عزرائیلذخیره مقاله با فرمت پی دی افپرسش:هزاران نفر هم زمان در جهان می میرند عزرائیل چطور همزمان همه را قبض روح میکند؟
پاسخ:


درک ما وحقیقت ملائکه‌وروح

[ویرایش]

چون ما حقیقت ملائکه را نمی توانیم درک کنیم، آن ها را مانند موجودات مادی که محدود ومحصورند، در ذهن خود تصور می کنیم و فکر می کنیم که مانند ما انسان ها هستند و حال آن که حقیقت آنان چیزدیگری است که فهم آن برای ما غیر ممکن است؛ مانند حقیقت روح که درک آن برای ما ممکن نیست. به همین دلیل می پنداریم که مثلاً عزرائیل اگر مشغول قبض روح یک نفر باشد، در همان حال نمی تواند دیگری را قبض روح کند یااگر در یک مکان باشد، نمی تواند در مکان دیگر باشد. در مادیات نیز موارد مشابهی به چشم می خورد؛ مثلاً هزاران نفر با اتصال به برق قوی در یک زمان می میرند، چگونه اتصال برق در یک لحظه، هزاران نفر را می کشد؛ پس می توان تصور کرد که موجودی به نام عزرائیل بتواند در یک لحظه جان هزاران نفر را قبض کند این مسئله هیچ بعدی ندارد.

منبع

[ویرایش]

شهر سوال.    


رده‌های این صفحه : برزخ | کلام | مرگ | معاد شناسی
جعبه ابزار
جعبه‌ابزار