علت توجه به عزاداری امام حسین(ع)ذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلید واژه: عزاداری ، امام حسین(ع) ، امامان
پرسش: چرا براى امام حسین علیه السلام عزاداری بیشترى نسبت دیگر امامان علیه السلام انجام مى‌دهیم؟
پاسخ: همه امامان مظلوم بودند و دشمنان به آنان ستم‌ها روا داشته و ایشان را به شهادت ‌رساندند؛ از این رو شیعیان براى آنان عزادارى مى‌کنند؛ ولى جنایاتى که در حادثه کربلا شکل گرفت سابقه ندارد،و مظلومیت امام حسین علیه السلام و خیانت مخالفان، در اوج قرار دارد.


عوامل توجه به عزاداری امام حسین نسبت به امامان دیگر[ویرایش]

توجه بیشتر به عزادارى امام حسین میان شیعیان مى‌تواند به جهت عوامل زیر باشد:

← اوج مظلومیت
همه امامان مظلوم بودند و دشمنان به آنان ستم‌ها روا داشته و ایشان را به شهادت ‌رساندند؛ از این رو شیعیان براى آنان عزادارى مى‌کنند؛ ولى جنایاتى که در حادثه کربلا شکل گرفت سابقه ندارد، [۱] و مظلومیت امام حسین علیه السلام و خیانت مخالفان، در اوج قرار دارد، زیرا کسانى که سال‌ها از یاران امیرمؤمنان بودند و در رکاب او با دشمنان جنگیدند، با دعوت فرزندش حسین، اعلام وفادارى نموده و سپس آنان در کربلا او و یارانش را با فجیع‌ترین وضع به شهادت رساندند. نیز خاندان امام حسین علیه السلام را به اسارت برده و نسبت به آن‌ها، اهانت‌هاى بى شمارى انجام دادند؛ از این رو در زیارت عاشورا از شهادت امام حسین علیه السلام به عنوان مصیبت بزرگ یاد شده است. [۲]
از نظر اوج خباثت دشمنان، هیچ گاه این مسئله سابقه نداشته و جنایت هایى که در کربلا انجام شده، در مورد هیچ یک از امامان دیگر و شاید در تاریخ اسلامى انجام نشده بود.

← نقش امام حسین علیه السلام در احیاى دین
همه امامان علیه السلام حاملان و پاسداران دین بودند و نقش محورى در احیاء گسترش آن داشته و فعالیّت‌هاى آنان (صلح و قیام و...) در راستاى حفظ دین و ارزش‌هاى آن صورت مى‌گرفت، ولى فداکاری و شهادت امام حسین علیه السلام نقش بیشترى در حفظ دین و ارزش‌هاى آن داشت.
نقش امام حسین علیه السلام در برهه و مقطعى که زندگى مى‌کند، در حفظ و احیاى دین آن قدر اهمیّت دارد که جز با کشته شدن و ریخته شدن خون امام حسین علیه السلام ، دین نمى‌توانست زنده بماند.
از این رو امام حسین (ع) یکى از اهداف قیام خویش را حفظ دین دانست. [۳]
نقش امام حسین علیه السلام در حفظ دین به حدّى است که گفته شده است: «إنّ الاسلام محمدى الحدوث، حسینى البقاء؛ [۴] اسلام با پیامبر(ص) به وجود آمد و با حسین باقى ماند.»
اگر که دین مصطفى هنوز در جهان به پاست‌
از آن سر بریده تو هست و از نواى تو

← سفارش و سیره معصومان علیه السلام
یکى از عوامل مهم عزادارى بیشتر براى امام حسین علیه السلام گفتار و رفتار معصومان علیه السلام مى‌باشد.
معصومان علیه السلام به جهت نقشى که احیا و زنده نگهداشتن نام و یاد و قیام امام حسین در حفظ دین و ارزش‌هاى دین داشت، هم خود عزادارى مى‌کردند و هم دیگران را به برگزارى عزادارى سفارش مى‌نمودند.
چون زنده نگهداشتن یاد امام بسیار داراى اهمیّت است، براى ترغیب و روى آورى مردم به سوى آن، روایات بسیارى در بیان ثواب و پاداش عزاداری و گریه بر امام حسین علیه السلام از طرف امامان معصوم نقل شده است.
طبیعى است سفارش معصومان علیه السلام به عزاداری امام حسین علیه السلام و بیان فضایل و ثواب بسیار در عزادارى، روند عزادارى مردم را بیشتر نموده و در نهادینه شدن آن نقش محورى دارد.

← درس آزادى
آزادی و عدالت را همگان دوست دارند و کسانى را که پیام آور و فرهنگ ساز آزادى و عدالت هستند، نیز دوست مى‌دارند. بى تردید امام حسین علیه السلام پرچمدار عدالت و آزادى بود. او با روحیه ستم ستیزى و رفتار خود به همگان درس آزادى داده و فرهنگ حق گرایى و عدالت مدارى را نهادینه نمود.
درس آزادى به دنیا داد رفتار حسین‌ بذر همت در جهان افشاند افکار حسین‌
گریه و عزاداری برای امام حسین ، شرکت در حماسه او و نزدیک‌تر شدن به اوج حماسه و عدالت خواهی حضرت است.
امام حسین علیه السلام در میدان آزادى و عدالت و مبارزه با ستم، نه تنها امام شیعیان، بلکه سرود و پیشواى تمام آزادمردان جهان است، همان گونه که «گاندى» رهبر مردم هند در مبارزه با استعمار انگلیس، رهبر خود را امام حسین علیه السلام دانسته است.
قیام و مبارزه امام حسین علیه السلام ، قیام حق در مقابل باطل است و این جنگ و مبارزه، همیشه و همه جا جریان دارد، پس امام حسین، همیشه و براى همه، پیشوا و رهبر است.
براى حفظ این پیشوایى و زنده بودن آن براى همیشه، باید یاد و خاطره او هر چه بیشتر و بهتر زنده نگه داشته شود.
اشک ریزى و عزادارى در سوگ امام حسین علیه السلام ، عامل تقویت عدالت خواهی و انتقامجویى از ستمگران و انتقال فرهنگ شهادت به نسل‌هاى آینده است. [۵]

←← درس آزادی از کلام شهید مطهری
به قول استاد شهید مطهری گریه براى امام حسین علیه السلام نوعى اعلام وابسته بودن به اهل حق و عدالت و جنگ با گروه باطل است، [۶] از این رو مردم براى امام حسین علیه السلام بیشتر عزاداری مى‌کنند.
پانویس[ویرایش]
 
۱. برّرسى تاریخ عاشورا، محمد ابراهیم آیتى، ص ۱۵۲
۲. على اصغر عزیزى، شرح زیارت عاشورا، ص ۴۲
۳. حیاة الامام الحسین علیه السلام، شیخ باقر شریف قرشی، ج ۲، ص ۲۶۴    
۴. فرهنگ عاشورا، جمعی از نویسندگان، ص ۱۴۹
۵. فرهنگ عاشورا، جمعی از نویسندگان، ص ۳۱۳
۶. نهضت‌هاى اسلامى در صد سال اخیر، استادمطهری ص ۸۹؛ قیام و انقلاب مهدى (ضمیمه شهید)، ص ۱۰۱


منبع[ویرایش]
سایت مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی    


جعبه‌ابزار