کتاب‌های معرفتیذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: کتاب‌های معرفتی، معرفت نفس، معرفت رب.

پرسش: منابع و کتاب‌هایی در مورد معرفت معرفی کنید؟

پاسخ: متعلق معرفت متفاوت است و معرفت نفس، معرفت رب و ... را دربر می‌گیرد؛ ازاین‌رو در ذیل منابعی درباره این دو موضوع معرفی می‌شود.


فهرست مندرجات
۱ - مقدمه
۲ - کتاب‌ها درباره معرفت رب (خداشناسی)
       ۲.۱ - کتاب‌های فارسی‌زبان
              ۲.۱.۱ - آموزش عقاید
              ۲.۱.۲ - درس‌هایی از اصول عقاید
              ۲.۱.۳ - کشف المراد
              ۲.۱.۴ - تفسیر موضوعی قرآن
              ۲.۱.۵ - حکمت نظری و عملی در نهج‌البلاغه
       ۲.۲ - کتاب‌های عربی‌زبان
              ۲.۲.۱ - الالهیات علی هدی الکتاب و السنه و العقل
              ۲.۲.۲ - ایضاح المراد فی شرح کشف المراد
              ۲.۲.۳ - توضیح المراد فی شرح کشف المراد
              ۲.۲.۴ - شرح توحید الصّدوق
              ۲.۲.۵ - شرح الاسماء فی شرح دعاء الجوشن الکبیر
              ۲.۲.۶ - اسرارالحکم
۳ - کتاب‌هایی درباره معرفت نفس
       ۳.۱ - تقریرات فلسفه
       ۳.۲ - الاشارات و التنبهات
       ۳.۳ - معرفت نفس
       ۳.۴ - رساله آغاز و انجام
       ۳.۵ - اسرارالحکم
       ۳.۶ - اسفار
       ۳.۷ - درباره نفس ارسطو
       ۳.۸ - گنجینه گوهر روان
       ۳.۹ - عیون مسائل النفس
       ۳.۱۰ - تفسیر نمونه
       ۳.۱۱ - المیزان فی تفسیر القرآن
       ۳.۱۲ - شرح فارسی تجرید العقاید
       ۳.۱۳ - شرح دروس معرفت نفس
       ۳.۱۴ - اخلاق ناصری
۴ - منبع

مقدمه[ویرایش]

از آنجا که متعلق معرفت متفاوت است و شامل معرفت نفس و معرفت رب و... می‌شود، بدین جهت در این دو موضوع منابعی معرفی می‌شود.

کتاب‌ها درباره معرفت رب (خداشناسی)[ویرایش]

کتب مربوط به این محور را در دو بخش فارسی و عربی‌زبان خدمتتان معرفی می‌کنیم. (کتاب‌ها به ترتیب نام خانوادگی و نام مؤلف، نام کتاب، شماره جلد، شماره نوبت چاپ، نام ناشر، مکان نشر و تاریخ نشر معرفی خواهند شد).

← کتاب‌های فارسی‌زبان
برخی کتاب‌های فارسی‌زبان، عبارت‌اند از:

←← آموزش عقاید
آیت‌الله مصباح یزدی، محمد‌تقی، آموزش عقاید، ج۱، چ ۱۳، سازمان تبلیغات اسلامی، قم، پاییز ۱۳۷۴.

←← درس‌هایی از اصول عقاید
محمدی ری‌شهری، محمد، درس‌هایی از اصول عقاید، ج۱ (مبانی شناخت)، و ج۲ (مبانی خداشناسی)، چ۳، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، قم، ۱۳۷۲ش.

←← کشف المراد
آیت‌الله شعرانی، ابوالحسن، ترجمه و شرح فارسی کشف المراد شرح تجرید الاعتقاد، چ ۷، کتاب‌فروشی اسلامیه، تهران، ۱۳۷۲ش.
متن کتاب فوق از خواجه نصیرالدین طوسی است و شرح آن از علامه حلّی و ترجمه و شرح فارسیِ شرح علامه حلّی، از مرحوم آیت‌الله حاج شیخ ابوالحسن شعرانی است.

←← تفسیر موضوعی قرآن
آیت‌الله جوادی آملی، عبدالله، تفسیر موضوعی قرآن، ج۳، چ۱، رجاء، تهران، ۱۳۶۴ش، ریز موضوعات: معرفت خدا، از صفحه ۱۲۰-۱۰۷.

←← حکمت نظری و عملی در نهج‌البلاغه
آیت‌الله جوادی آملی، عبدالله، حکمت نظری و عملی در نهج‌البلاغه، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، ۱۳۶۲ش، ریز موضوعات: معرفت خدا و صفات حق، از صفحه ۸۶-۷۴.

