لیلة الهریرذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: لیلة الهریر.
پرسش: لیلة الهریر به چه شبی می گویند؟
پاسخ:


لیلة الهریر[ویرایش]

لیلة الهریر [شب هیاهو و پُرغوغا و سخت) شبی بود که در جنگ صفین، لشکر امام علی ـ علیه‌السلام ـ و معاویه در آن شب با یک‌دیگر به نبرد پرداختند و عده‌ای بسیاری از دو سپاه کشته شدند. در آن شب جز صدای چکاچک شمشیر و به‌هم خوردن آهن که در دل جنگ‌جویان، هول‌انگیزتر از بانگ رعد‌و‌برق و فرو ریختن هراس‌آور کوه‌ها بود، صدایی به گوش نمی‌رسید، و جنگ‌جویان از سختی جنگ کم‌طاقت شده بودند. [۱] [۲] [۳]

علت نام‌گذاری این شب به «هریر»[ویرایش]

علت نام‌گذاری این شب به «هریر» نیز از این جهت است (دلیل بالا)؛ همان‌طور که «هریر» در لغت به ناله خفیف سگ (زوزه) در شب‌های سرد زمستانی به جهت کم‌طاقتی او در تحمل سرما گفته می‌شود. [۴]

دیدگاه علامه مجلسی[ویرایش]

همچنین علامه مجلسی (ره) در علت نام‌گذاری این شب به لیلة الهریر می‌گوید: این شب به‌خاطر سر‌و‌صدای زیاد مردان جنگی به این نام شهرت یافته است و همچنین گفته‌اند: انتخاب این نام برای آن شب، به‌خاطر، در فشار قرار گرفتن معاویه و ترسیدن او از شدت درگیری و پیروزی سپاه عراق بوده است؛ زیرا هریر عبارت از ناله سگ در سرمای سخت است. [۵]

پانویس[ویرایش]
 
۱. منقری، نصر بن مزاحم، وقعة صفین‌، ص ۴۷۵، مکتبة آیة الله المرعشی النجفی، قم، چاپ دوم، ۱۴۰۴ق.    
۲. سبط بن جوزی‌، تذکرة الخواص‌، ص ۹۲، منشورات الشریف الرضی‌، قم، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
۳. محدث اربلی، کشف الغمة فی معرفة الأئمة، منشورات الشریف الرضی‌، قم، چاپ اول، ۱۴۲۱ق.
۴. طریحی، فخرالدین بن محمد، مجمع البحرین، محقق و مصحح:حسینی اشکوری، احمد، ج ۳، ص ۵۱۸، مرتضوی، تهران، چاپ سوم، ۱۳۷۵ش؛ «و هَرِیرُ الکلب:صوته دون نباحه من قلة صبره علی البرد. و لیلة الْهَرِیرِ هی وقعة کانت بین علی(ع) و معاویة بظهر الکوفة».    
۵. مجلسی، محمد‌باقر بن محمد تقی، مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول، محقق و مصحح: رسولی محلاتی، هاشم،‌ ج ۱۵، ص ۴۲۷، دارالکتب الإسلامیة، تهران، چاپ ۱۴۰۴ق‌.


منبع[ویرایش]
پایگاه اسلام کوئست.    


جعبه‌ابزار