محمّد بن عبداللّه بن جعفر طیارذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: عبداللّه بن جعفر طیار، واقعه کربلا، زینب (علیهاالسلام).

پرسش: محمّد بن عبد اللّه بن جعفر طیار کیست؟

پاسخ:نسب محمد بن عبدالله[ویرایش]

محمّد، [۱] [۲] [۳] [۴] [۵] [۶] [۷] [۸] [۹] [۱۰] [۱۱] [۱۲] [۱۳] [۱۴]
یکی از فرزندان عبداللّه بن جعفر طیار است که در واقعه کربلا، شهید شد. مادر او، بر پایه گزارش منابع معتبر، خَوصا، دختر خَصَفة بن ثقیف بن ربیعه است. [۱۵] [۱۶] [۱۷] [۱۸] [۱۹]
(در برخی نقل‌ها مادرِ وی را «اُمّ ولد (کنیز)» گفته‌اند.) بنابراین، آنچه در برخی از منابع آمده که مادر وی زینب (علیهاالسلام) است،
[۲۰] [۲۱]
(مانند کامل بهایی و اعیان الشیعة که مادر محمّد را زینب کبری گفته‌اند) ظاهرا صحیح نیست.

سلام امام معصوم در زیارت ناحیه و رجبیه[ویرایش]

نام او در زیارت‌های «ناحیه» و «رجبیه»، آمده است. [۲۲]
در «زیارت ناحیه» می‌خوانیم:
سلام بر محمّد بن عبداللّه بن جعفر که شاهد جایگاه پدرش و پیرو برادرش و حافظ تن او بود! خدا، قاتل او عامر بن نَهشَل تمیمی را لعنت کند!
[۲۳] [۲۴]


پانویس[ویرایش]
 
۱. مفید، محمد بن محمد بن نعمان، الارشاد، ج۲، ص۱۲۵.    
۲. مفید، محمد بن محمد بن نعمان، الاختصاص، ص۸۳.    
۳. طوسی، محمد بن حسن، رجال الطوسی، ص۱۰۵.    
۴. شجری جرجانی، یحیی بن حسین، الامالی، ج۱، ص۱۷۰.
۵. محلی، حمید بن احمد، الحدائق الوردیّة، ج۱، ص۱۲۰.
۶. طبری، محمد بن جریر، تاریخ الطبری، ج۵، ص۴۶۹.    
۷. بلاذری، احمد بن یحیی، انساب الاشراف، ج۳، ص۴۲۲.
۸. ابن حزم‌اندلسی، علی بن احمد، جمهرة انساب العرب، ص۶۸.    
۹. ابن‌ حبان‌، محمد، الثقات، ج۲، ص۳۰۹.    
۱۰. مسعودی، علی بن حسین، مروج الذهب، ج۳، ص۷۱.
۱۱. زبیری، مصعب بن عبدالله، نسب قریش، ص۸۳، وفیه «محمد الاصغر».    
۱۲. ابن قتیبه دینوری، عبدالله بن مسلم، الامامة والسیاسة، ج۲، ص۱۲.    
۱۳. ابن اعثم کوفی، احمد، الفتوح، ج۵، ص۱۱۱.    
۱۴. خوارزمی، موفق بن احمد، مقتل الحسین (علیه‌السلام)، ج۲، ص۲۶.    
۱۵. ر ک:محمدی ری‌شهری، محمد، دانشنامه امام حسین (علیه‌السّلام)، ج۷، ص۱۵۰، ح ۱۸۵۳.    
۱۶. ر ک:محمدی ری‌شهری، محمد، دانشنامه امام حسین (علیه‌السّلام)، ص۱۵۰، ح ۱۸۵۴.    
۱۷. زبیری، مصعب بن عبدالله، نسب قریش، ص۸۳. وفیه «ابنة خصفة بن ثقیف».    
۱۸. ابن‌ حبان‌، محمد، الثقات، ج۲، ص۳۱۱ وفیه «اُم ولد».    
۱۹. محلی، حمید بن احمد، الحدائق الوردیّة، ج۱، ص۱۲۰. وفیه «الحوصا بنت حصفه بن ثقیف بن ربیعة».
۲۰. ر ک: طبری، حسن بن علی، کامل بهائی، ج۲، ص۳۰۳.
۲۱. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، اعیان الشیعة، ج۱، ص۶۰۵.    
۲۲. ر ک:محمدی ری‌شهری، محمد، دانشنامه امام حسین (علیه‌السّلام)، ج۱۲، ص۱۰۷ (القسم الثالث عشر/ الفصل الثانی عشر/ زیارته فی اوّل رجب).    
۲۳. ر ک:محمدی ری‌شهری، محمد، دانشنامه امام حسین (علیه‌السّلام)، ج۱۲، ص۲۴۹ (القسم الثالث عشر/ الفصل الثالث عشر/ الزیارة الثانیة بروایة الاقبال).    
۲۴. محمدی ری‌شهری، محمد، دانشنامه امام حسین (علیه‌السّلام)، ج۷، ص۱۴۷-۱۴۹.    


منبع[ویرایش]
حدیث‌نت، برگرفته از مقاله «محمّد بن عبداللّه بن جعفر طیار» تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۰۱/۱۴.    


جعبه‌ابزار