نکوهش دفاع نکردن از حقذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: قرآن، حق، عدل، دفاع، مؤمن، کافر.

پرسش: کدام آیات قرآن، افرادی که از حق خود و دیگران دفاع نمی‌کنند را مورد نکوهش قرار داده است؟

پاسخ اجمالی: آیاتی مثل آیه ۷۵ سوره نساء که مؤمنان را به حمایت از مردمی که توانایی دفاع از خود ندارند، تشویق می‌کند و یا آیه ۱۳ سوره توبه که به جنگ با کافرانی که آنان را از شهر و دیار خود اخراج کرده‌اند ترغیب می‌کند و ...


اشارات قرآنی

[ویرایش]

در برخی از آیات تا حدودی به این مفهوم اشاره شده است:
۱. آیه‌ای که مؤمنان را به حمایت از مردمی که توانایی دفاع از خود ندارند، ترغیب و تشویق می‌کند: «چرا در راه خدا، و [در راه] مردان و زنان و کودکانی که [به دست ستم‌گران] تضعیف شده‌اند، پیکار نمی‌کنید؟! همان افراد [ستمدیده‌ای] که می‌گویند: پروردگارا! ما را از این شهر (مکه)، که اهلش ستم‌گرند، بیرون ببر! و از طرف خود، برای ما سرپرستی قرار ده! و از جانب خود، یار و یاوری برای ما تعیین فرما».
۲. آیه‌ای که مؤمنان را به جنگ با کافرانی که آنان را از شهر و دیار خود اخراج کرده‌اند، تشویق می‌کند: «آیا با گروهی که پیمان‌های خود را شکستند، و تصمیم به اخراج پیامبر گرفتند، پیکار نمی‌کنید؟! در حالی‌که آنها نخستین بار [پیکار با شما را] آغاز کردند آیا از آنها می‌ترسید؟! با این‌که خداوند سزاوارتر است که از او بترسید، اگر مؤمن هستید».
۳. آیه‌ای که افراد ناتوان از امر به عدل را سرزنش کرده: «و خداوند مَثَلی [دیگر] زده: دو مردی را که یکی از آن دو گنگ مادرزاد است (نه می‌فهمد و نه می‌فهماند) و توانایی بر چیزی ندارد و سربار خواجه خویش است، به هر سو که روانه‌اش کند خیری نمی‌آورد، آیا او با شخصی [سالم و کامل] که پیوسته به عدل فرمان می‌دهد و خود بر راهی راست است یکسان است؟».
این آیه نشانگر آن است که فردی که می‌تواند در جامعه حضور داشته و از حقوق خود و دیگران دفاع کند، ارزش اجتماعی بیشتری از افرادی دارد که از چنین توانایی برخوردار نیستند. با این وجود، در قرآن کریم آیه‌ای وجود ندارد که صراحتاً بگوید که «منفورترین افراد کسی است که از حق خود دفاع نکند».

پانویس

[ویرایش]
 
۱. نساء/سوره۴، آیه۷۵.    
۲. توبه/سوره۹، آیه۱۳.    
۳. نحل/سوره۱۶، آیه۷۶.    


منبع

[ویرایش]

پایگاه اسلام کوئست، برگرفته از مقاله «نکوهش دفاع نکردن از حق»، تاریخ بازیابی۱۴۰۰/۱/۱۶.    


رده‌های این صفحه : مباحث قرآنی | نکوهش‌های قرآن
جعبه ابزار
جعبه‌ابزار