• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

مسجد الاقصی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: مسجد الاقصی، بیت‌المقدس، کعبه، قبله، نماز.
پرسش: آیا در مسجد الاقصی زمانی که قبله مسلمانان بود، نماز خوانده می‌شد؟ به کدام طرف؟
پاسخ: زمانی که بیت‌المقدس قبله مسلمانان بود، مسلمانی در بیت‌المقدس و مسجد الاقصی وجود نداشت، تا از کیفیت نماز خواندن او بحث شود؛ اما در مقام ثبوب ظاهراً حکم آن، همان حکمی است که درباره کعبه گفته می‌شود. فقها در‌این‌باره فرمودند: خواندن نمازهای واجب در خانه کعبه و بر بام آن مکروه است؛ ولی در حال ناچاری مانع ندارد؛ اما خواندن نماز مستحب در خانه کعبه و بر بام آن اشکال ندارد، بلکه مستحب است در داخل خانه مقابل هر رکنی دو رکعت نماز بخوانند.پیش از پرداختن به پاسخ بیان دو نکته ضروری است:

۱.۱ - أ. تغییر قبله

تغییر قبله در سال دوم هجری (در نیمه شعبان هیجده ماه پس از هجرت)، با درخواست پیامبر اسلام، (نگاه‌های انتظارآمیز تو را به‌سوی آسمان (برای تعیین قبله نهایی) می‌بینیم! اکنون تو را به‌سوی قبله‌ای که از آن خشنود باشی، باز می‌گردانیم. پس روی خود را به‌سوی مسجد‌الحرام کن! و هر جا باشید، روی خود را به‌سوی آن بگردانید! و کسانی که کتاب آسمانی به آن‌ها داده شده، به‌خوبی می‌دانند این فرمانِ حقّی است که از ناحیه پروردگارشان صادر شده (و در کتاب‌های خود خوانده‌اند که پیغمبر اسلام، به‌سوی دو قبله، نماز می‌خواند). و خداوند از اعمال آن‌ها (در مخفی داشتن این آیات) غافل نیست!.) اتفاق افتاده است.
[۲] طبری، محمد بن جریر، تاریخ‌ الطبری، پاینده، ابو القاسم، ج ‌۳، ص ۹۴۱ ؟، اساطیر، تهران، چاپ پنجم، ۱۳۷۵ش.


۱.۲ - ب. فتح بیت‌المقدس

بیت‌المقدس در سال شانزدهم هجری از طریق مسالمت‌آمیز فتح شد.
بنابراین تا زمانی که بیت‌المقدس قبله مسلمانان بود، مسلمانی در بیت‌المقدس و مسجد الاقصی وجود نداشت تا از کیفیت نماز خواندن او پرسش شود؛ اما در مقام ثبوب، ظاهراً حکم آن همان حکمی است که در‌باره کعبه گفته می‌شود.
۲.۱ - نمازهای واجب در داخل کعبه

خواندن نمازهای واجب در خانه کعبه و بر بام آن مکروه است؛ ولی در حال ناچاری مانع ندارد.

۲.۲ - نمازهای مستحب در داخل کعبه

خواندن نماز مستحب در خانه کعبه و بر بام آن اشکال ندارد، بلکه مستحب است در داخل خانه مقابل هر رکنی دو رکعت نماز بخوانند.
[۴] توضیح المسائل (المحشی للإمام الخمینی)، ج ‌۱، ص ۴۹۸ و ۴۹۹، م ۸۹۱ و ۸۹۲.۱. بقره (۲)، آیه ۱۴۴.    
۲. طبری، محمد بن جریر، تاریخ‌ الطبری، پاینده، ابو القاسم، ج ‌۳، ص ۹۴۱ ؟، اساطیر، تهران، چاپ پنجم، ۱۳۷۵ش.
۳. أبوعمر یوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر، الاستیعاب فی معرفة الأصحاب، تحقیق علی محمد البجاوی، ج ‌۳، ص ۱۴۱۷، بیروت، دارالجیل، چاپ اول، ۱۴۱۲/۱۹۹۲.    
۴. توضیح المسائل (المحشی للإمام الخمینی)، ج ‌۱، ص ۴۹۸ و ۴۹۹، م ۸۹۱ و ۸۹۲.پایگاه اسلام کوئست.    


رده‌های این صفحه : اماکن | جغرافیای اسلامی | مسجد الاقصی
جعبه ابزار