نذر امام صادقذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: نذر امام صادق.
پرسش: در پاکستان و هند، ۲۲ رجب به‌عنوان نذر امام صادق ـ علیه‌السلام ـ معروف است. برخی می‌گویند این موضوع صحیح نیست و این یک دروغ است که به امام جعفر صادق ـ علیه‌السلام ـ نسبت داده می‌شود؟ آیا در این باره سخنی از امامان معصوم ـ علیهم‌السلام ـ رسیده است؟
پاسخ:


نذر امام صادق

[ویرایش]

چیزی به‌عنوان نذر امام صادق ـ علیه‌السلام ـ برای ۲۲ ماه رجب در منابع حدیثی دیده نشد.

دیدگاه شیخ مفید در کتاب مسار الشیعه

[ویرایش]

شیخ مفید در کتاب مسار الشیعه به علت تقارن این روز با هلاکت یکی از دشمنان اهل بیت علیهم‌السلام، این روز را روز مسرت مؤمنان شمرده است.

دیدگاهی در کتاب اقبال الاعمال

[ویرایش]

در کتاب اقبال الاعمال نیز به نقل از شیخ مفید آمده است که در ۲۲ ماه رجب و به شکرانه هلاکت یکی از دشمنان اهل بیت علیهم‌السلام، مستحب است که روزه گرفته شود.
[۲] سید بن طاوس، اقبال الاعمال، ص ۶۶۷، دار الکتب الاسلامیه، تهران، ۱۳۶۷ ش.


نکته پایانی

[ویرایش]

البته قابل ذکر است که ۲۲ هر ماه روز مبارک و سعیدی است، شما می‌توانید برای اطلاع بیشتر در این مورد به سؤال ۱۳۳۹۵ (سایت:۱۲۹۹۲) (روزهای خوب و نیک برای کار و تلاش) مراجعه کنید.پانویس

[ویرایش]
 
۱. شیخ مفید، محمد بن محمد، مسار الشیعه، ص ۵۹، کنگره شیخ مفید، قم، ۱۴۱۳ ق.    
۲. سید بن طاوس، اقبال الاعمال، ص ۶۶۷، دار الکتب الاسلامیه، تهران، ۱۳۶۷ ش.


منبع

[ویرایش]
پایگاه اسلام کوئست.    


رده‌های این صفحه : فقه | نذر و قسم
جعبه ابزار
جعبه‌ابزار