کمال مطلقذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: خداوند، کمال مطلق، بی‌نیازی.

پرسش: کمال مطلق به چه معنا است؟ ثانیاً: چرا باید خداوند کامل مطلق باشد؟ قبول دارم که از ما کامل‌تر است در همه چیز، ولی شاید یک‌سری کمالات دیگری باشد که ما از آن خبر نداریم و در خداوند هم موجود نباشد و خودش هم در قرآن بیان نکرده است. ما که نمی‌توانیم همه کمالات را احصا کنیم، پس از کجا آن‌قدر قاطع می‌گویم خداوند همه کمالات را دارد؟

پاسخ: خداوند واجب الوجود است و وجود عین ذات او است، و او به چیزی نیاز ندارد. اگر خداوند از کمالی برخوردار نباشد به معنای راه‌یابی عدم و نداری در ذات او است. در نتیجه، خداوند عین هستی نخواهد بود، بلکه ذات او از هستی و نیستی ترکیب یافته است و نیاز و نداری در ذات او راه می‌یابد.


معنای کمال[ویرایش]

معنا و مفهوم «کمال» مانند مفهوم وجود بدیهی و روشن است که هر انسانی تصوری از آن در ذهن دارد؛ و تعاریفی که از آن ارائه می‌شود در حد شرح الاسم است. در هر صورت تعاریفی که از کمال بیان کردند بدین صورت است:
۱. بی‌نقص بودن.
۲. تام و تمام بودن.
۳. کمال، وصفی است بالاتر از تمام، مثلاً تمام انسان آن است که اعضایش ناقص نباشد ولی کمال انسان آن است که بعضی از اوصاف حمیده را هم داشته باشد مثل علم و شجاعت. [۱]
۴. بدست آمدن غرض و هدف از چیزی.
هنگامی چیزی را می‌توان گفت کامل شده است که فایده و هدفی که از آن چیز مورد انتظار است از او بدست آید. [۲]

کمال مطلق بودن خدا[ویرایش]

اما این‌که چرا خداوند کمال مطلق و واجد همه کمالات است، یک دلیل ساده آن این است که خداوند واجب الوجود است و وجود عین ذات او است، و او به چیزی نیاز ندارد. اگر خداوند از کمالی برخوردار نباشد به معنای راه‌یابی عدم و نداری در ذات او است. در نتیجه، خداوند عین هستی نخواهد بود، بلکه ذات او از هستی و نیستی ترکیب یافته است و نیاز و نداری در ذات او راه می‌یابد.

پانویس[ویرایش]
 
۱. قرشی، سید علی اکبر، قاموس قرآن، تهران، ج‌۶، ص۱۴۷، دار الکتب الاسلامیة، چاپ ششم، ۱۳۷۱ش.    
۲. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات الفاظ القرآن‌، ص۷۲۶، بیروت، دار القلم‌، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.    


منبع[ویرایش]

پایگاه اسلام کوئست، برگرفته از مقاله «کمال مطلق»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۵/۱۳.    جعبه‌ابزار