محمّد بن ابی‌حذیفهذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: عتبة بن ربیعه، معاویه، اسلام، حبشه، یاران امام علی.

پرسش: محمّد بن ابی حُذَیفه کیست؟

پاسخ:


معرفی اجمالی[ویرایش]

ابوالقاسم محمّد بن ابی‌حُذَیفة بن عتبه عبشمی، نوه عتبة بن ربیعه [۱] [۲] [۳] [۴] (از سران مشرکان) [۵] [۶]
و پسر دایی معاویه بود. [۷] [۸] [۹] [۱۰]
پدر او در مکّه، اسلام آورد و محمّد، هنگامی که پدر و مادرش به حبشه مهاجرت کرده بودند، در آن‌جا به دنیا آمد و پس از شهادت پدرش در دامان عثمان، نشو و نما کرد. [۱۱] [۱۲] [۱۳] [۱۴]

مخالفت با عثمان[ویرایش]

شگفتْ آن‌که او به هنگام شورش مردم علیه عثمان، یکی از مخالفان سرسخت عثمان گشت [۱۵] [۱۶] [۱۷] [۱۸] [۱۹]
و اهالی مصر را بر علیه او شورانید [۲۰] [۲۱] [۲۲] [۲۳] [۲۴]
و ظاهرا در محاصره [خانه] عثمان و قتل او هم شرکت داشت. [۲۵] [۲۶]

کارگزار امام علی[ویرایش]

او از یاران امام علی (علیه‌السّلام) بود [۲۷] [۲۸]
و پس از عزل فرماندار مصر، حکومت آن‌جا را به دست گرفت تا آن که امام (علیه‌السّلام) قیس بن سعد را منصوب کرد. [۲۹] [۳۰] [۳۱] [۳۲]

شهادت[ویرایش]

هنگامی که معاویه بر مصر مسلّط شد، او دستگیر و زندانی شد؛ ولی توانست از زندان بگریزد؛ امّا به دستور معاویه به شهادت رسید. [۳۳] [۳۴] [۳۵] [۳۶] [۳۷] [۳۸] (در رجال کشی آمده است: «او در زندان درگذشت».) [۳۹]

پانویس[ویرایش]
 
