا نکند.
ج. اگر به چیزی که پس از آن است مشغول شده، چنانچه آن چیز رکن نباشد، باز هم می‌تواند به شک خود اعتنا نکند.

← فتوای امام خمینی
حضرت امام (ره) در این زمینه می‌فرماید: "هرگاه شک کند که آیه یا کلمه‌ای را درست گفته یا نه، اگر به چیزی که بعد از آن است مشغول نشده، باید آن آیه یا کلمه را به‌طور صحیح بگوید و اگر به چیزی که بعد از آن است مشغول شده، چنانچه آن چیز رکن باشد، مثل آنکه در رکوع شک کند که فلان کلمه از سوره را درست گفته یا نه، باید به شک خود اعتنا نکند و اگر رکن نباشد، مثلًا موقع گفتن « اللَّهُ الصَّمَدُ » شک کند که « قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ » را درست گفته یا نه، باز هم می‌تواند به شک خود اعتنا نکند؛ ولی اگر احتیاطاً آن آیه یا کلمه را به‌طور صحیح بگوید، اشکال ندارد و اگر چند مرتبه هم شک کند، می‌تواند چند بار بگوید؛ اما اگر به وسواس برسد و باز هم بگوید، بنا بر احتیاط واجب باید نماز ش را دوباره بخواند" [۲].

پانویس[ویرایش]
 
۱. توضیح المسائل (المحشی للإمام الخمینی)، ج ‌۱، ص:۵۴۵، مسئله ۹۸۲.
۲. توضیح المسائل (المحشی للإمام الخمینی)، ج ‌۱، ص ۵۵۹، مسئله ۱۰۱۶.


منبع[ویرایش]

پایگاه اسلام کوئست.    


رده‌های این صفحه : فقه | احکام نماز
جعبه‌ابزار