قلب قرآنذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: قلب قرآن، سوره یس.
پرسش: چرا به سوره الرحمن، قلب قرآن گفته می‌شود؟
پاسخ:


قلب قرآن

[ویرایش]

قلب قرآن به سوره یس اطلاق می‌شود؛ زیرا پیامبر اکرم ـ صلی‌الله‌علیه‌وآله ـ می‌فرماید: برای هر چیزی قلبی است و قلب قرآن سوره یس است.

عروس قرآن

[ویرایش]

به سوره «الرحمن» عروس قرآن گفته می‌شود و این نیز به خاطر روایتی از پیامبر اکرم ـ صلی‌الله‌علیه‌وآله ـ است که فرمود: برای هر چیزی عروسی است و عروس قرآن سوره الرحمن است.
[۲] طبرسی، مجمع البیان، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۳۷۹ ه، ج ۴، ص ۴۱۳.


علت اطلاق قلب قرآن بر سوره یس

[ویرایش]

در توضیح علت اطلاق قلب قرآن بودن بر سوره یس،‌ باید گفت که قلب برای هر موجود زنده نقش اساسی و بنیادی را ایفا می‌کند؛ به گونه‌ای که بدون داشتن قلب، آن موجود زنده نمی‌تواند به حیات خود ادامه دهد، طبق روایت یاد‌شده، اگر قرآن کریم را به یک موجود تشبیه کنیم، سوره مبارک یس قلب آن خواهد بود، این امر نشان می‌دهد که در این سوره به مهم‌ترین و اساسی‌ترین مسائل اسلام که شامل اصول اعتقادات اسلام (مثل توحید، نبوت، معاد و خالقیت) می‌شود، اشاره شده است به همین خاطر این سوره قلب قرآن نام گرفته است.

مباحث سوره یس

[ویرایش]

سوره یس نخست سخن از رسالت پیامبر اکرم ـ صلی‌الله‌علیه‌وآله ـ و قرآن مجید و هدف از نزول آن و پیروان آن به میان می‌آورد، سپس در بخش دیگری رسالت سه نفر از پیامبران الهی و چگونگی دعوت آنها به توحید و مبارزه آنان با شرک را مطرح می‌کند، در بخش دیگری که از آیه ۳۳ به بعد شروع می‌شود، به نکات جالب توحیدی و نشانه‌های عظمت خداوند می‌پردازد.

در قسمت دیگر این سوره موضوعات مربوط به معاد و دلایل گوناگون حشر و نشر، سؤال و جواب در قیامت، پایان جهان و بهشت و جهنم سخن می‌گوید؛ که به نکات تکان‌دهنده در این باره اشاره می‌کند. در پایان سوره، صحنه‌های مختلفی از آفرینش، زندگی، مرگ، انذار و بشارت را مطرح می‌کند و به انسان‌ها هشدارهای جدی می‌دهد.

منابعی برای مطالعه بیش‌تر

[ویرایش]


۱. محمدحسین طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ سوم، ۱۳۷۹، ق، ج ۱۷، ص ۶۳، ج ۱۹، ص ۱۰۵.
۲. ناصر مکارم شیرازی و همکاران، نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۳۶۷، ش، ج ۱۸، ص ۳۰۷، ج ۲۳، ص ۸۹ و ... .

پانویس

[ویرایش]
 
۱. طبرسی، مجمع البیان، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۳۷۹ ه، ج ۸، ص ۲۵۵.    
۲. طبرسی، مجمع البیان، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۳۷۹ ه، ج ۴، ص ۴۱۳.
۳. ناصر مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ج ۲۳، ص ۹۲.    
۴. مکارم شیرازی ناصر و دیگران، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ دهم، ۱۳۷۱، ج ۱۸، ص ۳۰۷.    


منبع

[ویرایش]رده‌های این صفحه : فضائل قرآن | قرآن شناسی
جعبه ابزار
جعبه‌ابزار