کتاب‌ها درباره معاد و روز قیامتذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: معاد، روز قیامت، کتاب‌شناسی، مطالعه.

پرسش: منابع و کتاب‌هایی پیرامون معاد و روز قیامت معرفی کنید؟

پاسخ: برخی منابع درباره مباحث و جزئیات روز قیامت و معاد، عبارت‌اند از: معاد، انسان و جهان، منشور جاوید، معاد در قرآن، معاد (ربانی)، معاد در نگاه عقل و دین، معادشناسی، معاد و عدل، معاد یا بازگشت به سوی خدا، منازل الآخرة، زاد المعاد، زندگی پس از مرگ، علم‌الیقین، معاد، آخرین سفر، آموزش عقاید و آموزش کلام اسلامی.


منابع درباره معاد[ویرایش]

برای مطالعه مباحث و جزئیات روز قیامت و معاد می‌توانید به کتاب‌های ذیل مراجعه کنید:

← معاد، انسان و جهان
معاد، انسان و جهان، جعفر سبحانی، قم: مؤسسه امام صادق (علیه‌السّلام).

← منشور جاوید
منشور جاوید، ج۹، جعفر سبحانی، قم: مؤسسه امام صادق (علیه‌السّلام).

← معاد در قرآن
معاد در قرآن، تفسیر موضوعی قرآن، جلدهای ۴ و ۵، جوادی آملی، مرکز نشر اسراء.

← معاد از دیدگاه قرآن، حدیث و عقل
معاد از دیدگاه قرآن، حدیث و عقل، حسین ربانی میانجی، به کوشش ابراهیم ربانی.

← معاد (ربانی)
معاد، محمدرضا ربانی، چاپ اول، کیهان، بی‌جا.

← معاد در نگاه عقل و دین
معاد در نگاه عقل و دین، محمدباقر شریعتی سبزواری، چاپ سوم، دفتر تبلیغات اسلامی، قم.

← معادشناسی
معادشناسی، محمدحسین حسینی تهرانی، انتشارات حکمت.

← معاد و عدل
معاد و عدل، آیت‌الله علم الهدی، کتاب‌فروشی جعفری مشهد.

← معاد یا بازگشت به سوی خدا
معاد یا بازگشت به سوی خدا، محمد شجاعی، شرکت سهامی.

← منازل الآخرة
منازل الآخرة و مطالب الفاخرة، شیخ عباس قمی، چاپ قایم، قم، جیبی.

← زاد المعاد
زاد المعاد، محمدباقر مجلسی، کتاب‌فروشی اسلامیه، تهران.

← زندگی پس از مرگ
زندگی پس از مرگ، سیدابوالحسن رفیعی قزوینی، حدیث امروز، قم.

← علم الیقین
علم الیقین، کاشانی، فیض، قم: انتشارات بیدار.

← معاد
معاد، محسن قرائتی، مؤسسه در راه حق، قم.

← آخرین سفر
آخرین سفر، رحیم لطیفی، مرکز مطالعات و پژوهش‌های فرهنگی حوزه علمیه.

← آموزش عقاید
آموزش عقاید، مصباح یزدی، محمدتقی، مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (رحمة‌الله‌علیه).

← آموزش کلام اسلامی
آموزش کلام اسلامی، ج۲، سعیدی‌مهر، محمد، انتشارت طه.


منبع[ویرایش]
سایت ‌اندیشه قم، برگرفته از مقاله «کتاب‌ها درباره معاد و روز قیامت»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۰۶/۲۱.    جعبه‌ابزار