وقوع رویداد کسا در خانه ام‌سلمهذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: حدیث کساء، همسران پیامبر.

پرسش: ماجرای حدیث کسا در کجا رخ داد؟


مقدمه

[ویرایش]

هر چند برخی از احادیث، به وقوع رویداد کسا در خانه برخی دیگر از همسران پیامبر (علیه‌السّلام) اشاره دارند، لیکن ملاحظه و تامّل در مجموع روایاتی که در این باره رسیده‌اند، اثبات می‌کند که نزول آیه تطهیر و وقوع رویداد کسا، بی‌تردید، در خانه امّ‌سلمه واقع شده است.

دیدگاه عایشه

[ویرایش]

عایشه نیز به این حقیقت اعتراف دارد، چنان‌که از ابو عبد‌اللّه جَدَلی روایت شده که گفته است:
بر عایشه وارد شدم و گفتم: آیه: «خداوند خواسته است که...» در کجا نازل شده است؟ او گفت: در خانه امّ‌سلمه.

دیدگاه ام‌سلمه

[ویرایش]

در روایت دیگری امّ‌سلمه می‌گوید:
اگر از عایشه بپرسی، به تو خواهد گفت که این آیه در خانه من (اُمّ سلمه) نازل شده است.
[۳] طبری، احمد بن عبد‌الله، ذخائر العقبی، ص۲۴.
[۴] مغربی، قاضی نعمان، شرح الاخبار، ج۲، ص۳۳۷.


دیدگاه شیخ مفید

[ویرایش]

شیخ مفید، در این باره می‌گوید:
اصحاب حدیث، روایت کرده‌اند که در باره این آیه، از عمر، سؤال شد و او گفت: «در باره آن، از عایشه سؤال کنید» و عایشه در پاسخ گفت: «این آیه در خانه خواهرم امّ‌سلمه نازل شده است. پس در‌باره آن، از او بپرسید که در زمینه این آیه، از من آگاه‌تر است».

پانویس

[ویرایش]
 
۱. کوفی، فرات بن ابراهیم، تفسیر فرات الکوفی، ص۳۳۴.    
۲. مجلسی، محمد‌باقر، بحار‌الانوار، ج۳۵، ص۲۱۵.    
۳. طبری، احمد بن عبد‌الله، ذخائر العقبی، ص۲۴.
۴. مغربی، قاضی نعمان، شرح الاخبار، ج۲، ص۳۳۷.
۵. مفید، محمد بن محمد، الفصول المختاره، ص۵۳-۵۴    


منبع

[ویرایش]

حدیث‌نت، برگرفته از مقاله «وقوع رویداد کسا در خانه ام‌سلمه» تاریخ بازیابی۱۳۹۸/۱۲/۵.    


جعبه ابزار
جعبه‌ابزار