علیذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: علی.
پرسش: معنای کلمه مبارک "علی" چیست؟ و چند بار در قرآن آمده است؟ و علی در قرآن نام کیست؟
پاسخ:


"علی" در لسان العرب[ویرایش]

لسان العرب در معنای "علی" آورده است: "رَجُلٌ عَلِیٌّ أَی شریف"؛ هرگاه گفته شود "مرد علی" یعنی شخصی که والامقام و بلندمرتبه است. [۱]

"علی" در مفردات[ویرایش]

مفردات در معنای "علی" می‌گوید: العَلیُّ: هو الرّفیع القدر من: عَلِیَ؛ علی یعنی بلندمرتبه.
[۲]

"علی" در قرآن[ویرایش]

این کلمه در قرآن، به‌عنوان صفت خداوند (نه اسم) آمده است و به همین معناست.

کاربرد "علی" در قرآن[ویرایش]

کلمه "علی" با مشتقات هم‌معنایش یعنی: العلی، علیاً و در اعراب مختلف، هشت بار آمده است. [۳] [۴] [۵] [۶] [۷] [۸] [۹] [۱۰]

پانویس[ویرایش]
 
۱. ابن منظور، لسان العرب، ج ۱۵، ص ۸۳.    
۲. المفردات فی غریب القرآن، ص ‌۵۸۲ ؟؟؟.
۳. غافر (۴)، آیه ۱۲.    
۴. بقره (۲)، آیه ۲۵۵.    
۵. حج (۲۲)، آیه ۶۲.    
۶. لقمان (۳۱)، آیه ۳۰.    
۷. سبأ (۳۴)، آیه ۲۳.    
۸. شوری (۴۲)، آیه ۴.    
۹. شوری (۴۲)، آیه ۵۱.    
۱۰. نساء (۴)، آیه ۳۴.    


منبع[ویرایش]

پایگاه اسلام کوئست.    


رده‌های این صفحه : قرآن شناسی | واژگان قرآنی
جعبه‌ابزار