موریانهذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: موریانه، پشه، دابة، سلیمان،
پرسش: آیا خداوند به موجوداتی کوچک تر از پشه نیز مثال زده است؟
پاسخ:


موریانه در قرآن

[ویرایش]

در پاسخ باید گفت: قرآن مجید به موجودات کوچک‌تر از پشه هم مثال زده است؛ مانند: موریانه.

← نمونه‌ای از آیات


قرآن می‌فرماید: (با آن همه جلال و شکوه سلیمان هنگامی که مرگ را بر او مقرر داشتیم، کسی آن‌ها را از مرگ وی آگاه نساخت، مگر جنبنده زمین (موریانه) که عصای او را می‌خورد (تا شکست و پیکر سلیمان فرو افتاد) هنگامی که بر زمین افتاد، جنبیان فهمیدند که اگر از غیب آگاه بودند، در عذاب خوار‌کننده باقی نمی‌ماندند.

← مراد از دابة


و مراد از «دابه» در این آیه شریفه موریانه است: که از پشه کوچک‌تر است.

← دابة در قرآن


در آیات دیگری هم کلمه دابه وارد شده است که این کلمه به معنی جنبنده می‌باشد و شامل موجودات کوچک‌تر از موریانه نیز می‌شود؛ مانند آیه:

«ما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها و یعلم مستقرها و مستودعها کل فی کتب مبین؛ هیچ جنبنده ای در زمین نیست، مگر اینکه روزی او بر خداست، او قرارگاه محل نقل و انتقالش را می‌داند. همه اینها در کتاب آشکاری ثبت شده است».

← الجراد (کنه) در قرآن


در سوره مبارک اعراف می‌فرماید:

«فارسلنا علیهم الطوفان و الجراد و القمل و الضفادع و الدم ءایت مفصلت فاستکبروا و کانوا قوماً مجرمین؛ سپس (بلاها را پشت سر هم بر آنها نازل کردیم، طوفان و آفت گیاهی (کنه) و قورباغه‌ها و خون را که نشانه‌هایی از هم جدا بودند» بر آنها فرستادیم (ولی باز بیدار نشدند) و تکبر ورزیدند و جمعیت گنهکاری بودند.

در این آیه مبارکه به کنه اشاره شده که از پشه هم کوچک‌تر است.
[۱۳] سیاح، احمد، فرهنگ بزرگ نوین تهران، انتشارات اسلام، چ ۱۷، ۱۳۷۴، ج ۲، ص ۱۳۶۲.


← مراد از القمل


القُمل به معنی شپش یا مگس کوچک هم آمده است.
[۱۴] قرشی، علی‌اکبر، قاموس قرآن، تهران، دارالکتاب الاسلامیه، چ ۱۱، ۱۳۷۲ ه ش، ج ۶، ص ۴۰.
[۱۵] اسرار، مصطفی، دانستنی‌های قرآن، جدیت، چ ۱۸، ۱۳۷۶، ص ۱۲۰.


منابعی برای مطالعه بیش‌تر

[ویرایش]


۱. مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ذیل آیات مطرح شده در متن.
۲. مصطفی، اسرار، دانستنی‌های قرآن.
۳. علامه طباطبایی، تفسیر المیزان، ذیل آیات مطرح شده در متن.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مکارم شیرازی، ناصر و همکاران، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتاب الاسلامیه، چ ۹، ۱۳۷۱ ه ش، ج ۱۸، ص ۳۳.    
۲. هود (۱۱)، آیه ۶.    
۳. هود (۱۱)، آیه ۵۶.    
۴. نحل (۱۶)، آیه ۴۹.    
۵. نحل (۱۶)، آیه ۶۱.    
۶. بقرة (۲)، آیه ۱۶۴.    
۷. انعام (۶)، آیه ۳۸.    
۸. نمل (۲۷)، آیه ۸۲.    
۹. نور (۲۴)، آیه ۴۵.    
۱۰. عنکبوت (۲۹)، آیه ۶۰.    
۱۱. اعراف (۷)، آیه ۱۳۳.    
۱۲. مکارم شیرازی، ناصر و همکاران، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتاب الاسلامیه، چ ۱۹، ۱۳۷۶ ه ش، ج ۶، ص ۳۲۰.    
۱۳. سیاح، احمد، فرهنگ بزرگ نوین تهران، انتشارات اسلام، چ ۱۷، ۱۳۷۴، ج ۲، ص ۱۳۶۲.
۱۴. قرشی، علی‌اکبر، قاموس قرآن، تهران، دارالکتاب الاسلامیه، چ ۱۱، ۱۳۷۲ ه ش، ج ۶، ص ۴۰.
۱۵. اسرار، مصطفی، دانستنی‌های قرآن، جدیت، چ ۱۸، ۱۳۷۶، ص ۱۲۰.


منبع

[ویرایش]
سایت اندیشه قم.    


جعبه ابزار
جعبه‌ابزار