← کتاب‌های عربی‌زبان
برخی کتاب‌های عربی‌زبان، بدین شرح است:

←← الالهیات علی هدی الکتاب و السنه و العقل
مکّی العاملی، حسن‌محمد، الالهیات علی هدی الکتاب و السنه و العقل، محاضرات الشیخ جعفر سبحانی، ج۱ و ۲، چ ۵، مؤسسه امام صادق ـ (علیه‌السّلام) ـ، قم، ۱۳۸۱ش.
کتاب فوق به نام «محاضرات فی الالهیات» توسط حجت‌الاسلام و المسلمین استاد محترم علی ربانی گلپایگانی به زبان عربی تلخیص شده است.

←← ایضاح المراد فی شرح کشف المراد
الرّبانی الگلپایگانی، علی، ایضاح المراد فی شرح کشف المراد، انتشارات مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، قم، ۱۳۸۲ش.

←← توضیح المراد فی شرح کشف المراد
حسینی تهرانی، سیدهاشم، توضیح المراد فی شرح کشف المراد.
این کتاب، کتاب خوبی است؛ ولیکن کمیاب است ـ متن دو کتاب اخیر از خواجه طوسی است و شرح آن به نام کشف المراد از علامه حلی است که شروح و حواشی و تعلیقات فراوانی بر متن و شرح نوشته شده است که دو نمونه آن خدمتتان معرفی شد.

←← شرح توحید الصّدوق
قاضی سعید قمی، محمد بن محمد مفید، شرح توحید الصّدوق، تصحیح و تعلیق نجف‌قلی حبیبی، سه جلد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، ۱۳۷۳ش.

←← شرح الاسماء فی شرح دعاء الجوشن الکبیر
السبزواری، ملاهادی، شرح الاسماء فی شرح دعاء الجوشن الکبیر، چ ۲، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، تهران، تیر ماه ۱۳۷۵.

←← اسرارالحکم
السبزواری، ملا‌هادی، اسرارالحکم، ناشر: مولی، تهران، ۱۳۶۱ش.

کتاب‌هایی درباره معرفت نفس[ویرایش]

اکنون کتاب‌هایی درباره معرفت نفس معرفی می‌شود:

← تقریرات فلسفه
تقریرات فلسفه، امام خمینی، ج۳ (اسفار)، نشر مؤسسه آثار امام خمینی، ۱۳۸۱ ش.

← الاشارات و التنبهات
ابن‌سینا، الاشارات و التنبهات، ج۲، نمط ۳، نشر دفتر کتاب، ۱۳۷۸ش.

← معرفت نفس
حسن‌زاده آملی، معرفت نفس، ج۱ و ۲ و ۳، نشر علمی و فرهنگی، تهران، ۱۳۷۸ش.

← رساله آغاز و انجام
خواجه نصیر طوسی، رساله آغاز و انجام با تعلیقه حسن‌زاده آملی، نشر وزارت ارشاد، ۱۳۶۶ش.

← اسرارالحکم
حکیم سبزواری، اسرارالحکم، نشر کتاب‌فروشی اسلامیه تهران، ۱۳۶۲ش.

← اسفار
صدرالمتألهین، اسفار، ج۸، نشر دارالاحیاء، بیروت، ۱۴۰۳ق.

← درباره نفس ارسطو
درباره نفس ارسطو، ترجمه علی مراد داوودی، نشر دانشگاه تهران، ۱۳۷۸ش.

← گنجینه گوهر روان
حسن‌زاده آملی، گنجینه گوهر روان، نشر طوبی، ۱۳۸۰ش.

← عیون مسائل النفس
حسن‌زاده آملی، عیون مسائل النفس، نشر مؤسسه امیرکبیر، تهران، ۱۳۷۱ش.

← تفسیر نمونه
ناصر مکارم، تفسیر نمونه، ج۲۶، ص۴۷۶، نشر دارالکتب الاسلامیه تهران، ۱۳۷۹ش.

← المیزان فی تفسیر القرآن
علامه طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۱۴، ص۳۱۱، ج۶، ص۱۷۹، ۱۹۱، ۱۹۲ و ۱۹۳، ج۲۰، ص۴۱۳ و ج۱۳، ص۲۲۴، نشر دارالکتب الاسلامیه، تهران ۱۳۷۲ش.

← شرح فارسی تجرید العقاید
علامه شعرانی، شرح فارسی تجرید العقاید، نشر کتاب‌فروشی اسلامیه، تهران، بی‌تا.

← شرح دروس معرفت نفس
صمدی آملی، داوود، شرح دروس معرفت نفس حضرت علامه حسن حسن‌زاده آملی، آل‌علی، قم، ۱۳۸۱ش، تعداد صفحات: ۲۸۸.

← اخلاق ناصری
خواجه نصیرالدین طوسی و دیگران، اخلاق ناصری، چ ۱، جاویدان، باختران، ۱۳۴۶ش، ریز موضوعات: معرفت نفس، کمال انسان.


منبع[ویرایش]


سایت ‌اندیشه قم، برگرفته از مقاله «کتاب‌های معرفتی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۰۶/۲۱.    جعبه‌ابزار