نفتذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: نفت، گاز، قرآن مجید، آسمان، گنجینه، خزائن زمین.

پرسش: آیا در قرآن حرفی از نفت و گاز و مکان‌های آنها آمده است؟

پاسخ:نفت و گاز در قرآن

[ویرایش]

در قرآن کریم اشاره مستقیمی به نفت و گاز و بسیاری از منابع زیرزمینی نشده، اما به‌صورت کلی به گنجینه‌هایی که در زمین قرار دارد اشاره شده است و خداوند را مالک آن دانسته است. در سوره منافقون چنین آمده: «وَ لِلَّهِ خَزائِنُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ»؛ گنجینه‌های آسمان‌ها و زمین از آن خداست.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. منافقون (۶۳)، آیه ۷.    


منبع

[ویرایش]

پایگاه اسلام کوئست.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار