وفات پیامبرذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: رحلت پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم.
‌پرسش : حضرت پيامبر اکرم ـ صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم ـ در چه تاريخی فوت کردند؟


روز رحلت پیامبر

[ویرایش]

وفات رسول خدا ـ صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم ـ در روز دوشنبه بوده است و همه اتفاق نظر دارند
[۱] ابن هشام السیره النبویة، مصر، ۱۳۵۵، ج ۴، ص ۳۰۳.
[۲] سیوطی جلال‌الدین، الخصائص الکبری، عراق، منشورات تموز، ۱۹۸۴ م، ج ۲، ص ۲۷۴.
[۳] امام ترمذی، اوصاف النبی، بیروت، دارالجیل، ۱۴۰۵ ق، ص ۴۱۷.
[۵] الوادعیه عبدالله، الصحیح والمسند، دارالحرمین، بی‌جا، ۱۴۱۶ ق.


تاریخ رحلت پیامبر

[ویرایش]

ولی در تاریخ رحلت چند نظر وجود دارد که سه نظر آن مشهور است.

← نظریه اول:


بیست و هشتم صفر (۷ خرداد) که نزد شیعیان معتبر است و شیخ مفید و شیخ طوسی این قول را پذیرفته است و بعضی از علمای اهل‌سنت آنها را ذکر کرده‌اند.
[۶] شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، تهران، انتشارات صدوق، ۱۴۱۸ ق، ص ۳.


← نظریه دوم:


دوازدهم ربیع‌الاول (۲۱ خرداد) که مشهورترین نظر میان اهل‌سنت است
[۹] یعقوبی، تاریخ یعقوبی، قم، منشورات سیدشریف رضی، ۱۴۱۴ ق، ج ۲، ص ۱۱۳.
[۱۳] مفریزی، تقی‌الدین، امتاع الاسماء، قاهره، دارالانصار، ۱۴۰۱ ق، ج ۱، ص ۳۹۲.
[۱۴] الحلبی، السیره الحلبیه، بیروت، دارالمعرفه، بی‌تا، ج ۲، ص ۴۷۳.
و از علمای شیعه مرحوم کلینی (ره) این قول را می‌پذیرد.

← نظریه سوم:


دوم ربیع‌الاول (۱۱ خرداد)
[۱۶] سال شمسی و روز آن با کتاب گاهنامه تطبیقی سه هزار ساله تألیف احمد بیرشک چاپ علمی فرهنگی به دست آمد که با تاریخ یعقوبی مطابقت دارد و برخلاف کتب دیگر است.
که روایتی از امام باقر ـ علیه‌السلام ـ ذکر شده است و علامه مجلسی«ره» آنها را حمل بر تقیه می‌کند
[۱۷] محمدباقر، مجلسی، ترجمه حیاه القلوب، قم، انتشارات سرور، چاپ اول، ۱۳۷۶.
و بعضی از علمای اهل‌سنت قائل به این نظریه هستند.
[۱۸] بیهقی احمد بن حسن، دلائل النبوه، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۰۵ ق، ج ۷، ص ۲۳۵.
[۱۹] ابن خلدون، السیره النبویه، مکتبه معارف ریاض، ۱۴۱۸ ق، ص ۲۰۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابن هشام السیره النبویة، مصر، ۱۳۵۵، ج ۴، ص ۳۰۳.
۲. سیوطی جلال‌الدین، الخصائص الکبری، عراق، منشورات تموز، ۱۹۸۴ م، ج ۲، ص ۲۷۴.
۳. امام ترمذی، اوصاف النبی، بیروت، دارالجیل، ۱۴۰۵ ق، ص ۴۱۷.
۴. ابن کثیر، البدایه و النهایه، داراحیاء التراث، ۱۴۱۲ ق، ج ۵، ص ۲۷۵.    
۵. الوادعیه عبدالله، الصحیح والمسند، دارالحرمین، بی‌جا، ۱۴۱۶ ق.
۶. شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، تهران، انتشارات صدوق، ۱۴۱۸ ق، ص ۳.
۷. شیخ مفید، الارشاد، تهران، کتابفروشی اسلامیه، ۱۳۷۶، ص ۱۷۵.    
۸. طبری، تاریخ طبری، بیروت، روائع التراث العربی، بی‌تا، ج ۲، ص ۲۰۰.    
۹. یعقوبی، تاریخ یعقوبی، قم، منشورات سیدشریف رضی، ۱۴۱۴ ق، ج ۲، ص ۱۱۳.
۱۰. ابن کثیر، البدایه والنهایه، بیروت، داراحیاء التراث، ۱۴۱۲، ج ۲، ص ۲۷۶.    
۱۱. ابن اثیر، کامل فی التاریخ، بیروت، داراحیاء التراث، ۱۴۰۸ ق، ج ۲، ص ۵.    
۱۲. ابن سعد، طبقات کبری، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۰ ق، ج ۲، ص ۲۰۹.    
۱۳. مفریزی، تقی‌الدین، امتاع الاسماء، قاهره، دارالانصار، ۱۴۰۱ ق، ج ۱، ص ۳۹۲.
۱۴. الحلبی، السیره الحلبیه، بیروت، دارالمعرفه، بی‌تا، ج ۲، ص ۴۷۳.
۱۵. کلینی محمد بن یعقوب، کافی، انتشارات علمیه ایران، بی‌تا، ج ۲، ص ۳۲۴.    
۱۶. سال شمسی و روز آن با کتاب گاهنامه تطبیقی سه هزار ساله تألیف احمد بیرشک چاپ علمی فرهنگی به دست آمد که با تاریخ یعقوبی مطابقت دارد و برخلاف کتب دیگر است.
۱۷. محمدباقر، مجلسی، ترجمه حیاه القلوب، قم، انتشارات سرور، چاپ اول، ۱۳۷۶.
۱۸. بیهقی احمد بن حسن، دلائل النبوه، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۰۵ ق، ج ۷، ص ۲۳۵.
۱۹. ابن خلدون، السیره النبویه، مکتبه معارف ریاض، ۱۴۱۸ ق، ص ۲۰۹.


منبع

[ویرایش]

سایت اندیشه قم    


جعبه ابزار
جعبه‌ابزار