معرفی سایت
ویکی‌پرسش
ایجاد حساب کاربری ورود به سامانه مبدل پانویس انتخاب عنوان مقاله فرایند درج مقاله عنوان بندی و
منبع دهی مقاله
ایجاد پیوند داخلی
بین واژگان مقاله
لینک دادن به
پاورقی کتابخانه
مقاله کامل شده
فرایند درج مقاله  

پس از تبدیل پانویس ها کل مقاله تبدیل شده را انتخاب کرده و آنرا کپی کنید.

در صفحه درج مطلب پس از وارد کردن عنوان مقاله، متن کپی شده از قسمت مبدل پانویس ها را در بخش مربوطه Paste کنید.

برای مشاهده نتیجه نهایی برروی دکمه "پیش نمایش" کلیک کنید.

بدین ترتیب می توانید نتیجه نهایی را قبل از ذخیره کردن مشاهده نمائید.

 جهت نمایش در اندازه بزرگتر برروی تصویر کلیک کنید
جهت نمایش در اندازه بزرگتر برروی تصویر کلیک کنید  

جعبه ابزار