فرماندهان سپاه ناکثینذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: ناکثین، جنگ جمل.

پرسش: فرماندهان سپاه ناکثین در جنگ جمل چه کسانی بودند؟

پاسخ اجمالی: جنگ جمل بین امام علی (علیه‌السّلام) و ناکثین (عایشه زبیر بن عوام و طلحه) در کنار شهر بصره اتّفاق افتاد. فرماندهان جنگی سپاه ناکثین زبیر بن عوام، طلحة بن عبید‌اللّه، مروان بن حکم، هلال بن وکیع دارمی و... بودند.


بررسی منابع تاریخی

[ویرایش]

منابع تاریخی افراد ذیل را برای فرماندهان سپاه ناکثین ذکر کرده‌اند:
فرمانده جنگ: زبیر بن عوام.
فرمانده سواره نظام: طلحة بن عبید‌اللّه.
[۴] ابن‌عبد ربه‌اندلسی، احمد، العقد الفرید، ج۳، ص۳۱۴.

فرمانده سمت راست سواره نظام: مروان بن حکم.
فرمانده سمت چپ سواره نظام: هلال بن وکیع دارمی.
فرمانده پیاده نظام: عبداللّه بن زبیر.
[۱۶] ابن‌عبد ربه‌اندلسی، احمد، العقد الفرید، ج۳، ص۳۱۴.

فرمانده سمت راست پیاده نظام: عبدالرحمان بن عتّاب بن اسید.
فرمانده سمت چپ پیاده نظام: عبدالرحمان بن حارث.
پرچمدار: عبداللّه بن حکیم.
[۳۲] ابن‌عبد ربه‌اندلسی، احمد، العقد الفرید، ج۳، ص۳۱۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. دینوری، عبدالله بن مسلم، الامامه و السیاسه، ج۱، ص۸۹.    
۲. مفید، محمد بن محمد، الجمل، ص۱۷۴.    
۳. ذهبی، محمد بن احمد، تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر، ج۳، ص۴۸۵.    
۴. ابن‌عبد ربه‌اندلسی، احمد، العقد الفرید، ج۳، ص۳۱۴.
۵. ابن‌خیاط، ابو‌عمرو، تاریخ خلیفة بن خیاط، ص۱۳۸.    
۶. دینوری، عبدالله بن مسلم، الامامه و السیاسه، ج۱، ص۸۹.    
۷. ابن‌اعثم کوفی، احمد، الفتوح، ج۲، ص۴۶۱.    
۸. مفید، محمد بن محمد، الجمل، ص۱۷۴.    
۹. ابن‌اعثم کوفی، احمد، الفتوح، ج۲، ص۴۶۱.    
۱۰. دینوری، عبدالله بن مسلم، الامامه و السیاسه، ج۱، ص۸۹، وفیه «علی المقدّمة مروان».    
۱۱. ذهبی، محمد بن احمد، تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر، ج۳، ص۴۸۵.    
۱۲. ابن‌خیاط، ابو‌عمرو، تاریخ خلیفة بن خیاط، ص۱۳۸، وفیهما «علی المیسرة».    
۱۳. مفید، محمد بن محمد، الجمل، ص۱۷۴.    
۱۴. ابن‌اعثم کوفی، احمد، الفتوح، ج۲، ص۴۶۱.    
۱۵. ذهبی، محمد بن احمد، تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر، ج۳، ص۴۸۵.    
۱۶. ابن‌عبد ربه‌اندلسی، احمد، العقد الفرید، ج۳، ص۳۱۴.
۱۷. ابن‌اعثم کوفی، احمد، الفتوح، ص۴۶۱.    
۱۸. ابن‌خیاط، ابو‌عمرو، تاریخ خلیفة بن خیاط، ص۱۳۸.    
۱۹. دینوری، عبدالله بن مسلم، الامامه و السیاسه، ج۱، ص۸۹.    
۲۰. مفید، محمد بن محمد، الجمل، ص۳۲۴.    
۲۱. ابن‌اعثم کوفی، احمد، الفتوح، ج۲، ص۴۶۱.    
۲۲. دینوری، عبدالله بن مسلم، الامامه و السیاسه، ج۱، ص۸۹، وفیه «عبد الرحمن بن عبادة».    
۲۳. طبری، محمد بن جریر، تاریخ طبری، ج۴، ص۵۰۷ وفیه «الی المیسرة».    
۲۴. مفید، محمد بن محمد، الجمل، ص۱۷۴.    
۲۵. طبری، محمد بن جریر، تاریخ طبری، ج۴، ص۵۰۷.    
۲۶. ابن‌اثیر جزری، علی، الکامل فی التاریخ، ج۳، ص۲۴۲ وفیهما «کان قائد المیمنة، وفی الاخیر:عبد الرحمن بن الحرث».    
۲۷. ابن‌اعثم کوفی، احمد، الفتوح، ج۲، ص۴۶۱ وفیه «حاتم بن بکیر الباهلی».    
۲۸. دینوری، عبدالله بن مسلم، الامامه و السیاسه، ج۱، ص۸۹ وفیه «وعلی المیسرة هلال بن وکیع».    
۲۹. ر.ک:ابن‌اعثم کوفی، احمد، الفتوح، ج۲، ص۴۶۱.    
۳۰. مفید، محمد بن محمد، الجمل، ص۱۷۴، «واللواء مع عبد الله بن حزام».    
۳۱. ذهبی، محمد بن احمد، تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر، ج۳، ص۴۸۵.    
۳۲. ابن‌عبد ربه‌اندلسی، احمد، العقد الفرید، ج۳، ص۳۱۴.
۳۳. ابن‌خیاط، ابو‌عمرو، تاریخ خلیفة بن خیاط، ص۱۳۸.    
۳۴. ابن‌اعثم کوفی، احمد، الفتوح، ص۱۴۶ وفیه «عبد‌اللّه بن حرام بن خویلد».    


منبع

[ویرایش]

سایت‌ حدیث‌نت، برگرفته از مقاله «فرماندهان سپاه ناکثین» تاریخ بازیابی۱۳۹۹/۶/۱۹.    


رده‌های این صفحه : جنگ جمل | جنگ های امام علی
جعبه ابزار
جعبه‌ابزار