۱. ابن منیع، محمد بن سعد، الطبقات الکبری، ج ۳، ص ۸۵.    
۲. ذهبی، محمد بن احمد، سیر أعلام النّبلاء، ج ۳، ص ۴۸۰، الرقم ۱۰۳.    
۳. ابن عبدالبر، یوسف‌ بن‌ عبدالله، الاستیعاب، ج ۳، ص ۱۳۶۹، الرقم ۲۳۲۶.    
۴. ابن اثیر جزری، علی بن محمد، أسد الغابة فی معرفة الصحابة، ج ۵، ص ۸۲، الرقم ۴۷۲۰.    
۵. ذهبی، محمد بن احمد، سیر أعلام النّبلاء، ج ۳، ص ۴۸۰، الرقم ۱۰۳.    
۶. نیشابوری، محمد بن عبدالله، المستدرک علی الصحیحین، ج ۳، ص ۲۴۷.
۷. طوسی، محمد بن حسن، رجال الکشّی، ج ۱، ص ۲۸۶، الرقم ۱۲۵.    
۸. ثقفی کوفی، ابراهیم بن محمد، الغارات، ج ۱، ص ۳۲۸.    
۹. طبری، محمد بن جریر، تاریخ الطبری، ج ۵، ص ۱۰۶.    
۱۰. ابن اثیر جزری، علی بن محمد، أسد الغابة فی معرفة الصحابة، ج ۵، ص ۸۲، الرقم ۴۷۲۰.    
۱۱. ابن قتیبه، عبدالله‌ بن مسلم، المعارف، ص ۲۷۲.    
۱۲. ذهبی، محمد بن احمد، تاریخ الإسلام، ج ۳، ص ۶۰۲.    
۱۳. ذهبی، محمد بن احمد، سیر أعلام النّبلاء، ج ۳، ص ۴۸۰، الرقم ۱۰۳.    
۱۴. ابن عبدالبر، یوسف‌ بن‌ عبدالله، الاستیعاب، ج ۳، ص ۱۳۶۹، الرقم ۲۶۵۴.    
۱۵. ابن عبدالبر، یوسف‌ بن‌ عبدالله، الاستیعاب، ج ۳، ص ۱۳۶۹، الرقم ۲۳۲۶.    
۱۶. ابن اثیر جزری، علی بن محمد، أسد الغابة فی معرفة الصحابة، ج ۵، ص ۸۲، الرقم ۴۷۲۰.    
۱۷. بلاذری، احمد بن یحیی، أنساب الأشراف، ج ۵، ص ۵۴۰.    
۱۸. طبری، محمد بن جریر، تاریخ الطبری، ج ۴، ص ۲۹۲.    
۱۹. ابن اثیر جزری، علی بن محمد، الکامل فی التاریخ، ج ۳، ص ۲۶۵.    
۲۰. ابن منیع، محمد بن سعد، الطبقات الکبری، ج ۳، ص ۸۳.    
۲۱. بلاذری، احمد بن یحیی، أنساب الأشراف، ج ۵، ص ۵۴۰.    
۲۲. طبری، محمد بن جریر، تاریخ الطبری، ج ۴، ص ۲۹۲.    
۲۳. ابن اثیر جزری، علی بن محمد، الکامل فی التاریخ، ج ۳، ص ۲۶۵.    
۲۴. ابن اثیر جزری، علی بن محمد، الکامل فی التاریخ، ج ۲، ص ۳۵۳.    
۲۵. ابن اثیر جزری، علی بن محمد، أسد الغابة فی معرفة الصحابة، ج ۵، ص ۸۲، الرقم ۴۷۲۰.    
۲۶. ابن اثیر جزری، علی بن محمد، أسد الغابة فی معرفة الصحابة، ج ۵، ص ۸۲، الرقم ۴۷۲۰.    
۲۷. طوسی، محمد بن حسن، رجال الطوسی، ص ۸۲، الرقم ۸۲۱.    
۲۸. طوسی، محمد بن حسن، رجال الکشّی، ج ۱، ص ۲۸۶، الرقم ۱۲۶.    
۲۹. طبری، محمد بن جریر، تاریخ الطبری، ج ۴، ص ۵۴۶.    
۳۰. ابن اثیر جزری، علی بن محمد، الکامل فی التاریخ، ج ۳، ص ۲۶۶.    
۳۱. ابن اثیر جزری، علی بن محمد، أسد الغابة فی معرفة الصحابة، ج ۵، ص ۸۲، الرقم ۴۷۲۰.    
۳۲. ذهبی، محمد بن احمد، سیر أعلام النّبلاء، ج ۳، ص ۴۸۰، الرقم ۱۰۳.    
۳۳. طبری، محمد بن جریر، تاریخ الطبری، ج ۵، ص ۱۰۶.    
۳۴. ابن اثیر جزری، علی بن محمد، الکامل فی التاریخ، ج ۳، ص ۲۶۷.    
۳۵. ابن اثیر جزری، علی بن محمد، أسد الغابة فی معرفة الصحابة، ج ۵، ص ۸۳، الرقم ۴۷۲۰.    
۳۶. ثقفی کوفی، ابراهیم بن محمد، الغارات، ج ۱، ص ۳۲۸.    
۳۷. ثقفی کوفی، ابراهیم بن محمد، الغارات، ج ۱، ص ۳۲۹.    
۳۸. طوسی، محمد بن حسن، رجال الکشّی، ج۱، ص۲۸۸، ش ۱۲۶.    
۳۹. محمدی ری‌شهری، محمد، دانش‌نامه امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) بر پایه قرآن و حدیث و تاریخ، ج۱۳، سال انتشار:۱۳۸۶، ص۵۴۷ -۵۴۹.    


منبع[ویرایش]
حدیث‌نت، برگرفته از مقاله «محمّد بن ابی‌حذیفه» تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۰۱/۱۵.    


جعبه‌ابزار